Veelgestelde vragen

Caritas International België Veelgestelde vragen

Donaties en belastingaftrek

Vanaf welk bedrag is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Wanneer het totaal van uw giften jaarlijks minimum €40 bedraagt, heeft u recht op een fiscaal attest. Dat attest sturen wij u in februari van het jaar volgend op de gift(en) in kwestie toe, op tijd voor uw belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar. Als u bijvoorbeeld in 2015 een gift van 40 euro aan Caritas International deed, ontvangt u in februari 2016 daarvoor een fiscaal attest. U recupereert zo 45% van het gegeven bedrag. Wij ontvangen nog altijd 100% van uw gift, maar u betaalt zelf slechts een deel.

Ik wil Caritas International steunen via een klassieke overschrijving. Wat is jullie rekeningnummer?

Als u niet online wenst te schenken, kunt u dat ook via een overschrijving op het algemene rekeningnummer van Caritas International: BE88 0000 0000 4141. Vermeld duidelijk welk land of project u wilt steunen. Zonder vermelding gaat uw gift naar ons noodfonds.

Hoe kan ik een permanente opdracht geven?

U kunt Caritas International ook steunen met een doorlopende opdracht. Print dit formulier af en bezorg het aan uw bank. Indien het totaal van uw giften op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt, krijgt u automatisch een fiscaal attest.

Hoe kan ik in mijn testament een gift opnemen voor Caritas International?

Sommige mensen willen ook als ze er niet meer zijn hun solidariteit met de minstbedeelden verder zetten en kansen geven aan toekomstige generaties. Zij schenken een legaat aan Caritas International. Verneem alles over legaten.

Welke officiële informatie heb ik nodig om Caritas International in mijn testament op te nemen ?

Hierbij de informatie die nodige is om Caritas International in uw testament op te nemen:

  • Naam: CARITAS INTERNATIONAL vzw
  • Ondernemingsnummer: 0410.644.946
  • Bankrekening: BE 41 2100 4714 7510
  • Adres: Liefdadigheidstraat 43,1210 Brussel

Meer informatie over uw nalatenschap.

Is het niet veel effectiever om geld te geven aan kleine organisaties?

Het voordeel van een grote en bekende organisatie is dat je in ontwikkelingslanden meer invloed hebt, en zo meer kunt bereiken. Onze sterkte is dat we in ontwikkelingslanden ook Caritasafdelingen hebben. Via dat netwerk kunnen we meer mensen en partijen via bereiken en aan ons binden. En zo proberen om blijvende oplossingen te bieden. Kleine(re) organisaties hebben doorgaans een kleiner bereik.

Caritas anders helpen

Kan ik vrijwilligerswerk doen voor Caritas International?

U kunt op vele manieren een waardevolle vrijwilliger worden van Caritas International: als steward op evenementen, als spreker voor een parochie of groep, als medewerker in onze kantoren, als ambassadeur voor de privé-sector, etc…Contacteer ons en op basis van uw interesses, talenten en tijd vinden we voor u passend vrijwilligerswerk. Tel: +02 229 36 49 of vrijwilligers@caritasint.be.

Zendt Caritas International vrijwilligers uit naar het buitenland?

We zenden geen vrijwilligers uit naar het buitenland. Het is ons beleid om te werken met lokale Caritasafdelingen of andere erkende organisaties op het terrein. Hoewel er geen twijfel bestaat dat het delen van ideeën en vaardigheden tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden waardevol is, geloven wij dat de leden van lokale gemeenschappen moeten worden opgeleid en ondersteund bij het vinden van hun eigen oplossingen.

Kan ik mijn stage doen bij Caritas International?

Ja, u kunt uw stageaanvraag indienen via email bij cv@caritasint.be.

Caritas in scholen

Hebben jullie lesmateriaal voor scholen?

Ja, we hebben een rijk aanbod wereldburgerseducatie met lesmaterialen en projecten. En we geven ook workshops over asielzoekers en vluchtelingen, met of zonder ontmoeting met een getuige. Indien u een specifieke vraag heeft of graag meer informatie krijgt, kunt u altijd mailen naar s.vermeire@caritasint.be of bellen op 02 229 36 24.

Bezoeken jullie scholen?

Ja, wij kunnen langskomen voor een informatief gesprek, er kan een spreker komen voor een activiteit of een educatieve medewerker kan een workshop geven. Indien u hierover meer wil weten, mail naar s.vermeire@caritasint.be of bel naar 02 229 36 24.

Communicatie en e-mails

Hoe kan ik het aantal brieven en magazines van Caritas International in mijn brievenbus verminderen?

Als u onze post dubbel ontvangt of in de toekomst onze mailings niet meer wenst te ontvangen, gelieve dan uw verzoek te sturen naar infonl@caritasint.be. Als alternatief kunt u zich aanmelden voor onze e-nieuwsbrief. Dit betekent dat u op de hoogte blijft van ons werk via e-mail: minder papier voor u en minder kosten voor ons.

caritas : filosofie

Waarom maakt Caritas International deel uit van het consortium 12-12 en wat levert het haar op?

Samen met vijf andere humanitaire organisaties maakt Caritas International deel uit van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties of het consortium 12-12. Door de communicatie naar het publiek te bundelen en efficiënte contacten te leggen met pers en media tracht men de vrijgevigheid en solidariteit van de bevolking aan te moedigen tegen een zo laag mogelijke kost. Het totaal van de ingezamelde gelden wordt onder de lidorganisaties verdeeld op basis van een vooraf afgesproken verdeelsleutel. 10,71% van de giften gaat naar Caritas International.

Zijn er naast de vrije giften ook organisaties of instanties die Caritas International financieren?

Naast vrije giften ontvangen wij ook subsidies, o.a van de federale overheid, van de verschillende gewesten en van de Europese Unie. Welke organisaties precies en om welke bedragen het gaat, vindt u terug in ons jaarverslag.

Helpt Caritas International enkel Christenen?

Momenteel maken we ons grote zorgen over het leven en de veiligheid van de christenen in het Midden-Oosten. Met name in Irak en in Syrië hebben vandaag onder impuls van jihadisten vervolgingen en etnische zuiveringen plaats, gericht tegen christelijke gemeenschappen die al eeuwenlang deel uitmaken van de plaatselijke cultuur. We veroordelen dit en doen alles wat in ons vermogen ligt om hen in het Midden-Oosten bij te staan. Maar niet alleen christenen hebben onze hulp nodig. Caritas International helpt evenzeer hulpbehoevende Palestijnen in Gaza. Want wij voeren onze missie uit zonder onderscheid van ras, nationaliteit of geslacht noch van politieke, religieuze of filosofische overtuigingen.

Moet je katholiek zijn om te mogen werken voor Caritas International?

Nee, Caritas International heeft op verschillende niveaus binnen de organisatie mensen tewerkgesteld die niet katholiek zijn, maar die wel de visie, waarden en het ethische kader van Caritas International delen.

Anders

Kan Caritas International mij helpen met het transport van (hulp)goederen naar bepaalde landen?

Neen, Caritas International beschikt niet over de logistiek om goederen zoals kledij, voeding of andere vanuit België te verschepen naar derdewereldlanden. Uit ecologische, financiële en praktische overwegingen worden deze lokaal verzameld.