Workshop in de klas – Between 2 worlds

Caritas International België Workshop in de klas – Between 2 worlds
Caritas International België Workshop in de klas – Between 2 worlds
Caritas International België Workshop in de klas – Between 2 worlds

De vluchtelingen- en migratiekwestie is een complex en gevoelig thema. De thematiek brengt vaak de nodige discussie met zich mee. Dankzij onze ervaring op zowel het terrein als in de klas hebben we een workshop ontwikkeld waarin leerlingen op een ludieke manier kennismaken met de realiteit van vluchtelingen. Om deze thematiek nog tastbaarder te maken, koppelen we aan deze workshop graag een getuigenis van een persoon met een vluchtverhaal.

Een workshop in jouw klas

Het is niet altijd gemakkelijk om het thema migratie en vluchtelingen in de les ter sprake te brengen. Deze thematiek brengt vaak de nodige complexiteit en veel discussie met zich mee. Om op een genuanceerde manier met dit onderwerp om te gaan is het van groot belang om een bepaalde theoretische bagage te hebben. Daarom hebben wij een workshop ontwikkeld waarbij uw leerlingen de realiteit ontdekken achter de polemiek. Cijfers worden in perspectief geplaatst, bepaalde vooroordelen worden onder de loep genomen, het debat wordt aangewakkerd.

GETUIGENIS VAN EEN VLUCHTELING

Omdat we merken dat vooroordelen ten opzichte van vluchtelingen er soms nogal sterk ingebakken zitten en tegelijk het begrip ‘vluchteling’ vaak te abstract blijft voor jongeren, zijn we gestart met het organiseren van getuigenissen van vluchtelingen. Mensen met een vluchtverleden die gemotiveerd zijn om samen met ons mee het verschil te maken in de klas worden eerst klaargestoomd met een cursus storytelling. Ze leren op een boeiende manier hun verhaal te vertellen.

Achteraf bieden we ook telkens de kans om vragen te stellen. Deze getuigenis kan geboekt worden als onderdeel van onze workshop. Een getuigenis duurt ongeveer 1 lesuur.

Doelgroep

Deze workshop is bestemd voor leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs en jongeren tussen 14 en 18 jaar. Het maakt idealiter deel uit van een groter pedagogisch project rond de thematiek van migratie en vluchtelingen (onderwerp behandeld tijdens de les, solidariteitsproject, organiseren van een actie, enz.) of wordt gegeven in het kader van een wereldburgerschapsproject op school.

Wanneer kunnen we in jouw school komen?

De workshop moet minstens een maand op voorhand aangevraagd worden zodat wij alle praktische zaken kunnen regelen. Voor het huidige schooljaar (’23-’24) zijn wij volboekt tot midden mei. 

 

 

 

BASISFORMULE

De workshop Between 2 Worlds: zonder getuigenis of met getuigenis.

  • Duurtijd: min. 2 lesuren – max. 25 deelnemers

IK SCHRIJF ME IN

UITGEBREIDE FORMULE

De workshop Between 2 Worlds uitgebreid met een sessie van Walk in my shoes

  • Duurtijd: min. 3 lesuren – max. 40 deelnemers
  • Voor deze formule dient u over het nodige materiaal te beschikken, zoals laptops/tablets en oortjes.
  • Voor een deel van de workshop wordt de groep in twee gesplitst. Eén groep doorloopt de serious game Walk in my shoes (onder begeleiding van de leerkracht). De andere groep volgt de workshop Between 2 worlds (onder begeleiding van de workshopgever).

> Voor meer informatie over de uitgebreide formule: contacteer Nele Bossens

Richtprijs

  • Workshop zonder getuigenis: € 50 per workshop  (en € 25 per extra workshop op dezelfde dag in dezelfde school)
  • Workshop met getuigenis : € 75 per workshop (en € 30 per extra workshop op dezelfde dag in dezelfde school)

Heb je interesse?

Vul hieronder het formulier in om een vorming aan te vragen!

Mail of bel Nele Bossens, Verantwoordelijke wereldburgerschapseducatie.

AANVRAAGFORMULIER BETWEEN 2 WORLDS

Jouw contactgegevens

Soort onderwijs (indien van toepassing)

De workshop

Formule*Wat verwacht je van de vorming?*

Je klas en je leerlingen

Privacy

Wens je dit onderwerp verder uit te diepen? Aarzel niet om onze andere projecten te bekijken op deze site, of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD