Caritas-netwerk draait op volle toeren in Oekraïne én buurlanden

Hongerdood dreigt in de Sahel en de Hoorn van Afrika

De klimaatverandering: de feiten op een rij (en wat jij eraan kan doen)

Noodhulp & Ontwikkeling :

In het kort

Slachtoffers van conflicten, rampen en armoede helpen we over de hele wereld. Na de noodhulp zetten we heropbouw- en ontwikkelingsprojecten op. Eén doel: het leven van de meest kwetsbaren drastisch verbeteren.

 • Crisishulp & ontwikkeling

  Wij zijn de Belgische schakel in een wereldwijd netwerk waardoor medewerkers en vrijwilligers van lokale Caritas organisaties onmiddellijk aan de slag gaan bij een crisis en wij geven de kans aan slachtoffers om opnieuw een menswaardig en duurzaam leven op te bouwen.

  Lees meer
 • Voedselzekerheid

  Ongeveer 800 miljoen mensen lijden aan chronische ondervoeding. Caritas International, haar partners, boerenorganisaties en landbouwgemeenschappen verenigen zich dagelijks in de strijd tegen hongersnood en armoede.

  Lees meer
 • Risicobeheersing & preventie

  De grootste rampen treffen vaak de meest kwetsbare gemeenschappen. Risicovermindering en preventie zijn essentieel in projecten van Caritas om gemeenschappen te versterken.

  Lees meer
 • Partners & netwerk

  Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van organisaties die in 200 landen aanwezig zijn. Ook in België vervullen we onze missie in nauwe samenwerking met partners en koepelorganisaties. Deze sterke banden, lokaal en nationaal, stellen ons in staat een snelle, efficiënte, gecoördineerde en duurzame hulp te bieden.

  Lees meer

Dans le monde

Afrika

Momenteel worden 23 Afrikaanse landen op de een of andere manier getroffen door een voedseltekort. Daarom neemt Caritas deel aan programma’s van noodhulp, heropbouw en ontwikkeling. Het voornaamste doel? De strijd aangaan tegen voedselonzekerheid.

Meer weten

Azië

De globalisering en liberalisering van de economie zorgen voor een groei van het levensniveau in Azië. Maar ze veroorzaken ook ongelijkheid en vergroten de sociale kloof. Daarbij komt nog eens een opeenvolging van natuurrampen. Caritas waakt vooral over de noodhulp, heropbouw, voedselzekerheid en educatie.

Meer weten

Europa

De ineenstorting van het communistische blok in Centraal- en Oost-Europa en de daaropvolgende economische en politieke transitie storten in de jaren ’90 miljoenen mensen in de armoede. Sindsdien werkt Caritas in deze regio met één prioriteit: de verbetering van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking.

Meer weten

Midden-Oosten

Het Midden-Oosten beheerst sinds meerdere jaren het nieuws, en de conflicten waarvan ze het schouwtoneel is, hebben gevolgen in de hele wereld. Caritas zet er essentiële humanitaire hulpprogramma’s op, alsook programma’s gericht op onderwijs voor kinderen. We werken ook aan de terugkeer van vrede via beleidsbeïnvloeding.

Meer weten