Sociale cohesie en veerkracht in Burkina Faso

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in Burkina Faso

In het kader van COHERENCE zullen vrouwen en personen uit andere groepen competenties verwerven waarmee ze nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren. - Manos Unidas/Javier Mármol

In het kader van COHERENCE zullen vrouwen en personen uit andere groepen competenties verwerven waarmee ze nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren. - Manos Unidas/Javier Mármol

17/01/2023

PLAATS:

Loropeni en Zambo

DUUR:

5 jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026

LOKALE PARTNER:

OCADES Caritas Burkina, Caritas Gaoua, Caritas Diébougou

BUDGET:

€ 879.447

FINANCIERING:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

OFFICIËLE NAAM:

COHERENCE: COHEsion et REsilieNCE

EEN PROGRAMMA OVER 7 LANDEN

COHERENCE, het letterwoord voor ‘sociale COHEsie’ en ‘RésiliENCE ‘(veerkracht), is de naam van het vijfjarenprogramma van Caritas International en de Commissie Rechtvaardigheid & Vrede. Dit programma dekt zeven landen: Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Niger, de DR Congo, Palestina en België. Het programma heeft als doel om rurale gemeenschappen in de partnerlanden beter te wapenen zodat ze meer veerkracht ontwikkelen en beter kunnen omgaan met crisissituaties. We willen vooral dat de meest kwetsbare personen, in het bijzonder vrouwen en jongeren, meer kansen krijgen op een beter leven.

Rurale gemeenschappen versterken

De rurale gemeenschappen in Loropeni en Zambo versterken zodat ze beter opgewassen zijn tegen economische, politieke, ecologische, sanitaire, veiligheids- en humanitaire crisissen. Om dit doel te bereiken, begeleiden we de kwetsbaarste personen, in het bijzonder jongeren en vrouwen, bij hun initiatieven om hun welzijn te verbeteren, sociaal-economische kansen te grijpen, ambities waar te maken en rechten uit te oefenen.

Sociale cohesie, risicobeheersing, nieuwe inkomstenbronnen en capaciteitsversterking

Vier pijlers van de effecten die we verwachten na vijf jaar uitvoering:

 • Sociale cohesie versterken in de gemeenten Loropeni en Zambo door aan gemeenschappen meer capaciteit te geven om rechten uit te oefenen en te doen naleven (met klemtoon op jongeren, vrouwen en personen met een beperking)
 • Jongeren, vrouwen en personen met een beperking uit deze gemeenten verwerven competenties waarmee ze nieuwe inkomstenbronnen kunnen creëren
 • Jongeren, vrouwen en personen uit deze gemeenschappen vergroten hun capaciteit om crisissen en catastrofes aan te kunnen (preventie, weerstand bieden, reageren enzovoort
 • De deelnemende partijen versterken elkaar onderling door uitwisselingen en leerprocessen en het voortbouwen op goede praktijken

ACTIVITEITEN

 • Organisaties aan de basis ondersteunen om activiteiten te organiseren die de sociale cohesie vergroten
 • Vorming geven over het voorkomen en managen van conflicten, sociale cohesie en de rechten van kwetsbare personen
 • Technische en beroepsopleiding voor KMO’s en activiteiten die inkomsten genereren
 • Zorgen voor irrigatie in de groententeelt
 • De ontwikkeling van de honingindustrie bevorderen
 • Capaciteit versterken van structuren die crisissen voorkomen en managen
 • Braakliggende gronden weer in gebruik nemen
 • Workshops organiseren over de thema’s die vallen onder COHERENCE

VOOR WIE?

Kwetsbare personen in de rurale dorpen waar het project zich situeert: landbouwers, leden van zelforganisaties en coöperatieven, vrouwen, jongeren (18-35 jaar), behoeftige personen, personen met een beperking.

Rechtstreeks willen we bereiken:

 • 2.050 personen (1.125 vrouwen, 925 mannen), onder wie 21% jongeren en 13% personen met een beperking
 • 24 coöperatieven
 • 12 zelforganisaties

 


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in Burkina Faso

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op