Wie zijn wij?

Als Belgische ngo voor internationale solidariteit steunen wij slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in eigen land of op de vlucht.

In het kort

In het buitenland

Of de slachtoffers nu vluchtelingen zijn of in hun eigen land werden getroffen, ze ontvangen humanitaire hulp van Caritas over de hele wereld via: een snelle reactie op noodsituaties tijdens crises; heropbouw- en ontwikkelingsprojecten na de noodtoestand; grootschalige programma’s voor voedselzekerheid; een focus op rampenbestrijding en -preventie; diverse microprojecten. Elk jaar ondersteunt het wereldwijde netwerk van Caritas meer dan 60 miljoen mensen via de 162 lokale organisaties.

Of de slachtoffers nu vluchtelingen zijn of in hun eigen land werden getroffen, ze ontvangen humanitaire hulp van Caritas over de hele wereld via:

 • een snelle reactie op noodsituaties tijdens crises;
 • heropbouw- en ontwikkelingsprojecten na de noodtoestand;
 • grootschalige programma’s voor voedselzekerheid;
 • een focus op rampenbestrijding en -preventie;
 • diverse microprojecten.

Elk jaar ondersteunt het wereldwijde netwerk van Caritas meer dan 60 miljoen mensen via de 162 lokale organisaties.

Lees meerSluiten

In België

Wij steunen migranten door een humaan en individueel antwoord te bieden op ieders migratieparcours via: de opvang en sociale begeleiding van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) met een kwetsbaar profiel (alleenstaande moeders, jonge NBMV, mensen met een ziekte of beperking, …); een waardige opvang binnen kleinschalige structuren en collectieve centra; ondersteuning bij de integratie van erkende vluchtelingen; eerstelijnsdienstverlening voor migranten; steun bij gezinshereniging; bezoek aan gesloten centra; bijstand bij vrijwillige terugkeer en duurzame re-integratie in het land van herkomst.

Wij steunen migranten door een humaan en individueel antwoord te bieden op ieders migratieparcours via:

 • de opvang en sociale begeleiding van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) met een kwetsbaar profiel (alleenstaande moeders, jonge NBMV, mensen met een ziekte of beperking, …);
 • een waardige opvang binnen kleinschalige structuren en collectieve centra;
 • ondersteuning bij de integratie van erkende vluchtelingen;
 • eerstelijnsdienstverlening voor migranten;
 • steun bij gezinshereniging;
 • bezoek aan gesloten centra;
 • bijstand bij vrijwillige terugkeer en duurzame re-integratie in het land van herkomst.
Lees meerSluiten

Visie en missie

Receptie en ontvangst sociale dienst Caritas Liefdadigheidstraat te Brussel. Susana Parraga (caritas, links) en Jéssica Souza Santos.
Caritas International België Wie zijn wij?

Onze visie

Caritas International strijdt voor een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid, waarin de waardigheid van elkeen een fundamentele waarde vormt en waarvan de middelen beter tussen alle mensen verdeeld zijn. Caritas International België haalt haar inspiratie hiervoor bij de christelijke visie op de mens en de maatschappij, gebaseerd op het Evangelie. Elke persoon heeft het recht op een waardig leven en moet van zijn fundamentele rechten kunnen genieten. Toegang tot gezond voedsel, drinkwater, medische zorg, onderwijs, werkgelegenheid en degelijke huisvesting moet worden gegarandeerd. Caritas’ werk is gebaseerd op de waarden solidariteit en subsidiariteit[1]. Geen enkel land of organisatie kan alle problemen oplossen. Alleen het bundelen van krachten kan leiden tot duurzame oplossingen. [2]Subsidiariteit betekent dat de autonomie van elke structuur gerespecteerd wordt. Elke structuur, op haar niveau, heeft een rol in het geheel. Alles wat beter uitgevoerd kan worden op lager niveau, moet op dit niveau gebeuren. Gemeenschappelijke uitdagingen worden op hoger niveau aangepakt.

Caritas International strijdt voor een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid, waarin de waardigheid van elkeen een fundamentele waarde vormt en waarvan de middelen beter tussen alle mensen verdeeld zijn.

Caritas International België haalt haar inspiratie hiervoor bij de christelijke visie op de mens en de maatschappij, gebaseerd op het Evangelie. Elke persoon heeft het recht op een waardig leven en moet van zijn fundamentele rechten kunnen genieten. Toegang tot gezond voedsel, drinkwater, medische zorg, onderwijs, werkgelegenheid en degelijke huisvesting moet worden gegarandeerd.

Caritas’ werk is gebaseerd op de waarden solidariteit en subsidiariteit[1]. Geen enkel land of organisatie kan alle problemen oplossen. Alleen het bundelen van krachten kan leiden tot duurzame oplossingen.


[2]Subsidiariteit betekent dat de autonomie van elke structuur gerespecteerd wordt. Elke structuur, op haar niveau, heeft een rol in het geheel. Alles wat beter uitgevoerd kan worden op lager niveau, moet op dit niveau gebeuren. Gemeenschappelijke uitdagingen worden op hoger niveau aangepakt.

Lees meerSluiten

Onze missie

Caritas International België ondersteunt de slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar lokale, nationale en internationale netwerken. Caritas voert haar missie uit ongeacht ras, nationaliteit, geslacht, politieke, religieuze of filosofische overtuiging. Caritas International helpt de meest kwetsbaren en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen. Bij crisissituaties, bieden Caritas International België en haar partners doeltreffende hulp. Caritas implementeert ook rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten om aan mensen de mogelijkheid te bieden om hun leven en toekomst in eigen handen te nemen. Caritas ondersteunt vluchtelingen en verdedigt het recht van migranten op materiële, sociale en juridische hulp, zowel in België als in hun land van herkomst. Caritas onderneemt actie tegen onrechtvaardige situaties en disfunctionering waarvan haar medewerkers getuige zijn en neemt tevens deel aan het debat met het oog op een verbetering van het beleid op gebied van armoedebestrijding en inzake opvang, asiel en migratie. Op basis van haar expertise richt ze zich hierbij zowel tot politici als tot het grote publiek.

Caritas International België ondersteunt de slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar lokale, nationale en internationale netwerken. Caritas voert haar missie uit ongeacht ras, nationaliteit, geslacht, politieke, religieuze of filosofische overtuiging.

Caritas International helpt de meest kwetsbaren en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen. Bij crisissituaties, bieden Caritas International België en haar partners doeltreffende hulp. Caritas implementeert ook rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten om aan mensen de mogelijkheid te bieden om hun leven en toekomst in eigen handen te nemen.

Caritas ondersteunt vluchtelingen en verdedigt het recht van migranten op materiële, sociale en juridische hulp, zowel in België als in hun land van herkomst. Caritas onderneemt actie tegen onrechtvaardige situaties en disfunctionering waarvan haar medewerkers getuige zijn en neemt tevens deel aan het debat met het oog op een verbetering van het beleid op gebied van armoedebestrijding en inzake opvang, asiel en migratie. Op basis van haar expertise richt ze zich hierbij zowel tot politici als tot het grote publiek.

Lees meerSluiten
 • Intro

  Bij onze start, in 1949, was onze opdracht 'de opvang van ontheemden'. Al snel volgde een tweede uitdagend luik : 'internationale crisishulp'. Daarna steunden we ook kleinschalige microprojecten die momenteel evolueren naar grotere structurele ontwikkelingsprogramma's rond voedselzekerheid.

 • Onze mijlpalen

  • 1948

   Oprichting van Internationaal Hulpbetoon van Caritas Catholica (later Caritas Internationaal Hulpbetoon) op vraag van de Belgische bisschoppen. Doel is slachtoffers van de tweede wereldoorlog te helpen en families te herenigen. Opvang en begeleiding van buitenlandse kinderen in Belgische gezinnen.

  • 1949

   Opening eerste Belgisch centrum voor verplaatste personen.

 • Onze mijlpalen

  • 1950

   Opvang van zieke en gehandicapte Russen & Oekraïners uit Chinese kampen.

  • 1951

   Oprichting van ‘Caritas Internationalis'. Op dat moment bestond het internationale netwerk uit 15 nationale Caritasorganisaties. Koreaanse oorlog : financiële hulp aan het sociaal werk van de Koreaanse kerk.

  • 1952

   Steun aan de paters Salesianen voor een tehuis voor jonge vluchtelingen (15-20j.)

  • 1953

   Hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nederland en Engeland.

  • 1954

   Home voor oudere vluchtelingen.

  • 1955

   Crisis en heropbouwhulp aan Soedan (burgeroorlog).

  • 1956

   Crisis en heropbouwhulp aan Hongarije (burgeroorlog).

  • 1958

   Speciale initiatieven voor jonge Hongaarse vluchtelingen.

  • 1959

   Oprichting van een informatiedienst voor het 'Wereldjaar van de vluchtelingen'.

 • Onze mijlpalen

  • 1960

   Eerste publicatie van het magazine 'Contact'. Opvang gerepatrieerde Belgen uit Congo. Hulp na aardbeving in Agadir.

  • 1961

   Vastenactie ten voordele van de slachtoffers van de hongersnood in Congo.

  • 1962

   Hulp aan Albanese vluchtelingen uit het kamp van Gerovo (Joegoslavië).

  • 1963

   Wereldwijde hulp aan projecten voor 'Jongeren in nood'.

  • 1964

   Hulp aan gerepatrieerde missionarissen uit Congo.

  • 1965

   Operatie Vietnam.

  • 1966

   Hulp aan de slachtoffers van overstromingen in Italië en aan Soedanese vluchtelingen.

  • 1967

   Crisishulp aan massaal verplaatste Palestijnen (Israëlisch-Arabische oorlog).

  • 1968

   Biafra-oorlog : luchtbrug met humanitaire hulp.

  • 1969

   Praagse Lente : hulp aan Tsjechoslovaakse vluchtelingen (via Oostenrijk hier gestrand).

 • Onze mijlpalen

  • 1970

   Solidariteitsactie met de missionarissen.

  • 1971

   Crisishulp in Pakistan aan de slachtoffers van de cycloon en de burgeroorlog.

  • 1972

   Crisishulp in Burundi n.a.v een conflict tussen Hutu's en Tustsi's (100 000 doden).

  • 1973

   Opvang van Chileense vluchtelingen (machtsgreep Pinochet).

  • 1974

   Sahel : hulp aan 26 programma's die de gevolgen van de droogte bestrijden.

  • 1975

   Einde Vietnam oorlog : crisishulp ter plaatse en opvang van vluchtelingen in België.

  • 1976

   Einde burgeroorlog Libanon : start heropbouwprogramma's.

  • 1977

   Crisishulp in Roemenië (aardbeving) en India (cycloon en overstromingen).

  • 1978

   Aardbeving in Iran : hulp ter plaatse en opvang van vluchtelingen in België.

  • 1979

   Bootvluchtelingen uit Zuidoost Azië : opvang 650 volwassenen en 200 kinderen.

 • Onze mijlpalen

  • 1980

   Opvang vluchtelingen uit Afghanistan (inval Russen) en El Salvador (burgeroorlog).

  • 1981

   Konvooien met levensmiddelen en geneesmiddelen naar Polen (staat van beleg).

  • 1982

   Sabra en Chatila : hulp aan Libanese studenten zonder inkomen.

  • 1983

   Oprichting van een medisch fonds voor dringende geneesmiddelen voor de derde wereld.

  • 1984

   Droogte in Afrika : voedseltransporten en landbouwprogramma's.

  • 1985

   Crisis- en heropbouwprogramma's na aardbevingen in Chili en Mexico.

  • 1986

   Tchernorbyl : verschillende medische projecten zijn opgestart voor de slachtoffers. In België : streven naar menswaardige oplossingen voor asielzoekers die het steeds moeilijker krijgen.

  • 1987

   Crisishulp aan de Sahel (hongersnood), Mozambique en Soedan (burgeroorlog) ...

  • 1988

   Eerste interventie in de USSR.

  • 1989

   Val van de Berlijnse muur, val van de dictatuur in Roemenië : voedselprogramma voor het Roemeense volk.

 • Onze mijlpalen

  • 1990

   Hongersnood in Rwanda : hulp aan de lokale Caritas.

  • 1991

   SOS Kroatië (burgeroorlog) en Bangladesh (overstromingen).

  • 1992

   Internationaal Hulpbetoon van Caritas Catholica wordt Caritas Internationaal Hulpbetoon. Crisishulp bij oorlog en hongersnood in Somalië, Angola en Zaïre.

  • 1993

   In Burundi en Rwanda voedselprogramma's voor 1,4 miljoen vluchtelingen in kampen.

  • 1994

   Genocide in Rwanda : grootschalige hulpprogramma's streek grote meren (80 geëxpatrieerde personeelsleden werken ter plaatse).

  • 1995

   Voedingsprogramma's in 40 centra in Rwanda, 83 centra in Burundi en in Kivu). Caritas start heropbouwprojecten in Bosnië-Herzogovina.

  • 1996

   Nieuwe logistieke basis in Kampala (Oeganda) en Kisangani (Rwanda).

  • 1997

   Voortzetting crisishulp aan vluchtelingen uit Rwanda, Zaïre (Kisangani-Biaro en Bunia) en Burundi.

  • 1998

   Cycloon richt een ravage aan in Andra Pradesh in Indië. Voortzetting hulp in Zaïre, Rwanda, Burundi en start in Kenia, Soedan, Guatemala.

  • 1999

   Caritas viert zijn 50-jarige bestaan. Noodhulp en heropbouw in Kosovo (kampen, scholen, gezondheidscentra en huizen). Uitbreiding huisvestingsdienst voor migranten.

 • Onze mijlpalen

  • 2000

   De afdeling migrantenwerking werkt intensief mee aan de regularisatiecampagne. Noodhulp in Madagaskar, Mozambique, Ethiopië, El Salvador, de regio van Grote Meren.

  • 2001

   Begeleiding van ruim 3000 migranten in België. Sterke groei van aantal illegalen. Crisis en heropbouw in Afghanistan, Congo, Burundi, Kosovo, Madagaskar ...

  • 2002

   Caritas Internationaal Hulpbetoon ontwikkelt structurele programma’s : "ontwikkelingsprojecten". Start van voedselzekerheidsprogramma’s in Ethiopië.

  • 2003

   Caritas Internationaal Hulpbetoon wordt Caritas International. Amerikaanse interventie in Irak : verdeling van de hoogstnoodzakelijke goederen en voedselprogramma’s voor baby’s. Conflicten escaleren in Darfour (Soudan). Hulp aan de vluchtelingen (Tchad). Aardbeving in Bam (Iran) : noodhulpprogramma.

  • 2004

   Tropische storm (Jeanne) raast over Haïti. Voedselschaarste in Niger. Tsunami in het zuidwesten van Azië : in samenwerking met het Caritasnetwerk, biedt Caritas International hulp aan meer dan 500.000 mensen in Indië, Sri-Lanka, Thailand en Indonesië. Caritas International helpt bij de vrijwillige terugkeer van Oekraïense en Bulgaarse asielzoekers naar hun land van herkomst.

  • 2005

   De orkaan Stan treft meerdere centraal gelegen Amerikaanse landen : hulp aan Guatemala, Salvador en Mexico. Aardbeving in Kasjmir : wij sturen tenten en nemen deel aan de heropbouwprogramma’s van het netwerk.

  • 2006

   België : start project ‘Voodij van niet-begeleide minderjarigen’. Het project ‘Duurzame reïntegratie na vrijwillige terugkeer’ breidt uit. Aardbeving in Java : noodhulp en heropbouw. Oorlog in Libanon : deelname aan de hulpprogramma’s van het Caritasnetwerk in het Midden-Oosten

  • 2007

   - Steun aan kwetsbare slachtoffers van nieuwe politieke onrust in Kenia en Tsjaad, en van conflicten in Soedan, Somalië, Zimbabwe, Myanmar, Libanon, Palestijnse gebieden, Pakistan en Irak.
   - Orkaan Sidr trekt over Bangladesh, India, Nepal en Pakistan: noodinterventies.
   - Departement Buitenlandse samenwerking krijgt erkenning van DGOS als programma-ngo.
   - Viering van 75 jaar Caritas Catholica Belgica en oprichting van de Caritas International-Deckers Stichting.
   - Medestichter ERSO: European Reintegration Support Organisations – een netwerk van Europese partners en lokale partners in de terugkeerlanden die samenwerken op het vlak van vrijwillige terugkeer en re-integratie.

  • 2008

   - Wereldwijde voedselcrisis heeft grote impact. Nieuwe programma’s voedselzekerheid o.m. in Ethiopië, DR Congo en een aantal West-Afrikaanse landen.
   - Hulp aan de slachtoffers van de zware overstromingen in Bangladesh, de ergste van de afgelopen decennia.
   - Noodhulp en ontwikkelingshulp na aardbeving Sishuan (China).
   - Het opvangnetwerk voor asielzoekers is volzet: personen met een vluchtelingenstatuut moeten binnen de twee maanden na het verkrijgen van hun statuut de door Caritas beheerde opvangplaatsen verlaten.

  • 2009

   - Noodhulp, heropbouw en ontwikkeling: een nauwe band, zoals in DR Congo.
   - Opflakkerend geweld in het noordoosten van DR Congo: hulp aan verplaatste personen met basisgoederen, voedselproductie verhogen en voorraden aanleggen in Mahagi. En de lokale Caritaspartner ondersteunen met het oog op zelfontwikkeling en onafhankelijkheid.
   - De opvangstructuren in België zijn overvol waardoor duizenden asielzoekers op straat moeten slapen. Samen met 4 ander ngo’s richt Caritas bij wijze van protest een tijdelijk vluchtelingenkamp in het centrum van Brussel op.
   - Caritas International neemt deel aan een pilootproject van de overheid: ‘Hervestiging van 47 vluchtelingen afkomstig uit Irak’, het eerste sinds de jaren 90.
   - De Cel Integratie start met het begeleiden van personen met een vluchtelingenstatuut in hun zoektocht naar een woning en bij hun integratieproject.

 • Onze mijlpalen

  • 2010

   - Aardbeving in Haïti: organisatie van een grootschalige fondsenwervingscampagne met vele lokale acties.
   - Noodhulp slachtoffer van overstromingen in Pakistan: vernieling van 1,75 miljoen huizen en 20 miljoen mensen in nood.
   - Caritas verhoogt het aantal door haar beheerde opvangplaatsen van 700 naar 1.000 en start met het project “Logis de Louvranges”, dat alleenstaande vrouwen en moeders opvangt en begeleidt.

  • 2011

   - De Arabische lente: oprichting van een humanitaire brug tussen Libië en Bangladesh.
   - Droogte in de Hoorn van Afrika, in Ethiopië, Kenia en Somalië: verschuiving van ontwikkelingsprojecten naar noodhulpinterventies.
   - Caritas draagt rechtstreeks bij tot de herziening van het Spherehandboek over de normen humanitaire interventies.
   - Voor meer dan 5.000 mensen heeft Fedasil geen opvangplaats. Het Consortium SOS Opvang (8 ngo’s waaronder Caritas International) voorziet tijdelijke nachtopvang en juridische en sociale begeleiding in december en januari 2012.

  • 2012

   - Het conflict in Syrië: hulpprogramma’s voor ontheemde personen in Syrië en vluchtelingen in de buurlanden.
   - Voedselcrisis in Niger: voedselhulp.
   - Heropbouw na aardbeving Haïti: huizenbouw, sanitatie, onderwijs en voedselzekerheid.
   - Snellere afhandeling van de asielprocedure vraagt om flexibele werkorganisatie en dit om kwaliteitsvolle opvang en begeleiding te kunnen blijven bieden.
   - Deelname aan de werkgroep die de praktische richtlijnen uitschrijft voor de voogden van de Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).

  • 2013

   - Grote solidariteit na de doortocht van tyfoon Haiyan en ook voor de slachtoffers van het conflict in Oost-Congo.
   - Bezuinigingen op federaal en Europees niveau verplichten ons ontwikkelingsprogramma’s met vertraging of in afgeslankte vorm op te starten.
   - Afname van het aantal asielzoekers in ons land zorgt voor diverse herstructureringen.
   - Vermindering aantal plaatsen in ons opvangnetwerk evenals een nieuwe reguliere en occasionele kinderopvang in de Logis de Louvranges.
   - Lancering van ‘peter- en meterschap’ voor nieuwe erkende vluchtelingen om hun integratie in onze samenleving te vergemakkelijken;
   - Educatie tot wereldburgerschap: eerste realisatie is een webdocumentaire die leerlingen tussen 15 en 18 jaar laat kennismaken met de landbouwcoöperaties in Rwanda.

  • 2014

   - Ondersteunen van hulpprogramma’s in het kader van de strijd tegen ebola in Sierra Leone, Guinee Conakry en Liberia.
   - De zwaarste overstromingen sinds 120 jaar in de Balkan: heropbouw in Servië en Bosnië-Herzegovina.
   - De burgeroorlog in Zuid-Soedan: hulp aan vluchtelingen en gastgezinnen met zaden, landbouwmateriaal en technische opleidingen.
   - Internationaal jaar van de Familiale landbouw: sinds 2006 zet Caritas met overheidssteun volop in op familiale landbouw en armoedebestrijding in Burundi.
   - Vluchteling zkt. Job: een onderzoek bij vluchtelingen die langer dan 3 jaar in België verblijven naar obstakels en opstapjes in de toeleiding naar opleiding en werk. Publicatie van het rapport met aanbevelingen.
   - 10 jaar begeleiding bij re-integratie en Caritas organiseert een conferentie: ‘De begeleiding stopt niet bij de grens’.

  • 2015

   - Humanitaire crisis in Oekraïne na de vijandelijkheden tussen pro-Russische separatisten en regeringstroepen: winterhulpprogramma.
   - Verwoestende aardbeving in Nepal: publiek reageert genereus op onze oproep en die van het Consortium 12-12.
   - Spectaculaire stijging van het aantal asielaanvragen en overvolle opvangstructuren: organiseren van permanenties in de wachtrij bij Dienst Vreemdelingenzaken en een oproep naar solidaire eigenaars die hun huis willen verhuren aan asielzoekers of vluchtelingen. Opening van noodopvang voor 750 asielzoekers in 3 campings in de regio Luik. Tijdens de winter: collectieve centra in gebouwen Scherpenheuvel en Spa.
   - Opstart van de ‘Housing-cafés’ in Luik, Brussel en Antwerpe om hulp te bieden bij het zoeken naar huisvesting voor personen die recentelijk als vluchteling erkend zijn.
   - Coaching van Franstalige voogden met financiering Ministerie van Justitie.
   - ‘Between2worlds’: workshop, die de vluchtelingencrisis uitlegt, voor leerlingen van het 3de tot het 6de secundair

 • Onze mijlpalen

  • 2016

   - Humanitaire hulp na orkaan Matthew.
   - Libanon: traumaverwerking en onderwijs Syrische vluchtelingenkinderen.
   - ‘Early warning’ systeem voor een adequate humanitaire tussenkomst in DR Congo in samenwerking met Unicef.
   - Erkenning door DGD en financiering voor het vijfjarenprogramma in samenwerking met Commission Justice et Paix: “Empowerment in een wereld in beweging” (activiteiten in DR Congo, Rwanda, Burundi, Niger, Ethiopië en Haïti en sensibilisatie in België).
   - Minder asielaanvragen (sluiting Balkanroute en akkoord tussen EU en Turkije). Sluiting van het collectief centrum in Spa en drastische vermindering individuele opvangplaatsen. Permanenties Zeebrugge voor migranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen: Caritas International staat in voor het informatieve en juridische luik.

  • 2017

   - Honger in Afrika: humanitaire interventie in samenwerking met het netwerk in Niger, Nigeria, Zuid-Soedan, Oeganda, Kenia, Ethiopië en Somalië dankzij solidariteit van onze schenkers en de campagne Hongersnood 12-12.
   - DR Congo: crisis in Kasaï. Drievoudige interventie: humanitair alarmnetwerk, distributie huishoudgerief en beschuttingsmateriaal en heropstarten van de landbouw. Campagne ‘#Kasaïnow-De stilte doorbreken’ in samenwerking met Justice et Paix.
   - Kandidaat-vluchtelingen moeten voortaan tijdens hun asielprocedure in een collectief opvangcentrum verblijven. We kunnen 275 gesubsidieerde individuele opvangplaatsen behouden voor asielzoekers en vluchtelingen met een kwetsbaar profiel (personen met een beperking, psychosociale of medische problemen, posttraumatische stressstoornis, slachtoffers van mensenhandel, jonge alleenstaanden, zwaar hulpbehoevende zieken …).
   - Overheid stopt samenwerking met Caritas International en Convivial voor de begeleiding van mensen die naar ons land komen in het kader van internationale herverstigingsprogramma’s.
   - ‘Inclu Acto’: lesmateriaal in de vorm van een rollenspel rond integratie van nieuwkomers.

  • 2018

   - Sulawesi: aardbeving en tsunami. Lokale partners en vrijwilligers zorgen onmiddellijk voor voedsel en onderdak. Caritas International financiert verdeling van non-food (o.a. hygiënekits en tentzeil). Heropbouw legt nadruk op risicobeheer.
   - Afronding programma risicobeheer in Burundi, Niger en DR Congo: weerbaarheid van de bevolking verhogen en risico’s verminderen.
   - Nieuw: Pilootproject ‘Peer2Peer’voor hervestigde vluchtelingen: ateliers persoonlijke ontwikkeling, een ambassadeursprogramma waarbij ervaringen en competenties van vluchtelingen ingezet worden en een online-informatieplatform.
   - Uitbreiding van het ERRIN-programma, dat reïntegratieondersteuning biedt aan mensen die naar hun land van herkomst willen terugkeren. Caritas International behandelt dossiers van 18 Europese landen naar de volgende landen: Marokko, Rusland, Oekraïne, Nepal, India, Brazilië, Nigeria, Ghana en Ethiopië.
   - Project ‘MIND’: Migration, Interconnectedness and Development. Opzet: tonen hoe migratie en migranten kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal en ecologisch) aan de hand van verhalen.