Sociale cohesie en veerkracht in België

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in België

Elkaar leren kennen en naar elkaar luisteren: zo leg je de basis voor een wereld die is gestoeld op rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit en inclusiviteit. Ludieke activiteiten kunnen in dat opzicht wonderen doen. Op de foto zie je een voorbeeld daarvan, tijdens een evenement dat plaatsvond in Brussel - Antoine Doetsch/Caritas International

Elkaar leren kennen en naar elkaar luisteren: zo leg je de basis voor een wereld die is gestoeld op rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit en inclusiviteit. Ludieke activiteiten kunnen in dat opzicht wonderen doen. Op de foto zie je een voorbeeld daarvan, tijdens een evenement dat plaatsvond in Brussel - Antoine Doetsch/Caritas International

19/01/2023

PLAATS:

België

DUUR:

5 jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026

LOKALE PARTNERS :

Commissie Rechtvaardigheid & Vrede

BUDGET:

1.555.303 euro

FINANCIERING:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

OFFICIËLE NAAM:

COHERENCE: COHEsion et REsilieNCE

EEN PROGRAMMA OVER 7 LANDEN

COHERENCE, de samentrekking van sociale COHEsie en RésiliENCE (veerkracht), is de naam van het vijfjarenprogramma van Caritas International en de Commissie Rechtvaardigheid & Vrede. Dit programma dekt zeven landen: Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Niger, de DR Congo, Palestina en België. Het programma heeft als doel om rurale gemeenschappen in de partnerlanden beter te wapenen zodat ze meer veerkracht ontwikkelen en beter kunnen omgaan met crisissituaties. We willen vooral dat de meest kwetsbare personen, in het bijzonder vrouwen en jongeren, meer kansen krijgen op een beter leven.

Rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit en inclusiviteit

Het publiek en de partners van Caritas International en de Commissie Rechtvaardigheid & Vrede (Commission Justice & Paix) in België mobiliseren rond handelen en beleid die democratie, vrede en gerechtigheid (sociaal, qua migratie, qua milieu) ten goede komen. Met als einddoel tot een wereld te komen die meer geënt is op rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit en inclusiviteit.

Burgers mobiliseren

Drie pijlers van de effecten die we verwachten na vijf jaar uitvoering:

 • Lessen wereldburgerschap: spelers uit onderwijs en educatieve sector versterken en in staat stellen om te werken rond democratie, vrede, rechtvaardigheid (sociaal, qua migratie, qua milieu) en zo wereldburgerschap bij jongeren aanmoedigen
 • Sensibilisering: burgers mobiliseren rond democratie, vrede, rechtvaardigheid (sociaal, qua migratie, qua milieu)
 • Pleidooien houden: politici houden meer rekening met onze visie en steunen initiatieven die bijdragen tot democratie, vrede, rechtvaardigheid (sociaal, qua migratie, qua milieu) om zo werk te maken van een wereld die rechtvaardig, duurzaam, solidair en inclusief is
 • Sterker maken: de deelnemende partijen worden versterkt zodat ze beter actie kunnen ondernemen en invloed kunnen uitoefenen

ACTIVITEITEN

Tijdens de periode van vijf jaar willen wij:

 • Leerkrachten en leerlingen uit het lager en secundair onderwijs vormen;
 • Nieuwe pedagogische ‘tools’ ontwikkelen;
 • Zes scholenprojecten uitwerken;
 • Samenwerken met de onderwijswereld en personen met een migratieachtergrond;
 • Sensibiliserende boodschappen verspreiden via de media;
 • Radio-uitzendingen produceren;
 • Bijdragen publiceren in tijdschriften over wereldburgerschap;
 • Aanbevelingen voor de politiek uitwerken en bekendmaken;
 • Ontmoetingsmomenten organiseren;
 • Politieke bezoeken organiseren (voor vertegenwoordigers van organisaties in onze partnerlanden en in de partnerlanden);
 • Aansluiting zoeken bij netwerken uit het middenveld en er actief aan deelnemen.

VOOR WIE?

Ieder jaar willen we gemiddeld bereiken:

 • 99 pedagogische krachten uit lager en secundair onderwijs;
 • 610 leerlingen uit lager en secundair onderwijs;
 • 36.225 online abonnees en 25 journalisten;
 • 65 personen in de politiek en bij openbare instellingen;
 • 10 partners uit het Belgische middenveld, waarvan 1 uit de diaspora;
 • 20 internationale partners;
 • 8 migranten die worden betrokken bij activiteiten en inhouden;
 • 240 burgers die we sterker maken door vorming.

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in België

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op