Geef Caritas International een plaats in uw testament

Geef Caritas International een plaats in uw testament

© Isabel Corthier / Caritas International

Sommige mensen willen ook na hun dood hun solidariteit met de kwetsbaarsten voortzetten en kansen geven aan toekomstige generaties. Zij maken een legaat met Caritas International als begunstigde. Ook u kunt op deze manier het leven van kwetsbare mensen ingrijpend veranderen.

GEEF CARITAS INTERNATIONAL EEN PLAATS IN UW TESTAMENT

Een bijdrage uit uw nalatenschap ten bate van Caritas International (KBO 0410.644.946) maakt het mogelijk om kwetsbare mensen te steunen zodat ze hun leven opnieuw in handen kunnen nemen. Zelfs wanneer u er niet meer bent, blijft u levens redden of beter maken: u sponsort medische verzorging van pasgeboren baby’s, speelt in op de basisnoden van overlevenden bij rampen, helpt kinderen naar school te gaan, geeft aan vrouwen de mogelijkheid om hun eigen akker te bewerken, betaalt mee voor een waterput in een afgelegen dorp.

ERFRECHT IS GEKOPPELD AAN HET GEWEST

Als humanitaire organisatie betaalt Caritas International voor het ontvangen legaat geen erfbelasting meer in Vlaanderen. In het Brussels Gewest en Wallonië wordt 7% betaald.

Welk erfrecht wordt toegepast? Dat is het gewest waar de overleden persoon het langst in de laatste vijf jaar zijn of haar domicilie had. Dit kan dus een ander gewest zijn dan de regio waar deze persoon gedomicilieerd was bij overlijden.

Sinds 1 juli 2021 is het erfrecht in Vlaanderen aangepast zodat er niet langer kan worden gewerkt met ‘duolegaten’. Als gevolg van de manier waarop de erfbelasting wordt berekend, zal Caritas International waarschijnlijk niet anders kunnen dan de erfenis te weigeren. Heeft u een testament opgesteld met een duolegaat? Laat het ons even weten en we onderzoeken kosteloos hoe u dit kunt aanpassen. 

Goed om te weten is dat het Vlaamse gewest het ‘vriendentarief’ invoerde. Hierdoor kunt u nu in totaal 15.000 euro nalaten aan om het even wie, met of zonder familieband. Deze persoon of personen betalen slechts 3% erfbelasting op een som van maximaal 15.000 euro.

DUOLEGAAT IS NOG ALTIJD HEEL INTERESSANT IN BRUSSEL EN WALLONIË

Naast een gewoon legaat ten bate van Caritas International kunnen Nederlandstalige Belgen die in Wallonië en Brussel wonen via een duolegaat Caritas International en anderen in hun testament opnemen. Dankzij die beslissing kan Caritas International kwetsbare mensen ondersteunen. Bent u verhuisd van het noorden des lands naar Brussel of Wallonië? Geef ons dan een seintje en we onderzoeken kosteloos hoe u uw testament kunt aanpassen.

Voorbeeld gewoon legaat:  
Hendrik heeft geen kinderen. Hij laat alles (350.000 euro) na aan zijn neef Geert. In Brussel zal Geert 210.000 euro erfbelasting moeten betalen en houdt hij nog 140.000 euro over. In Wallonië zal Geert 204.375 euro erfbelasting moeten betalen en houdt hij nog 145.625 euro over.

Voorbeeld duolegaat:  
Hendrik verdeelt 350.000 euro tussen zijn neef Geert en Caritas International. 175.000 euro gaat naar Geert en 175.000 euro is bestemd voor Caritas International.

In Brussel 
Caritas International betaalt de erfbelasting van Geert: 87.500 euro. Caritas International betaalt ook haar eigen erfbelasting, namelijk 7% op 175.000 euro. Dit komt neer op 12.250 euro.
Geert krijgt 175.000 euro (of 35.000 meer dan bij een gewoon legaat). Caritas International krijgt 75.250 euro (175.000 euro – 99.750 euro erfbelasting).

In Wallonië 
Caritas International betaalt de erfbelasting van Geert: 81.875 euro. Caritas International betaalt ook haar eigen erfbelasting (7%) op 175.000 euro: 12.250 euro.
Geert krijgt 175.000 euro (of 29.375 meer dan bij een gewoon legaat). Caritas International krijgt 80.875 euro (175.000 euro – 94.125 euro erfbelasting).

Gonzalo Dopchie staat voor u klaar om u te helpen of kosteloos een nieuw testament te laten opstellen als u zelf geen nieuwe kosten zou willen betalen bij een notaris. Aarzel zeker niet om met hem contact op te nemen voor gratis advies. U vindt zijn gegevens onderaan.

GOEDE REDENEN OM CARITAS INTERNATIONAL EEN LEGAAT TE GEVEN

  • U wil ervoor zorgen dat mensen genoeg te eten hebben
  • U wil overlevenden van rampen en conflicten de nodige hulp geven
  • U wil acties steunen in een land dat u na aan het hart ligt
  • U wil bijdragen tot duurzame ontwikkeling
  • U wil aan lokale gemeenschappen kansen geven om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen
  • U wil een menswaardig leven voor iedereen
  • U wil een toekomst geven aan kwetsbare mensen.
  • U wil de mogelijkheid hebben om het land of het project te kiezen waarvoor uw nalatenschap volledig zal worden gebruikt.

MEER WETEN? 

Nog meer vragen? Kijk even bij  de meest gestelde vragen en antwoorden.

Gonzalo Dopchie (onze voormalige directeur en nu vrijwillige vertrouwenspersoon en raadgever legaten bij Caritas International) zal heel graag met u een vrijblijvend gesprek hebben. U kunt Gonzalo bellen via het nummer 0475 76 10 00 of  hem e-mailen via g.dopchie@caritasint.be.


Caritas International is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit is een waarborg voor de morele kwaliteit van de fondsenwerving. Concreet komt dit neer op het goed en eerlijk gebruik van de ingezamelde middelen, de kwaliteit van de boodschappen, respect voor de menselijke waardigheid en respect voor de wensen van de schenkers.