Klimaatweerbaarheid versterken in Ethiopië

Caritas International België Klimaatweerbaarheid versterken in Ethiopië

De inkomstenbronnen zijn sterk afhankelijk van regenval. Gevolg is dat de rurale bevolking erg kwetsbaar is voor de effecten van de klimaatverandering. - ©Ethiopian Catholic Church/Social and Development Commission/Soddo Branch

De inkomstenbronnen zijn sterk afhankelijk van regenval. Gevolg is dat de rurale bevolking erg kwetsbaar is voor de effecten van de klimaatverandering. - ©Ethiopian Catholic Church/Social and Development Commission/Soddo Branch

07/03/2023

PLAATS:

Wolaita

DUUR :

12 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

LOKALE PARTNER:

Ethiopian Catholic Church (Social and Development Commission of Soddo)

BUDGET:

100.000 euro

FINANCIERING:

Provincie Vlaams-Brabant

OFFICIËLE NAAM:

Versterking van klimaatweerbaarheid van huishoudens en gemeenschappen in Wolaita, Ethiopië

Caritas International België Klimaatweerbaarheid versterken in Ethiopië

Voedselonzekerheid bij families in Wolaita

Zowat 70% van de bevolking in Wolaita leeft op het platteland en is actief in landbouw en veeteelt. De landbouw is vooral toegespitst op ‘enset’ (valse banaan), maïs, ’teff’ (een endogene graansoort), zoete aardappel, maniok, banaan en koffie. In de veeteelt praten we vooral over runderen, schapen, geiten, pluimvee, paarden en ezels.

De bestaansmiddelen van de bevolking worden ondermijnd door de bodemdegradatie en woestijnvorming. Ontbossing, intensieve landbouw en overbegrazing dragen bij tot de problemen. Droogtes en droge periodes, afgewisseld met momenten van (te) hevige regenval, komen almaar vaker voor.

De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de regenval. Gevolg is dat de rurale bevolking erg kwetsbaar is voor de effecten van de klimaatopwarming. Dit zie je goed in een rurale zone zoals Abaya Chokare, een subdistrict van Wolaita op zo’n 370 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba.

Volgens een recent rapport is de weerbaarheid van de families in Abaya Chokare almaar meer verzwakt. Een grote meerderheid van de huishoudens daar is nu afhankelijk van steun in de vorm van cash, voedsel-voor-werk of noodvoedselhulp. In heel Wolaita is meer dan 57% van de bevolking arm. 71% van de rurale huishoudens heeft te kampen met voedselonzekerheid. Ondervoeding bij kinderen onder de 5 jaar is een groot probleem.

Vechten tegen de klimaatopwarming

Met financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant werken Caritas International en haar Ethiopische partner sinds begin 2023 aan het versterken van de klimaatweerbaarheid van kwetsbare families en het bestrijden van de verwoestijning in een deel van Wolaita. Dit gebeurt door middel van (her)bebossing en andere maatregelen om de bodem te beschermen en water vast te houden, het faciliteren van klimaat-slimme landbouw en het bevorderen van het gebruik van energie-besparende ovens. Bovendien wordt het ‘early warning’-systeem versterkt.

Regeneratie van gemeenschaps- en landbouwgronden

  • Afsluiting en bevordering van natuurlijke ‘regeneratie’ van gedegradeerde gemeenschapsgronden (197 hectare) die afgesloten worden van gebruik voor landbouw en veeteelt
  • Bevordering van door boeren beheerde natuurlijke regeneratie op 303 hectare aan landbouwpercelen
  • Aanplanten van 77.600 bomen op gemeenschapsgronden en op landbouwpercelen (in 2023 werd al eenzelfde aantal bomen aangeplant)
  • Versterken van gemeenschappen om risico’s op rampen te verminderen

Ondersteuning van armste en kwetsbaarste huishoudens

In de eerste fase (2023) werden 440 families (2.640 personen) ondersteund. Het doel in de tweede fase is om nog eens 360 families (2.160 personen) te ondersteunen die worden gekozen aangewezen door het comité voor de ontwikkeling van Abaya Chokare. Ook deze keer krijgen de armste en kwetsbaarste huishoudens voorrang:

  • Aanmoedigen van een vorm van landbouw die op een slimme manier omgaat met de gevolgen van de klimaatopwarming
  • Oprichten en begeleiden van spaar-en kredietgroepen
  • Levering van energie-besparende ovens

We kiezen dus voor een geïntegreerde aanpak waarbij activiteiten elkaar ondersteunen en ertoe leiden dat de klimaatweerbaarheid groter wordt. Afgetakelde gedegradeerde gronden worden hersteld en tegelijkertijd versterken we de economische weerbaarheid van huishoudens.

Bovendien is er in de tweede fase aandacht voor het aanmoedigen van het gebruik van zonne-energie en het ondersteunen van de productie van briketten gemaakt van gewasresten, zodat de druk op de bosvegetatie kan afnemen. De acties zullen ook bijdragen tot gelijke kansen voor mannen en vrouwen door de inbreng van vrouwen te bevorderen en hun werklast te verminderen.

Samengevat, voor de twee fases van het project:

  • We willen 500 hectare grond (bosgrond en landbouwgrond) herstellen
  • We willen bereiken dat de 800 kwetsbare families meer kennis opdoen en een betere toegang krijgen tot informatie over de effecten van de klimaatopwarming en de aanpassing aan het veranderende klimaat.

> LEES OOK: Klimaat in het Zuiden

 


Met steun van de provincie Vlaams-Brabant

Caritas International België Klimaatweerbaarheid versterken in Ethiopië

 

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op