Juridische informatie

Dit is de site van Caritas International België, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgisch recht met volgende gegevens :

  • het adres van de sociale zetel : Liefdadigheidstraat 43 te 1210 Brussel, België
  • het ondernemingsnummer : 0410.644.946
  • het bankrekeningnummer : BE 88 0000 0000 4141

Deze website wordt beheerd door haar personeel, binnen het departement Mobilisatie & Communicatie.

Kwijting

Caritas International België kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor fouten, nalatigheden, of voor resultaten die het gevolg zijn van het gebruik van informatie op de website. Caritas International België is enkel gebonden aan een inspanningsverplichting wat betreft de informatie die ze beschikbaar stelt aan de personen die haar website bezoeken.

Bovendien kan het gebruik van hyperlinks uw bezoek van de site naar andere servers leiden, servers waarover Caritas International België geen enkele controle heeft.

Toegankelijkheid en compatibiliteit van de browsers

Caritas International België engageert zich om de toegankelijkheid van haar website voor alle gebruikers te verzekeren.

Caritas International België garandeert echter geen permanente toegankelijkheid van haar website, de afwezigheid van storingen of een goede werking van de website. Bij problemen of voor alle opmerkingen, contacteer ons.

Deze site is geoptimaliseerd voor de recente versies van de meest courante browsers: Firefox, Safari, Chrome en Internet Explorer. Ze is ook toegankelijk via smartphone of tablet met een lichter gemaakte versie voor een browser die is aangepast aan kleine schermen en de snelheid van de internetverbinding tijdens het roamen.

Als u problemen hebt om de website te bekijken, verzeker u er dan van dat uw browser up-to-date is.

Deze site gebruikt JavaScript voor bepaalde functies. Het wordt dus aangeraden dat de JavaScript functie van uw browser geactiveerd is.

De website gebruikt ook cookies, voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk onze specifieke pagina “Privacybeleid”.

Auteursrechten

Deze website, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Caritas International België of door andere rechten, zoals auteursrechten, gerelateerde rechten, databaserechten en merkrechten in toepassing van de Belgische Code van Intellectuele Eigendom en, meer algemeen, door internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten.

Elke reproductie, uitzending, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, behandeling of gebruik, zelfs deels, van deze website is verboden zonder voorafgaande toestemming van Caritas International. Een dergelijke verzoek moet ingediend worden bij de persdienst van Caritas International.

Middelen, hosting, ontwerp en productie

Meerdere middelen werden gebruikt om deze site te bouwen, waaronder WordPress, open source en vrij te gebruiken, te exploiteren en te reproduceren, onder meer content management systeem (CMS).

Deze website is ondergebracht bij Combell, ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.

Deze website werd bedacht en ontworpen door het communicatiebureau Atelier Design (www.atelierdesign.be), in nauwe samenwerking met Caritas International België.

Ons contacteren ?

We zijn beschikbaar:

  • per e-mail op infonl@caritasint.be of
  • telefonisch: +32 2 229 36 11
  • per post: Caritas International België, Departement communicatie – Liefdadigheidstraat 43 – 1210 Brussel, België