Wie zijn wij?

Als Belgische ngo voor internationale solidariteit steunen wij slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in eigen land of op de vlucht.

In het kort

In het buitenland

Of de slachtoffers nu vluchtelingen zijn of in hun eigen land werden getroffen, wij helpen met: Humanitaire hulpverlening over de hele wereld (via het netwerk helpen wij jaarlijks 60 miljoen mensen) Noodinterventies in crisissituaties Heropbouw na crisissituaties Grootschalige programma’s voor voedselzekerheid Diverse microprojecten

Of de slachtoffers nu vluchtelingen zijn of in hun eigen land werden getroffen, wij helpen met:

 • Humanitaire hulpverlening over de hele wereld (via het netwerk helpen wij jaarlijks 60 miljoen mensen)
 • Noodinterventies in crisissituaties
 • Heropbouw na crisissituaties
 • Grootschalige programma’s voor voedselzekerheid
 • Diverse microprojecten
Lees meerSluiten

In België

Wij steunen migranten door een humaan en individueel antwoord te bieden op ieders migratieparcours via: Kleinschalige opvang en sociale begeleiding van asielzoekers Eerstelijnsopvang van migranten Integratie van erkende vluchtelingen Familiehereniging Voogdij van niet-begeleide minderjarigen Vrijwillige terugkeer en reïntegratie in het land van herkomst Bezoek aan gesloten centra

Wij steunen migranten door een humaan en individueel antwoord te bieden op ieders migratieparcours via:

 • Kleinschalige opvang en sociale begeleiding van asielzoekers
 • Eerstelijnsopvang van migranten
 • Integratie van erkende vluchtelingen
 • Familiehereniging
 • Voogdij van niet-begeleide minderjarigen
 • Vrijwillige terugkeer en reïntegratie in het land van herkomst
 • Bezoek aan gesloten centra
Lees meerSluiten

Visie en missie

Caritas International BelgiëWie zijn wij?
Caritas International BelgiëWie zijn wij?
Caritas International BelgiëWie zijn wij?

Onze visie

Caritas International streeft naar een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid, waarin de waardigheid van elk persoon een fundamentele waarde vormt en waarvan de rijkdom beter tussen alle mensen verdeeld is. Caritas International haalt haar inspiratie uit een christelijke visie van mens en maatschappij, gebaseerd op het evangelie. Elke persoon heeft het recht op een waardig leven en moet kunnen genieten van zijn fundamentele rechten. Toegang tot gezond voedsel, drinkwater, medische zorg, onderwijs, werkgelegenheid en fatsoenlijke huisvesting moet worden gegarandeerd. Ons werk is gebaseerd op de waarden van solidariteit en subsidiariteit[1]. Geen enkel land of organisatie is in staat alle problemen op te lossen. Alleen het verenigen van krachten kan leiden tot duurzame oplossingen. [2]Subsidiariteit betekent dat de autonomie van elke structuur gerespecteerd wordt. Elke structuur, op haar niveau, heeft een rol in het geheel. Alles wat beter uitgevoerd kan worden op lager niveau, moet op dit niveau gebeuren. Gemeenschappelijke uitdagingen worden op hoger niveau aangepakt.

Caritas International streeft naar een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid, waarin de waardigheid van elk persoon een fundamentele waarde vormt en waarvan de rijkdom beter tussen alle mensen verdeeld is.

Caritas International haalt haar inspiratie uit een christelijke visie van mens en maatschappij, gebaseerd op het evangelie. Elke persoon heeft het recht op een waardig leven en moet kunnen genieten van zijn fundamentele rechten. Toegang tot gezond voedsel, drinkwater, medische zorg, onderwijs, werkgelegenheid en fatsoenlijke huisvesting moet worden gegarandeerd.

Ons werk is gebaseerd op de waarden van solidariteit en subsidiariteit[1]. Geen enkel land of organisatie is in staat alle problemen op te lossen. Alleen het verenigen van krachten kan leiden tot duurzame oplossingen.


[2]Subsidiariteit betekent dat de autonomie van elke structuur gerespecteerd wordt. Elke structuur, op haar niveau, heeft een rol in het geheel. Alles wat beter uitgevoerd kan worden op lager niveau, moet op dit niveau gebeuren. Gemeenschappelijke uitdagingen worden op hoger niveau aangepakt.

Lees meerSluiten

Onze missie

Caritas International ondersteunt de slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar nationale en internationale netwerken. We voeren onze missie uit zonder onderscheid van nationaliteit of geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuigingen. Caritas International helpt de meest kwetsbaren en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen. Caritas International en haar partners bieden doeltreffende hulp in geval van crisis. We implementeren ook rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten om aan mensen de mogelijkheid te bieden om hun leven en toekomst in eigen handen te nemen. Caritas International begeleidt asielzoekers en verdedigt het recht van migranten op materiële, sociale en juridische bijstand, in België of in hun land van herkomst. Wij hekelen situaties van onrechtvaardigheid en disfunctionering waarvan onze werknemers getuigen zijn en dringen bij de beleidsmakers aan op structurele oplossingen. Onze expertise laat ons toe om voorlichtings- en educatief werk uit te voeren voor een groot publiek en meer bepaald in het onderwijs.

Caritas International ondersteunt de slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar nationale en internationale netwerken. We voeren onze missie uit zonder onderscheid van nationaliteit of geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuigingen.

Caritas International helpt de meest kwetsbaren en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen. Caritas International en haar partners bieden doeltreffende hulp in geval van crisis. We implementeren ook rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten om aan mensen de mogelijkheid te bieden om hun leven en toekomst in eigen handen te nemen.

Caritas International begeleidt asielzoekers en verdedigt het recht van migranten op materiële, sociale en juridische bijstand, in België of in hun land van herkomst. Wij hekelen situaties van onrechtvaardigheid en disfunctionering waarvan onze werknemers getuigen zijn en dringen bij de beleidsmakers aan op structurele oplossingen. Onze expertise laat ons toe om voorlichtings- en educatief werk uit te voeren voor een groot publiek en meer bepaald in het onderwijs.

Lees meerSluiten
 • Intro

  Bij onze start, in 1949, was onze opdracht 'de opvang van ontheemden'. Al snel volgde een tweede uitdagend luik : 'internationale crisishulp'. Daarna steunden we ook kleinschalige microprojecten die momenteel evolueren naar grotere structurele ontwikkelingsprogramma's rond voedselzekerheid.

 • Onze mijlpalen

  • 2006

   België : start project ‘Voodij van niet-begeleide minderjarigen’. Het project ‘Duurzame reïntegratie na vrijwillige terugkeer’ breidt uit. Aardbeving in Java : noodhulp en heropbouw. Oorlog in Libanon : deelname aan de hulpprogramma’s van het Caritasnetwerk in het Midden-Oosten

  • 2005

   De orkaan Stan treft meerdere centraal gelegen Amerikaanse landen : hulp aan Guatemala, Salvador en Mexico. Aardbeving in Kasjmir : wij sturen tenten en nemen deel aan de heropbouwprogramma’s van het netwerk.

  • 2004

   Tropische storm (Jeanne) raast over Haïti. Voedselschaarste in Niger. Tsunami in het zuidwesten van Azië : in samenwerking met het Caritasnetwerk, biedt Caritas International hulp aan meer dan 500.000 mensen in Indië, Sri-Lanka, Thailand en Indonesië. Caritas International helpt bij de vrijwillige terugkeer van Oekraïense en Bulgaarse asielzoekers naar hun land van herkomst.

  • 2003

   Caritas Internationaal Hulpbetoon wordt Caritas International. Amerikaanse interventie in Irak : verdeling van de hoogstnoodzakelijke goederen en voedselprogramma’s voor baby’s. Conflicten escaleren in Darfour (Soudan). Hulp aan de vluchtelingen (Tchad). Aardbeving in Bam (Iran) : noodhulpprogramma.

  • 2002

   Caritas Internationaal Hulpbetoon ontwikkelt structurele programma’s : "ontwikkelingsprojecten". Start van voedselzekerheidsprogramma’s in Ethiopië.

  • 2001

   Begeleiding van ruim 3000 migranten in België. Sterke groei van aantal illegalen. Crisis en heropbouw in Afghanistan, Congo, Burundi, Kosovo, Madagaskar ...

  • 2000

   De afdeling migrantenwerking werkt intensief mee aan de regularisatiecampagne. Noodhulp in Madagaskar, Mozambique, Ethiopië, El Salvador, de regio van Grote Meren.

 • Onze mijlpalen

  • 1999

   Caritas viert zijn 50-jarige bestaan. Noodhulp en heropbouw in Kosovo (kampen, scholen, gezondheidscentra en huizen). Uitbreiding huisvestingsdienst voor migranten.

  • 1998

   Cycloon richt een ravage aan in Andra Pradesh in Indië. Voortzetting hulp in Zaïre, Rwanda, Burundi en start in Kenia, Soedan, Guatemala.

  • 1997

   Voortzetting crisishulp aan vluchtelingen uit Rwanda, Zaïre (Kisangani-Biaro en Bunia) en Burundi.

  • 1996

   Nieuwe logistieke basis in Kampala (Oeganda) en Kisangani (Rwanda).

  • 1995

   Voedingsprogramma's in 40 centra in Rwanda, 83 centra in Burundi en in Kivu). Caritas start heropbouwprojecten in Bosnië-Herzogovina.

  • 1994

   Genocide in Rwanda : grootschalige hulpprogramma's streek grote meren (80 geëxpatrieerde personeelsleden werken ter plaatse).

  • 1993

   In Burundi en Rwanda voedselprogramma's voor 1,4 miljoen vluchtelingen in kampen.

  • 1992

   Internationaal Hulpbetoon van Caritas Catholica wordt Caritas Internationaal Hulpbetoon. Crisishulp bij oorlog en hongersnood in Somalië, Angola en Zaïre.

  • 1991

   SOS Kroatië (burgeroorlog) en Bangladesh (overstromingen).

  • 1990

   Hongersnood in Rwanda : hulp aan de lokale Caritas.

 • Onze mijlpalen

  • 1989

   Val van de Berlijnse muur, val van de dictatuur in Roemenië : voedselprogramma voor het Roemeense volk.

  • 1988

   Eerste interventie in de USSR.

  • 1987

   Crisishulp aan de Sahel (hongersnood), Mozambique en Soedan (burgeroorlog) ...

  • 1986

   Tchernorbyl : verschillende medische projecten zijn opgestart voor de slachtoffers. In België : streven naar menswaardige oplossingen voor asielzoekers die het steeds moeilijker krijgen.

  • 1985

   Crisis- en heropbouwprogramma's na aardbevingen in Chili en Mexico.

  • 1984

   Droogte in Afrika : voedseltransporten en landbouwprogramma's.

  • 1983

   Oprichting van een medisch fonds voor dringende geneesmiddelen voor de derde wereld.

  • 1982

   Sabra en Chatila : hulp aan Libanese studenten zonder inkomen.

  • 1981

   Konvooien met levensmiddelen en geneesmiddelen naar Polen (staat van beleg).

  • 1980

   Opvang vluchtelingen uit Afghanistan (inval Russen) en El Salvador (burgeroorlog).

 • Onze mijlpalen

  • 1979

   Bootvluchtelingen uit Zuidoost Azië : opvang 650 volwassenen en 200 kinderen.

  • 1978

   Aardbeving in Iran : hulp ter plaatse en opvang van vluchtelingen in België.

  • 1977

   Crisishulp in Roemenië (aardbeving) en India (cycloon en overstromingen).

  • 1976

   Einde burgeroorlog Libanon : start heropbouwprogramma's.

  • 1975

   Einde Vietnam oorlog : crisishulp ter plaatse en opvang van vluchtelingen in België.

  • 1974

   Sahel : hulp aan 26 programma's die de gevolgen van de droogte bestrijden.

  • 1973

   Opvang van Chileense vluchtelingen (machtsgreep Pinochet).

  • 1972

   Crisishulp in Burundi n.a.v een conflict tussen Hutu's en Tustsi's (100 000 doden).

  • 1971

   Crisishulp in Pakistan aan de slachtoffers van de cycloon en de burgeroorlog.

  • 1970

   Solidariteitsactie met de missionarissen.

 • Onze mijlpalen

  • 1969

   Praagse Lente : hulp aan Tsjechoslovaakse vluchtelingen (via Oostenrijk hier gestrand).

  • 1968

   Biafra-oorlog : luchtbrug met humanitaire hulp.

  • 1967

   Crisishulp aan massaal verplaatste Palestijnen (Israëlisch-Arabische oorlog).

  • 1966

   Hulp aan de slachtoffers van overstromingen in Italië en aan Soedanese vluchtelingen.

  • 1965

   Operatie Vietnam.

  • 1964

   Hulp aan gerepatrieerde missionarissen uit Congo.

  • 1963

   Wereldwijde hulp aan projecten voor 'Jongeren in nood'.

  • 1962

   Hulp aan Albanese vluchtelingen uit het kamp van Gerovo (Joegoslavië).

  • 1961

   Vastenactie ten voordele van de slachtoffers van de hongersnood in Congo.

  • 1960

   Eerste publicatie van het magazine 'Contact'. Opvang gerepatrieerde Belgen uit Congo. Hulp na aardbeving in Agadir.

 • Onze mijlpalen

  • 1959

   Oprichting van een informatiedienst voor het 'Wereldjaar van de vluchtelingen'.

  • 1958

   Speciale initiatieven voor jonge Hongaarse vluchtelingen.

  • 1956

   Crisis en heropbouwhulp aan Hongarije (burgeroorlog).

  • 1955

   Crisis en heropbouwhulp aan Soedan (burgeroorlog).

  • 1954

   Home voor oudere vluchtelingen.

  • 1953

   Hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nederland en Engeland.

  • 1952

   Steun aan de paters Salesianen voor een tehuis voor jonge vluchtelingen (15-20j.)

  • 1951

   Oprichting van ‘Caritas Internationalis'. Op dat moment bestond het internationale netwerk uit 15 nationale Caritasorganisaties. Koreaanse oorlog : financiële hulp aan het sociaal werk van de Koreaanse kerk.

  • 1950

   Opvang van zieke en gehandicapte Russen & Oekraïners uit Chinese kampen.

 • Onze mijlpalen

  • 1949

   Opening eerste Belgisch centrum voor verplaatste personen.

  • 1948

   Oprichting van Internationaal Hulpbetoon van Caritas Catholica (later Caritas Internationaal Hulpbetoon) op vraag van de Belgische bisschoppen. Doel is slachtoffers van de tweede wereldoorlog te helpen en families te herenigen. Opvang en begeleiding van buitenlandse kinderen in Belgische gezinnen.