Uw nalatenschap: Caritas in uw testament

Uw nalatenschap: Caritas in uw testament

Het is een mooie en geruststellende gedachte dat u via uw testament kunt bijdragen aan een betere wereld. Zelfs als u er niet meer bent, kunt u kansen geven aan toekomstige generaties.

Neem Caritas International op in uw testament

Sommige mensen willen ook als ze er niet meer zijn hun solidariteit met de minstbedeelden verder zetten en kansen geven aan toekomstige generaties. Zij schenken een legaat aan Caritas International.

Ook u kunt op die manier het leven van kansarmen ingrijpend veranderen.

Dankzij uw nalatenschap kan Caritas International ervoor zorgen dat de minstbedeelden hun leven opnieuw in handen nemen. Zelfs als u er niet meer bent blijft u levens redden: u geeft de nodige medische zorgen aan pasgeboren baby’s, zorgt voor de basisbehoeften van slachtoffers van rampen, u stuurt kinderen naar school, geeft aan vrouwen de mogelijkheid om hun veld te bewerken, boort een waterput in een afgelegen dorp.

Als humanitaire organisatie betaalt Caritas International voor het legaat dat het ontvangt slechts 8,5% erfenisrechten (7% in het Brussels Gewest – vanaf 19 september 2019 – en in Wallonië).

In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli, de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Caritas International, zal dan als goed doel vanaf midden volgend jaar 0% erfrechten betalen op legaten die mensen geven met hun adres in Vlaanderen.

Als u in Vlaanderen wilt werken met het systeem van duolegaat is er minder goed nieuws. Momenteel werkt de Vlaamse regering aan een nieuwe wetgeving rond duolegaten. Er staan dus midden 2021 hoogstwaarschijnlijk veranderingen op stapel als deze goedgekeurd zouden worden door het Vlaams Parlement. Midden 2021 zal wellicht die nieuwe wetgeving rond duolegaten van kracht zijn. Het is goed om hier nu al rekening mee te houden als u nu een testament wilt opstellen of al opgesteld had. Als u in Brussel of Wallonië gedomicilieerd bent,verandert er niets en kunt u nog steeds in uw testament werken via het systeem van duolegaat.

 

Legaat vs. duolegaat

  • Voorbeeld gewoon legaat:

Hendrik heeft geen kinderen. Hij laat alles (€350.000) na aan zijn neef Gert. In Vlaanderen zal Gert €178.000 erfenisrechten moeten betalen en houdt hij dus nog €172.000 over. In Brussel zal Gert €210.000 erfenisrechten moeten betalen en houdt hij nog €140.000 over. In Wallonië zal Gert €204.375 erfenisrechten moeten betalen en houdt hij nog €145.625 over.

  • Voorbeeld duolegaat

In Vlaanderen
Indien u al een testament heeft opgemaakt met daarin een duolegaat of omgekeerd duolegaat, dan neemt u best even vrijblijvend contact op met Gonzalo Dopchie, op die manier kan hij u bijstaan als u wilt om uw testament vóór 1 juli 2021 aan te passen. Al opgemaakte duolegaten blijven in ieder geval zeker uitvoerbaar tot 1 juli 2021.

Tot dan geldt zeker volgende regeling voor duolegaten:

Hendrik verdeelt €350.000 tussen zijn neef Gert en Caritas International. €175.000 gaan naar Gert en €175.000 zijn voor Caritas International. Caritas International betaalt de erfenisrechten van Gert: €81.750. Caritas International betaalt ook zijn eigen erfenisrechten (8,5 % voor Vlaanderen) op €175.000: €14.875.

Gert krijgt €175.000 (of €3.000 meer dan bij een gewoon legaat).
Caritas International krijgt €78.375 (€175.000 – €96.625 erfenisrechten).

Hebt u een duolegaat nu in uw testament opgenomen en zou u overlijden na 1 juli 2021, dan bestaat wel het risico dat het goede doel Caritas International, meer zal moeten betalen dan het ontvangt en automatisch de erfenis zal moeten weigeren. Het zal in Vlaanderen ook na 1 juli 2021 niet meer mogelijk zijn om de erfbelasting van uw familieleden of naasten te drukken via een duolegaat.

Gonzalo Dopchie staat voor u klaar om u verder te helpen of kosteloos een nieuw testament te laten maken als u zelf geen nieuwe kosten zou willen betalen aan een notaris. Aarzel zeker niet om hem te contacteren voor gratis advies en om eventueel een oplossing te zoeken mocht u zich zorgen maken over de gevolgen van de nieuw geplande Vlaamse wetgeving op uw gemaakt testament. U vindt zijn gegevens onderaan.

In Brussel
Hendrik verdeelt €350.000 tussen zijn neef Gert en Caritas International. €175.000 gaan naar Gert en €175.000 zijn voor Caritas International. Caritas International betaalt de erfenisrechten van Gert: €87.500. Caritas International betaalt ook zijn eigen erfenisrechten (7% voor Brussel, vanaf 19 september 2019) op €175.000: €12.250.

Gert krijgt €175.000 (of 35.000 meer dan bij een gewoon legaat). Caritas International krijgt €75.250 (€175.000 – €99.750 erfenisrechten).

In Wallonië
Hendrik verdeelt €350.000 tussen zijn neef Gert en Caritas International. €175.000 gaan naar Gert en €175.000 zijn voor Caritas International. Caritas International betaalt de erfenisrechten van Gert: €81.875. Caritas International betaalt ook zijn eigen erfenisrechten (7% voor Wallonië) op €175.000: €12.250.

Gert krijgt €175.000 (of 29.375 meer dan bij een gewoon legaat). Caritas International krijgt €80.875 (€175.000 – €94.125 erfenisrechten).

Enkele goede redenen om Caritas International een legaat na te laten

  • U wil ervoor zorgen dat mensen genoeg te eten hebben;
  • U wil slachtoffers van rampen en conflicten de nodige hulp bieden;
  • U wil acties steunen in een land dat u nauw aan het hart ligt;
  • U wil meewerken aan duurzame ontwikkeling;
  • U wil lokale gemeenschappen kansen geven om zelf hun ontwikkeling in handen te nemen;
  • U wil een menswaardig leven voor iedereen;
  • U wil een toekomst geven aan kansarmen.

Meer weten?

Nog meer vragen? Neem een kijkje bij de meest gestelde vragen en antwoorden.

Aarzel dus niet de heer Gonzalo Dopchie (Vertrouwpersoon en raadgeven legaten voor Caritas International) te contacteren voor een geheel vrijblijvende afspraak.

U kan hem telefonisch contacteren  op 0475 76 10 00 of  via e- mail: g.dopchie@caritasint.be.


Caritas International is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Deze code waarborgt de morele kwaliteit van de fondsenwerving. Concreet komt dit neer op het goed en eerlijk gebruik van de ingezamelde middelen, de kwaliteit van de boodschappen, het respect voor de menselijke waardigheid en het respect voor de wensen van de schenkers.