Sociale cohesie en veerkracht in DR Congo

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in DR Congo

De kwetsbaarste personen, in het bijzonder jongeren en vrouwen, worden begeleid bij initiatieven om hun welzijn te verbeteren, sociaal-economische kansen te grijpen, ambities waar te maken en rechten uit te oefenen. - Ismael Maisha/Caritas International

De kwetsbaarste personen, in het bijzonder jongeren en vrouwen, worden begeleid bij initiatieven om hun welzijn te verbeteren, sociaal-economische kansen te grijpen, ambities waar te maken en rechten uit te oefenen. - Ismael Maisha/Caritas International

06/04/2023

PLAATS:

(Centraal-Kongo), Kinshasa en Bukavu

DUUR:

5 jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026

LOKALE PARTNERS:

BDD Matadi, BDD Kinshasa, Caritas Congo, Agricongo-Emprise, Renaissance Bukavu

BUDGET:

€ 2.325.010

FINANCIERING:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

OFFICIËLE NAAM:

COHERENCE: COHEsion et REsilieNCE

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in DR Congo

EEN PROGRAMMA OVER 7 LANDEN

COHERENCE, de samentrekking van sociale COHEsie en RésiliENCE (veerkracht), is de naam van het vijfjarenprogramma van Caritas International en de Commisie Rechtvaardigheid & Vrede. Dit programma dekt zeven landen: Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Niger, de DR Congo, Palestina en België. Het programma heeft als doel om rurale gemeenschappen in de partnerlanden beter te wapenen zodat ze meer veerkracht ontwikkelen en beter kunnen omgaan met crisissituaties. We willen vooral dat de meest kwetsbare personen, in het bijzonder vrouwen en jongeren, meer kansen krijgen op een beter leven.

RURALE GEMEENSCHAPPEN VERSTERKEN

Rurale gemeenschappen van Matadi (provincie Kongo Central) en peri-urbane gemeenschappen van Kinshasa veerkrachtiger maken zodat ze sociale, economische en ecologische crisissen beter aan kunnen. Om dit doel te bereiken, begeleiden we de kwetsbaarste personen, in het bijzonder jongeren en vrouwen, bij hun initiatieven om hun welzijn te verbeteren, sociaal-economische kansen te grijpen, ambities waar te maken en rechten uit te oefenen.

Actieve burgers, NIEUWE INKOMSTENBRONNEN, RISICOBEHEERSING, CAPACITEITSVERSTERKING

 • De inwoners van de betrokken dorpen, ook vrouwen, jongeren en andere kwetsbare groepen, worden actieve en verantwoordelijke burgers; ze dragen bij tot de ontwikkeling van hun gemeenschap op een inclusieve en duurzame manier
 • Vrouwen, jongeren en andere kwetsbare groepen, die georganiseerd zijn in spaar- en kredietgroepen en coöperaties, verhogen en diversifiëren hun agrarische en niet-agrarische inkomstenbronnen op een duurzame manier via sociaal ondernemerschap.
 • De leden van de gemeenschappen, ook vrouwen, jongeren, personen met een beperking versterken hun collectieve en individuele vaardigheden en mechanismen om te anticiperen op en te reageren op klimaatverandering
 • De partners uit het programma versterken elkaar onderling door uitwisselingen, leerprocessen en hun interacties en dialoog met andere spelers, in het bijzonder met het Congolese middenveld.

ACTIVITEITEN

 • Ondersteuning van lokale overlegcomités en inclusieve burgercomités voor de verdediging van de specifieke basisrechten en vrijheden van kwetsbare groepen
 • Versterking van lokale overheden, plaatselijke leiders en gemeenschappen op het vlak van conflictbemiddeling, dialoog en analyse van rechten
 • Analyseren van de verschillende spelers die ondernemerschap en werkgelegenheid ondersteunen (coöperaties, spaar-en kredietgroepen, sociale ondernemingen), en hen ondersteunen in hun werking en ontwikkeling;
 • Ondersteuning van zowel agrarische als niet-agrarische ondernemingsactiviteiten, via het versterken van de capaciteiten voor economische analyse en beheer van activiteiten.
 • Bevordering van landbouwtechnieken, gebaseerd op agro-ecologische principes, om de gemeenschappen beter te wapen tegen effecten van de klimaatopwarming
 • Ontwikkeling van een gemeenschapsmechanisme om risico’s en rampen te voorkomen managen
 • Ondersteuning van plaatselijke initiatieven voor milieubescherming en -behoud
 • De personen uit de doelgroepen en de partners versterken elkaar wederzijds door uitwisseling en leerprocessen; ze baseren zich op goede praktijken

VOOR WIE?

We mikken op:

 • 2.400 landbouwers & 12 landbouwcoöperatieven
 • 17 lagere en middelbare scholen
 • 34 lokale dynamieken (jongerengroepen, vrouwengroepen, middenveld)
 • 27 structuren voor overleg en conflictoplossing
 • 18 alfabetiseringscentra
 • 76 spaar- en kredietgroepen
 • 3 plaatselijke leiders: traditionele stamhoofden, notabelen enz.
 • 3 provinciale federaties (FOPAKO, FEPAKKIN en FOPAKKM) en CONAPAC op nationaal niveau
 • 59 gemeentelijke overheden

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Sociale cohesie en veerkracht in DR Congo

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op