Voedselzekerheid

Voedselzekerheid

Isabel Corthier

842 miljoen mensen zijn ondervoed, één persoon op acht! Elk jaar sterven 3 miljoen mensen aan ondervoeding. En toch wordt er genoeg voedsel geproduceerd om de hele planeet te voeden, gemiddeld 2.770 kilocalorieën per dag per hoofd van de bevolking. Kunnen we deze realiteit nog veel langer blijven negeren?

Menselijke waardigheid voor iedereen

De waardigheid van de mens staat centraal in de missie van Caritas International. Honger is een elementaire vorm van armoede en een schending van de fundamentele mensenrechten. Niet alleen het recht op voedsel staat op het spel, maar ook het recht op leven en de menselijke waardigheid van de miljoenen mensen die elk jaar honger lijden. De essentiële voorwaarde voor ieder mens om een waardig en zinvol leven te leiden is het uitroeien van de honger.

Een prioriteit voor Caritas

Daarom maakt Caritas International de toegang tot gezond, evenwichtig en voldoende voedsel een prioriteit. In humanitaire noodgevallen delen we voedselpakketten uit (genoeg om een huishouden een maand lang te voeden).

Daarnaast ontwikkelen we duurzame voedselzekerheidsprogramma’s door middel van geïntegreerde gezinslandbouwprojecten.