Sociale cohesie en veerkracht in Palestina

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in Palestina

Caritas International wil de veerkracht en het welzijn van rurale gemeenschappen bevorderen in 'Jenin Governorate'. Met een speciale klemtoon op jongeren en vrouwen. - Caritas International

Caritas International wil de veerkracht en het welzijn van rurale gemeenschappen bevorderen in 'Jenin Governorate'. Met een speciale klemtoon op jongeren en vrouwen. - Caritas International

17/01/2023

PLAATS:

Jenin Governorate

DUUR:

5 jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026

LOKALE PARTNER:

Caritas Jerusalem

BUDGET:

€ 1.181.414

FINANCIERING:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en Secours Catholique Caritas France (SCCF)

OFFICIËLE NAAM:

COHERENCE: COHEsion et REsilieNCE

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in Palestina

EEN PROGRAMMA OVER 7 LANDEN

COHERENCE, de samentrekking van sociale COHEsie en RésiliENCE (veerkracht), is de naam van het vijfjarenprogramma van Caritas International en de Commissie Rechtvaardigheid & Vrede. Dit programma dekt zeven landen: Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Niger, de DR Congo, Palestina en België. Het programma heeft als doel om rurale gemeenschappen in de partnerlanden beter te wapenen zodat ze meer veerkracht ontwikkelen en beter kunnen omgaan met crisissituaties. We willen vooral dat de meest kwetsbare personen, in het bijzonder vrouwen en jongeren, meer kansen krijgen op een beter leven.

Rurale gemeenschappen versterken

De veerkracht en het welzijn van rurale gemeenschappen bevorderen. Met een speciale klemtoon op jongeren en vrouwen.

Vrede, risicobeheersing, nieuwe inkomstenbronnen en capaciteitsversterking

Vier pijlers van de effecten die we na vijf jaar uitvoering verwachten:

 • Rurale gemeenschappen in Jenin Governorate ontwikkelen een grotere capaciteit om hun rechten te verdedigen en uit te oefenen en om zich te organiseren
 • Families zien hun inkomsten stijgen en diversifiëren hun inkomstenbronnen; dit geldt in het bijzonder voor vrouwen en jongeren
 • De gemeenschappen in Jenin Governorate, in het bijzonder de kwetsbare groepen, worden beter voorbereid op het omgaan met crisissen en catastrofes
 • De gemeenschappen in Jenin Governorate en de partners uit het programma worden versterkt, onder meer door uitwisselingen en leerprocessen

ACTIVITEITEN

 • Lokale actiegroepen opzetten en vorming en workshops organiseren
 • Een audiovisuele studio voort ontwikkelen en samen materiaal maken om de uitoefening van rechten te bevorderen
 • Gemeenschappelijke projecten uitvoeren op het vlak van welzijn en sociale cohesie
 • Subsidies geven aan organisaties uit het middenveld, coöperatieven en KMO’s
 • Vorming organiseren om jongeren te helpen bij het vinden van werk
 • Workshops organiseren over de analyse van risico’s op het vlak van voedselzekerheid
 • Modernisering van de landbouw en aanpassing aan de klimaatverandering
 • Inspanningen op het vlak van wateropslag, bodembeheer en zaaigoedbanken
 • Uitwisselingen en studiebezoeken organiseren

VOOR WIE?

We mikken op:

 • 1.900 personen: landbouwers, mensen van KMO’s, studenten (800 vrouwen, 600 mannen, 500 jonge vrouwen en mannen tussen 13 en 29 jaar)
 • 22 overheden: 5 gemeenten, 15 dorpsraden, kamer van koophandel in Jenin, ministerie van Landbouw
 • 30 coöperatieven, beroepsorganisaties, diverse soorten organisaties uit het middenveld
 • 5 onderwijsinstellingen: 2 onderzoekscentra uit de landbouw, 1 audiovisuele school in België, 1 ‘innovatiehub’, centrum voor beroepsopleiding in Jenin

 


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in Palestina

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op