Klimaatweerbaarheid versterken in Ethiopië

Caritas International België Klimaatweerbaarheid versterken in Ethiopië

De inkomstenbronnen zijn sterk afhankelijk van regenval. Gevolg is dat de rurale bevolking erg kwetsbaar is voor de effecten van de klimaatverandering. - ©Ethiopian Catholic Church/Social and Development Commission/Soddo Branch

De inkomstenbronnen zijn sterk afhankelijk van regenval. Gevolg is dat de rurale bevolking erg kwetsbaar is voor de effecten van de klimaatverandering. - ©Ethiopian Catholic Church/Social and Development Commission/Soddo Branch

07/03/2023

PLAATS:

Wolaita

DUUR :

12 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

LOKALE PARTNER:

Ethiopian Catholic Church (Social and Development Commission of Soddo)

BUDGET:

130.000 euro

FINANCIERING:

Provincie Vlaams-Brabant

OFFICIËLE NAAM:

Versterking van klimaatweerbaarheid van huishoudens en gemeenschappen in Wolaita, Ethiopië

Caritas International België Klimaatweerbaarheid versterken in Ethiopië

Voedselonzekerheid bij families in Wolaita

Zowat 70% van de bevolking in Ethiopië leeft op het platteland en is actief in landbouw en veeteelt. De landbouw is vooral toegespitst op ‘enset’ (valse banaan), maïs, ’teff’ (een graansoort), zoete aardappel, maniok, banaan en koffie. In de veeteelt gaat het vooral om runderen, schapen, geiten, pluimvee, paarden en ezels.

De bestaansmiddelen van de bevolking worden ondermijnd door bodemdegradatie en woestijnvorming. Ontbossing, intensieve landbouw en overbegrazing dragen bij tot de problemen. Droogtes, en droge periodes afgewisseld met momenten van hevige  regenval, komen almaar vaker voor.

De inkomstenbronnen zijn sterk afhankelijk van regenval. Gevolg is dat de rurale bevolking erg kwetsbaar is voor de effecten van de klimaatverandering. Dit zie je goed in een rurale zone zoals Wolaita, gelegen in een stroomgebied van Abaya Chokare , op zo’n 370 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba.

Volgens een recent rapport is de weerbaarheid van de families in Abaya Chokare steeds meer verzwakt. Een grote meerderheid van de huishoudens daar is nu afhankelijk van steun in de vorm van cash, voedsel-voor-werk of noodvoedselhulp. In heel Wolaita wordt meer dan 57% van de bevolking als arm beschouwd. 71% van de rurale huishoudens kampt met voedselonzekerheid. Ondervoeding bij kinderen onder de 5 jaar is een groot probleem.

Vechten tegen de klimaatverandering

Caritas International en haar Ethiopische partner willen de klimaatweerbaarheid van kwetsbare families versterken en de verwoestijning tegengaan in een deel van Wolaita. Dit zal gebeuren door middel van (her)bebossing en andere maatregelen om de bodem te beschermen en water vast te houden. Het ‘early warning’-systeem zal worden versterkt.

Regeneratie van gemeenschapsgronden

  • Begeleide natuurlijke ‘regeneratie’ van gedegradeerde gemeenschapsgronden
  • Versterken van gemeenschappen bij het verkleinen van risico’s op rampen
  • Bevorderen van een vorm van landbouw die op een slimme manier omgaat met de gevolgen van de klimaatverandering

We kiezen voor een geïntegreerde aanpak waarbij activiteiten elkaar ondersteunen en ertoe leiden dat de klimaatweerbaarheid groter wordt. Tegelijkertijd is er aandacht voor het versterken van de economische weerbaarheid van huishoudens, rendement en het herstel van gedegradeerde gronden.

De acties zullen ook bijdragen tot gelijke kansen voor mannen en vrouwen door de inbreng van vrouwen te bevorderen en hun werklast te verminderen.

Armste en meest kwetsbare huishoudens

Het doel is om 440 kwetsbare families (2.640 personen) te ondersteunen die worden geselecteerd door het comité voor ontwikkeling van Abaya Chokare. Er zal voorrang worden gegeven aan de armste en meest kwetsbare huishoudens.

  • We willen 247 hectare grond (bosgrond en landbouwgrond) herstellen
  • We willen bereiken dat de 440 kwetsbare families meer kennis opdoen en een betere toegang krijgen tot informatie over de effecten van de klimaatverandering en over de aanpassing aan het veranderende klimaat.

> LEES OOK: Klimaat in het Zuiden

 


Met steun van de provincie Vlaams-Brabant

Caritas International België Klimaatweerbaarheid versterken in Ethiopië

 

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op