Privacybeleid

Dit is de site van Caritas International België, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgischrecht met volgende gegevens :

 • het adres van de sociale zetel : Liefdadigheidstraat 43 te 1210 Brussel, België
 • het ondernemingsnummer : 0410.644.946
 • het bankrekeningnummer : BE 88 0000 0000 4141

Gelieve het volgende contract te lezen om te weten hoe uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden. Dit document kan veranderen. Bij elke verandering wordt u hierover geïnformeerd via een banner. Deze versie dateert van 30 januari 2022.

Wettelijk kader en toepassingsgebied

Caritas International engageert zich ertoe de wetgeving op de bescherming van de privacy, die in België van kracht is, te respecteren. De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (of “AVG”, maar beter gekend onder de Engelse naam “GDPR”) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei 2018.

Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst is geldig voor alle pagina’s die worden gehost op www.caritasinternational.be. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door andere organisaties waarnaar we kunnen verwijzen en waarvan de vertrouwelijkheidsovereenkomsten kunnen verschillen. Dit contract verschilt dus ook van het privacybeleid van ons beveiligde online betalingsplatform voor uw giften (https://don-gift.caritasinternational.be/) of ons crowdfundingsplatform (https://action.caritasinternational.be/).

Dit beleid gaat over:

 1. Uw bezoek aan deze website en het gebruik van cookies voor een betere surfervaring
 2. De verschillende formulieren die u invult om onze nieuwsbrieven te ontvangen, u in te schrijven voor onze evenementen, pedagogisch materiaal te bestellen…

Als u wenst te reageren op een van de hierboven beschreven praktijken, kunt u ons contacteren.

Cookies voor een betere surfervaring

Wat is een cookie ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die werden gecreëerd om bepaalde gegevens van de website op te slaan. Bijvoorbeeld de taalkeuze, uw verbindingsgegevens of andere instellingen. Cookies zijn nodig om de werking van de website te verbeteren en worden gebruikt voor statistische doeleinden. Ze houden uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens niet bij.

Enkel de website die de cookie gecreëerd heeft, heeft toegang tot het bestand. Het bestand zelf bevat enkel tekst en kan geen enkele actie in uw computer doen. Het dient dus enkel om bijkomende informatie te leveren aan uw browser. Een cookie –aangezien het slechts weinig gegevens bevat – is dus onschadelijk.

Als u toch het gevoel hebt dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, kunt u de instellingen aanpassen via de toestemmingsbanner die door GDPR Cookie Consent wordt gegenereerd. U kunt uw voorkeuren aanvaarden, weigeren of aanpassen. Surfen op de website van Caritas International België zal altijd mogelijk zijn, ongeacht de keuze die u maakt.

Voor de webstatistieken

De statistieken over deze website worden opgeslagen met de hulp van Google Analytics en Google Search Console. Deze dienst die websites analyseert, aangeboden door Google Inc., is een van de meest gebruikte. We gebruiken deze gegevens enkel om uw bezoek op onze website te analyseren. Bijvoorbeeld: welke zijn de meest bezochte pagina’s, welke browsers gebruiken de bezoekers van onze website of hoe lang blijven ze op onze site?

Op basis van statistieken van Google Analytics en van Google Search Console, kunnen we de site verbeteren. We vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies via een banner.

De verkregen informatie wordt aan Google gecommuniceerd, die ze opslaat op servers in de Verenigde Staten. Google houdt deze informatie om te onthouden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website voor de uitbaters van de site en om andere diensten aan te bieden met betrekking op de website en het gebruik van het Internet. Google kan deze informatie aan derden doorgeven als de wet verplicht dit te doen of voor zo lang deze derden de informatie behandelen in naam van Google. Google zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt. Voor meer informatie over de vertrouwelijkheidsregels verbonden aan het gebruik van Google Analytics, ga naar de rubriek over Google Analytics.

Welke informatie wordt op deze site verzameld via de cookies?

Bij elk bezoek aan onze website, als de cookies niet gedeactiveerd zijn, herkent onze server automatisch uw domein. Hij detecteert in geen geval automatisch uw e-mailadres of uw naam.

Tijdens uw bezoek aan onze website, verzamelen we de volgende gegevens via de cookies :

 • Uw domein (automatisch gedetecteerd zoals hierboven bepaald);
 • Het geheel van informatie over de pagina’s die u op onze website bekeken hebt;
 • Uw leeftijd en geslacht, uw taal en geografische zone.

Cookies van derden

Op deze site gebruiken wij ook diensten van onze vertrouwde partners die gespecialiseerd zijn in sociale media, publiciteit en analyse. We delen informatie over het gebruik dat u maakt van de website door bijvoorbeeld de integratie van YouTube video’s, knoppen om inhoud te delen via de extensie “Simple Share Buttons Adder”, de installatie van de dienst Facebook Pixel alsook andere derden.

We denken dat het gebruik van diensten aangeboden door deze derden uw bezoek aan onze website en onze andere digitale communicatie verbetert. De derden kunnen de cookies gebruiken om bepaalde gegevens op te slaan, bijvoorbeeld om te analyseren waarop bezoekers klikken.

Verzamelde persoonlijke identificatie informatie

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunt u ertoe geleid worden vrijwillig en bewust informatie te delen, bijvoorbeeld door berichten of vragen te sturen via deze site, door u op onze nieuwsbrieven in te schrijven, door pedagogisch materiaal te bestellen, door u in te schrijven voor een evenement of door papieren of elektronische publicaties aan te vragen. Het gaat dus over “persoonlijke gegevens”. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon. Een persoon is identificeerbaar als ze kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name via een identificatienummer of een of meerdere specifieke elementen, eigen aan zijn fysieke, psychologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Bijvoorbeeld de naam en voornaam van een persoon, zijn of haar adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, afkomst, geslacht… Het professioneel adres of telefoonnummer van een persoon zijn ook persoonlijke gegevens.

Op deze website kan het, in functie van de gegevens die u ons gestuurd heeft, gaan om:

 • Uw naam
 • Uw postadres
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw burgerlijke stand
 • Uw geboortedatum of leeftijd
 • Uw taal
 • Uw beroep
 • Uw IP adres (enkel voor de nieuwsbrieven)

Deze persoonlijke gegevens worden dus enkel gedeeld met derden als u hiervoor de toestemming geeft. Voor de nieuwsbrief kunt u op elk moment uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven door te klikken op de link in elke e-mail.

 • U vult een contactformulier, inschrijving voor een evenement, bestelling van pedagogisch materiaal, enz. in? Raadpleeg dan het privacybeleid gerelateerd aan het gebruik van de extensie Formidable Forms, begeef u naar de rubriek Privacy Policy van de extensie.
 • Schrijft u zich in voor de nieuwsbrief? Raadpleeg dan het privacybeleid gerelateerd aan het gebruik van Campaign Monitor, begeef u naar de rubriek The security and privacy of your data matter to us van Campaign Monitor. Hou er rekening mee dat deze e-maildienst een trackingsysteem opzet dat toelaat analyses te maken over de sterke en zwakke punten van onze nieuwsbrieven. Zo willen we altijd zo nauw mogelijk aansluiten bij uw verwachtingen.

Als u in de toekomst geen post of e-mail van ons wil ontvangen, contacteer ons.

Conform databeheer en -behoud

Uw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden in onze database als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een evenement, of als u vraagt om ons magazine of jaarrapport op te sturen. Tenzij u daarom verzoekt, worden deze gegevens voor vijf jaar na de laatste communicatie bewaard. Deze data worden bewaard op onze server op de sociale zetel in de Liefdadigheidstraat 43 in 1210 Brussel, België, alsook op onze webhost Combell waarvan de centra gelegen zijn in de Wezembeekstraat 2 bis, 1930 Zaventem en in de Kouterveldstraat 13, 1831 Diegem.

Caritas International België engageert zich ertoe deze gegevens niet te delen met andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch ze door te geven aan commerciële databases.

Caritas kan deze gegevens ook delen met derden voor niet-commerciële doeleinden in het geval van samenwerking. Als dit gebeurt, wordt het werk met deze gegevens bepaald door een contract om de vertrouwelijkheidsovereenkomsten en de noodzakelijke beveiliging te garanderen Bovendien leveren wij geen persoonlijke gegevens aan partijen buiten de EU, behalve aan Campaign Monitor (onze e-maildienst), die is gesitueerd in Australië.

Deze persoonlijke gegevens worden enkel met derden gedeeld als de wet het eist en toestaat.

Gebruik van de gegevens door Caritas International België

Deze gegevens worden enkel verzameld in het kader van de specifieke activiteiten van Caritas International België, zoals (e-)mailings, enquêtes, inschrijving voor nieuwsbrieven of evenementen enz. We behandelen geen persoonlijke gegevens van personen onder de 16 jaar zonder de schriftelijke toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

In alle omstandigheden behoudt u ook het recht op raadplegen, verkrijgen, aanpassen en wissen van de gegevens die op u betrekking hebben, om hun gebruik te beperken of u ertegen te verzetten.

Veiligheid van de verzamelde informatie

Eens we de gegevens ontvangen hebben, engageert Caritas International België zich ertoe zijn best te doen om de veiligheid van haar systemen te verzekeren. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen opgezet om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie verkregen op onze site. Dit is de lijst:

 • Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens in naam van Caritas International worden gebonden door beroepsgeheim.
 • Elke persoon die toegang heeft, heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We voeren regelmatig een back-up uit om de persoonlijke gegevens te kunnen recupereren in geval van technische of fysieke incidenten.
 • De werknemers worden gesensibiliseerd over het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens
 • We hebben een procedure opgesteld voor het geval er datalekken voorkomen.

We nemen alle noodzakelijke maatregelen opdat deze informatie op een veilige manier behandeld wordt.

Toegang, aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens

Conform aan de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, beschikt elke gebruiker die op deze site direct of indirect nominatieve informatie plaatst, over de volgende rechten wat persoonlijke gegevens betreft:

 • Recht op informatie en toegang: U kunt de nominatieve informatie opvragen die op u betrekking heeft.
 • Recht op rechtzetting: U kunt de rechtzetting vragen van de nominatieve informatie die op u betrekking heeft. U kunt zo de eventuele onnauwkeurigheden corrigeren en onvolledige gegevens vervolledigen.
 • Recht op het wissen (“recht op vergeten”): U kunt vragen om uw persoonlijke gegevens volledig uit onze database te wissen.
 • Recht op de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens: U kunt zich verzetten tegen het gebruik van nominatieve informatie die op u betrekking heeft.
 • Recht op de overdraagbaarheid van gegevens: U kunt de persoonlijke gegevens verkrijgen die op u van toepassing zijn, onder elektronische, actuele en gestructureerde vorm.
 • Recht op verzet: U kunt zich verzetten tegen praktijken van prospectie van direct marketing en profilering

Om deze rechten uit te oefenen, vul het online formulier in of stuur een geschreven en ondertekend verzoek aan de Privacyverantwoordelijke, Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel. Vermeld ook het adres of e-mailadres waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. We kunnen u vragen zich te identificeren alvorens op de verzoeken hierboven te kunnen ingaan. U kunt zich identificeren met een kopie van uw identiteitskaart.

Als u klachten hebt over de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens bij Caritas. Hij is beschikbaar op privacy@caritasint.be.

U hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie, toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ons contacteren ?

We zijn beschikbaar:

 • per e-mail op infonl@caritasint.be of
 • telefonisch: +32 2 229 36 11
 • per post: Caritas International België, Departement communicatie – Liefdadigheidstraat 43 – 1210 Brussel, België