Sociale cohesie en veerkracht in Burundi

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in Burundi

Via COHERENCE willen we mensen uit kwetsbare groepen in rurale gemeenschappen helpen om meer inkomsten te halen uit landbouw en andere activiteiten. - Caritas International

Via COHERENCE willen we mensen uit kwetsbare groepen in rurale gemeenschappen helpen om meer inkomsten te halen uit landbouw en andere activiteiten. - Caritas International

17/01/2023

PLAATS:

Provincies Ruyigi en Rutana

DUUR:

5 jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026

LOKALE PARTNERS:

ODECO (BDD Rutana), SOPRAD (BDD Ruyigi), Caritas Burundi

BUDGET:

€ 1.451.905

FINANCIERING:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

OFFICIËLE NAAM:

COHERENCE: COHEsion et REsilieNCE

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in Burundi

EEN PROGRAMMA OVER 7 LANDEN

COHERENCE, de samentrekking van sociale COHEsie en RésiliENCE (veerkracht), is de naam van het vijfjarenprogramma van Caritas International en de Commissie Rechtvaardigheid & Vrede. Dit programma dekt zeven landen: Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Niger, de DR Congo, Palestina en België. Het programma heeft als doel om rurale gemeenschappen in de partnerlanden beter te wapenen zodat ze meer veerkracht ontwikkelen en beter kunnen omgaan met crisissituaties. We willen vooral dat de meest kwetsbare personen, in het bijzonder vrouwen en jongeren, meer kansen krijgen op een beter leven.

Rurale gemeenschappen versterken

Rurale gemeenschappen in de provincies Ruyigi en Rutana veerkrachtiger maken zodat ze beter opgewassen zijn tegen economische, politieke, ecologische en humanitaire crisissen. Om dit doel te bereiken, begeleiden we de kwetsbaarste personen, in het bijzonder jongeren en vrouwen, bij hun initiatieven om hun welzijn te verbeteren, sociaal-economische kansen te grijpen, ambities waar te maken en rechten uit te oefenen.

Vrede, risicobeheersing, nieuwe inkomstenbronnen en capaciteitsversterking

Vier pijlers van de effecten die we na vijf jaar uitvoering verwachten:

 • De begeleide gemeenschappen zijn in staat om hun rechten te verdedigen en uit te oefenen
 • Vrouwen, jongeren en andere kwetsbare groepen uit rurale gemeenschappen boren meer bronnen aan om inkomsten te halen uit landbouw en andere activiteiten
 • De gemeenschappen hebben meer mogelijkheden om crisissen en catastrofes te voorkomen, op te vangen en ermee om te gaan
 • De leden van het netwerk van het programma versterken elkaar onderling door uitwisselingen en leerprocessen; ze raken nauwer betrokken bij het Burundese middenveld, ten voordele van de bevolking

ACTIVITEITEN

 • Gemeenschapsstructuren versterken om conflicten vreedzaam te kunnen beslechten
 • Activiteiten rond sociale cohesie organiseren om geweld op basis van ‘gender’ tegen te gaan
 • Families begeleiden op het vlak van landbouw
 • Het opzetten van spaar- en kredietsystemen beter structureren
 • Personen ondersteunen die activiteiten initiëren om inkomsten te genereren
 • Een gemeenschapsmechanisme creëren om risico’s en rampen te voorkomen en aan te kunnen
 • Ruimtes creëren om het programma mogelijk te maken (analyse, dialoog, leerprocessen, coördinatie, monitoring enz.)

VOOR WIE?

 • 2.000 landbouwersfamilies
 • 200 spaar- en kredietgroepen (ongeveer 4.000 personen)
 • 50 micro-ondernemingen
 • 120 sociaal werkers (30% vrouwen en 50% jongeren)

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in Burundi

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op