Uw nalatenschap: Caritas in uw testament

Uw nalatenschap: Caritas in uw testament

Het is een mooie en geruststellende gedachte dat u via uw testament kunt bijdragen aan een betere wereld. Zelfs als u er niet meer bent, kunt u kansen geven aan toekomstige generaties.

Neem Caritas International op in uw testament

Sommige mensen willen ook als ze er niet meer zijn hun solidariteit met de minstbedeelden verder zetten en kansen geven aan toekomstige generaties. Zij schenken een legaat aan Caritas International.

Ook u kunt op die manier het leven van kansarmen ingrijpend veranderen.

Dankzij uw nalatenschap kan Caritas International ervoor zorgen dat de minstbedeelden hun leven opnieuw in handen nemen. Zelfs als u er niet meer bent blijft u levens redden: u geeft de nodige medische zorgen aan pasgeboren baby’s, zorgt voor de basisbehoeften van slachtoffers van rampen, u stuurt kinderen naar school, geeft aan vrouwen de mogelijkheid om hun veld te bewerken, boort een waterput in een afgelegen dorp.

Als humanitaire organisatie betaalt Caritas International voor het legaat dat het ontvangt slechts 8,5% erfenisrechten (7% in het Brussels Gewest – vanaf 19 september 2019 – en in Wallonië). Dankzij het duolegaat wint iedereen: uw erfgenamen en de minstbedeelden.

 

Legaat vs. duolegaat

  • Voorbeeld gewoon legaat:

Hendrik heeft geen kinderen. Hij laat alles (€350.000) na aan zijn neef Gert. In Vlaanderen zal Gert €178.000 erfenisrechten moeten betalen en houdt hij dus nog €172.000 over. In Brussel zal Gert €210.000 erfenisrechten moeten betalen en houdt hij nog €140.000 over. In Wallonië zal Gert €204.375 erfenisrechten moeten betalen en houdt hij nog €145.625 over.

  • Voorbeeld duolegaat

In Vlaanderen
Hendrik verdeelt €350.000 tussen zijn neef Gert en Caritas International. €175.000 gaan naar Gert en €175.000 zijn voor Caritas International. Caritas International betaalt de erfenisrechten van Gert: €81.750. Caritas International betaalt ook zijn eigen erfenisrechten (8,5 % voor Vlaanderen) op €175.000: €14.875.

Gert krijgt €175.000 (of €3.000 meer dan bij een gewoon legaat).
Caritas International krijgt €78.375 (€175.000 – €96.625 erfenisrechten).

In Brussel
Hendrik verdeelt €350.000 tussen zijn neef Gert en Caritas International. €175.000 gaan naar Gert en €175.000 zijn voor Caritas International. Caritas International betaalt de erfenisrechten van Gert: €87.500. Caritas International betaalt ook zijn eigen erfenisrechten (7% voor Brussel, vanaf 19 september 2019) op €175.000: €12.250.

Gert krijgt €175.000 (of 35.000 meer dan bij een gewoon legaat). Caritas International krijgt €75.250 (€175.000 – €99.750 erfenisrechten).

In Wallonië
Hendrik verdeelt €350.000 tussen zijn neef Gert en Caritas International. €175.000 gaan naar Gert en €175.000 zijn voor Caritas International. Caritas International betaalt de erfenisrechten van Gert: €81.875. Caritas International betaalt ook zijn eigen erfenisrechten (7% voor Wallonië) op €175.000: €12.250.

Gert krijgt €175.000 (of 29.375 meer dan bij een gewoon legaat). Caritas International krijgt €80.875 (€175.000 – €94.125 erfenisrechten).

Enkele goede redenen om Caritas International een legaat na te laten

  • U wil ervoor zorgen dat mensen genoeg te eten hebben;
  • U wil slachtoffers van rampen en conflicten de nodige hulp bieden;
  • U wil acties steunen in een land dat u nauw aan het hart ligt;
  • U wil meewerken aan duurzame ontwikkeling;
  • U wil lokale gemeenschappen kansen geven om zelf hun ontwikkeling in handen te nemen;
  • U wil een menswaardig leven voor iedereen;
  • U wil een toekomst geven aan kansarmen.

Meer weten?

Nog meer vragen? Neem een kijkje bij de meest gestelde vragen en antwoorden.

Aarzel dus niet de heer Gonzalo Dopchie (Vertrouwpersoon en raadgeven legaten voor Caritas International) te contacteren voor een geheel vrijblijvende afspraak.

U kan hem telefonisch contacteren  op 0475 76 10 00 of  via e- mail: g.dopchie@caritasint.be.


Caritas International is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Deze code waarborgt de morele kwaliteit van de fondsenwerving. Concreet komt dit neer op het goed en eerlijk gebruik van de ingezamelde middelen, de kwaliteit van de boodschappen, het respect voor de menselijke waardigheid en het respect voor de wensen van de schenkers.