Privacybeleid

Dit is de site van Caritas International België, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgischrecht met volgende gegevens :

 • het adres van de sociale zetel : Liefdadigheidstraat 43 te 1210 Brussel, België
 • het ondernemingsnummer : 0410.644.946
 • het bankrekeningnummer : BE 88 0000 0000 4141

Gelieve het volgende contract te lezen om te weten hoe uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden. Dit document kan veranderen, herbekijk het dus regelmatig.

Wettelijk kader en toepassingsgebied

De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1992 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst is geldig voor alle pagina’s die worden gehost op www.caritasinternational.be. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door andere organisaties waarnaar we kunnen verwijzen en waarvan de vertrouwelijkheidsovereenkomsten kunnen verschillen. Dit contract verschilt dus ook van het privacybeleid van ons beveiligde online betalingsplatform voor uw giften (https://caritas-int.iraiser.eu).

Als u wenst te reageren op een van de hierboven beschreven praktijken, kunt u ons contacteren.

Cookies voor een betere surfervaring

Wat is een cookie ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die werden gecreëerd om bepaalde gegevens van de website op te slaan. Bijvoorbeeld de taalkeuze, uw verbindingsgegevens of andere instellingen. Cookies zijn nodig om de werking van de website te verbeteren en worden gebruikt voor statistische doeleinden. Ze houden uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens niet bij.

Enkel de website die de cookie gecreëerd heeft, heeft toegang tot het bestand. Het bestand zelf bevat enkel tekst en kan geen enkele actie in uw computer doen. Het dient dus enkel om bijkomende informatie te leveren aan uw browser. Een cookie –aangezien het slechts weinig gegevens bevat – is dus onschadelijk.

Als u toch het gevoel hebt dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, kunt u de instellingen in uw browser aanpassen om te vermijden dat cookies op uw computer worden opgeslagen of om de cookies te verhinderen gegevens op te slaan. Het zal nog steeds mogelijk zijn om de website van Caritas International België te surfen.

Voor de webstatistieken

De statistieken over deze website worden opgeslagen met de hulp van Google Analytics en Google Search Console. Deze dienst die websites analyseert, aangeboden door Google Inc., is een van de meest gebruikte. We gebruiken deze gegevens enkel om uw bezoek op onze website te analyseren. Bijvoorbeeld: welke zijn de meest bezochte pagina’s, welke browsers gebruiken de bezoekers van onze website of hoe lang blijven ze op onze site?

Op basis van statistieken van Google Analytics en van Google Search Console, kunnen we de site verbeteren. We vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies via een banner.

De verkregen informatie wordt aan Google gecommuniceerd, die ze opslaat op servers in de Verenigde Staten. Google houdt deze informatie om te onthouden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website voor de uitbaters van de site en om andere diensten aan te bieden met betrekking op de website en het gebruik van het Internet. Google kan deze informatie aan derden doorgeven als de wet verplicht dit te doen of voor zo lang deze derden de informatie behandelen in naam van Google. Google zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt. Voor meer informatie over de vertrouwelijkheidsregels verbonden aan het gebruik van Google Analytics, ga naar de rubriek over Google Analytics.

Welke informatie wordt op deze site verzameld via de cookies?

Bij elk bezoek aan onze website, als de cookies niet gedeactiveerd zijn, herkent onze server automatisch uw domein. Hij detecteert in geen geval automatisch uw e-mailadres of uw naam.

Tijdens uw bezoek aan onze website, verzamelen we de volgende gegevens via de cookies :

 • Uw domein (automatisch gedetecteerd zoals hierboven bepaald;
 • Het geheel van informatie over de pagina’s die u op onze website bekeken hebt;
 • Uw leeftijd en geslacht, uw taal en geografische zone.

Cookies van derden

Op deze website gebruiken wij YouTube, de extensie Simple Share Buttons Adder en andere derden. We denken dat het gebruik van de diensten aangeboden door deze derden het bezoek aan onze website verbetert. Derden kunnen de cookies gebruiken om bepaalde gegevens op te slaan, bijvoorbeeld om de kliks van de bezoekers te analyseren.

Hoe cookies deactiveren?

Het deactiveren van cookies heeft enkel betrekking op de computer en browser die gebruikt worden om te deactiveren. Als u meerdere computers of browsers gebruikt, moet u dus de handeling herhalen voor elke computer en elke browser.

Raadpleeg de hulpfunctie van uw browser om meer gedetailleerde informatie te vinden over het activeren, deactiveren en verwijderen van cookies.

Verzamelde persoonlijke identificatie informatie

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunt u ertoe geleid worden vrijwillig en bewust informatie te delen, bijvoorbeeld door berichten of vragen te sturen via deze site, door u op onze nieuwsbrieven in te schrijven, door pedagogisch materiaal te bestellen, door u in te schrijven voor een evenement of door papieren of elektronische publicaties aan te vragen.

In deze specifieke gevallen kan het, in functie van de gegevens die u ons gestuurd heeft, gaan om:

 • Uw naam
 • Uw postadres
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw burgerlijke stand
 • Uw geboortedatum
 • Uw beroep
 • Uw IP adres

Deze informatie wordt verzameld via online formulieren met de extensie “Formidable Forms” of de inschrijvingsmodule geleverd door Campaign Monitor – onze e-maildienst. Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren, u in te schrijven voor evenementen, u later te contacteren en om statistieken op te maken en zo de inhoud van onze website te verbeteren. Voor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot het gebruik van de extensie Formidable Forms, verwijzen we naar de rubriek Privacybeleid van de extensie. Voor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Campaign Monitor, verwijzen we naar de rubriek The security and privacy of your data matter to us van Campaign Monitor.

Als u in de toekomst geen post of e-mail van ons wil ontvangen, contacteer ons.

Conform databeheer en -behoud

Uw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden in onze database als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of als u vraagt om ons magazine of jaarrapport op te sturen. Tenzij u daarom verzoekt, worden deze gegevens voor tien jaar na de laatste communicatie bewaard.

Caritas International België engageert zich ertoe deze gegevens niet te delen met andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch ze door te geven aan commerciële databases.

Gebruik van de gegevens door Caritas International België

Deze gegevens worden enkel verzameld in het kader van de specifieke activiteiten van Caritas International België, zoals (e-)mailings, enquêtes, inschrijving voor nieuwsbrieven of evenementen enz.

U kunt op elk moment een kopie van uw persoonlijke gegevens vragen aan Caritas International België. Bovendien hebt u steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik ervan. U kunt ons ook vragen uw persoonlijke gegevens aan te passen.

Veiligheid van de verzamelde informatie

Eens we de gegevens ontvangen hebben, engageert Caritas International België zich ertoe zijn best te doen om de veiligheid van haar systemen te verzekeren. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen opgezet om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie verkregen op onze site.

We nemen alle noodzakelijke maatregelen opdat deze informatie op een veilige manier behandeld wordt. In elk geval kan geen enkele overdracht van gegevens op Internet 100% gegarandeerd worden. Bijgevolg, zelf al zijn inspanningen gedaan om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de doorgegeven informatie niet 100% garanderen.

Toegang, aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Belgische wet betreffende computers, bestanden en vrijheden (CNIL), kan elke gebruiker die op deze site rechtstreeks of onrechtstreeks nominatieve informatie heeft geplaatst, om de verstrekking van zijn of haar persoonlijke gegevens vragen door contact op te nemen met Caritas International België.

U hebt recht op nieuwsgierigheid, toegang, rechtzetting, anonimiteit en verzet tegen het opslaan van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, door een schriftelijke en getekende aanvraag in te dienen, met daarin het postadres of e-mailadres waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd.

Op aanvraag hebt u dus de mogelijkheid om de opgeslagen persoonlijke gegevens te kennen die op u betrekking hebben, om eventuele onjuistheden te verbeteren, hun anonimisering te vragen en u te verzetten tegen het gebruik ervan. Als u deze rechten wil uitoefenen, contacteer ons.

Als u meent dat onze website het huidige privavybeleid niet respecteert of als u andere commentaren hebt, contacteer onze organisatie.

Ons contacteren?

We zijn beschikbaar:

 • per e-mail op infofr@caritasint.be of
 • telefonisch: +32 2 229 36 11
 • per post: Caritas International België, Departement communicatie – Liefdadigheidstraat 43 – 1210 Brussel, België