Lokale initiatieven om lokale gemeenschappen te maken

Caritas International België Lokale initiatieven om lokale gemeenschappen te maken

Van bij de start is COHERENCE actief in zeven landen. © Esther Mbabazi / Caritas International

Van bij de start is COHERENCE actief in zeven landen. © Esther Mbabazi / Caritas International

24/04/2023

COHERENCE, het nieuwe vijfjarenprogramma van Caritas International en de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede[1], komt op dreef. Bedoeling is om rurale gemeenschappen in Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Niger, de DR Congo en Palestina beter te wapenen zodat ze veerkrachtiger worden en beter omgaan met crisissituaties. Eén jaar na de start laten we een aantal mensen zelf vertellen hoe zij de inspanningen ervaren en hoe ze naar de toekomst kijken.

COHERENCE, wat eigenlijk staat voor sociale COHEsie en RésiliENCE (veerkracht), loopt van 2022 tot 2026 en wordt gesteund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD). De klemtoon van het programma, dat ook een Belgisch luik heeft, ligt sterk op de meest kwetsbare personen, in het bijzonder vrouwen en jongeren.

Maniok verwerken

Christine (55) teelt maniok in het dorp Mampini, niet heel ver van de Congolese hoofdstad Kinshasa. Ze verwerkt haar maniok tot ‘chikwangue’ die ze lokaal verkoopt. “Ik vind het ook geweldig dat het verwerkingscentrum in Dumi geregeld verse maniok bij mij koopt die dan wordt verwerkt tot maniokmeel. Dankzij COHERENCE circuleert er nu flink wat geld in onze dorpen. Jongeren en vrouwen vinden werk bij het ‘Centre de transformation’. We hopen dat er ook geld te vinden is voor een tractor, want daarmee zouden we onze maniokproductie kunnen uitbreiden en dus ook meer inkomen hebben.”

Hénoch vervoert handelswaren met zijn motorfiets. Hij is één van de chauffeurs die maniok vervoeren van de telers naar het verwerkingscentrum in Dumi. “Die telers zitten in Dumi zelf maar ook in Molokai, Kingani, Mampini, Nkomo of 5 Chantiers. Het verwerkingscentrum is voor ons een bron van inkomsten en levert ook tijdwinst op. Een lastig punt is wel dat de wegen hier in slechte staat verkeren.”

In het kader van COHERENCE worden ook inspanningen gedaan om dorpelingen vertrouwd te maken met nieuwe vaardigheden.

Caritas International België Lokale initiatieven om lokale gemeenschappen te maken

COHERENCE wil rurale gemeenschappen versterken in de partnerlanden. © Caritas International

Geld verdienen met honingproductie

Simon behoort tot de Luvaka-gemeenschap in de sector Gombe-Sud. Jarenlang verzamelde hij wilde honing en hielp hij eigenlijk het milieu te verwoesten: hij stak bijenkolonies in brand, kapte bomen en stichtte soms zelfs broussebranden. “Wilde honing oogsten is de belangrijkste inkomstenbron voor mijn familie”, vertelt Simon. “Ik moet lange afstanden afleggen om ocharme één liter honing bijeen te krijgen. Soms ga ik naar huis terug zonder ook maar één bijenkolonie te hebben gevonden. Maar ik heb het geld wel nodig om mijn familie eten te kunnen geven.”

COHERENCE zal ook Simon helpen om zijn probleem op te lossen. “Ik heb nu uitzicht op een degelijke begeleiding die van mij een bijenkweker zal maken. Als professionele imker zal ik zeker genoeg honing produceren, een schitterend vooruitzicht voor mijn huishouden. Ik ben blij dat Caritas dit nu mogelijk maakt voor ons.”

Veel grotere bonenproductie

Odile (schuilnaam) is een moeder van zes kinderen. Ze woont op de Rutoke-heuvel in de gemeente Mpinga-Kayove in Burundi. Sinds juli 2022 doet ze mee aan COHERENCE.

“Een landbouwkundige gaf uitleg over teelttechnieken waarmee ik aan het experimenteren ben. Ik kreeg vijf kilo bonenzaadjes van goede kwaliteit. Die zaadjes werden geplant, met gebruik van meststoffen volgens een bepaalde methode. Met de nieuwe techniek moet ik veel minder zaadjes gebruiken dan met de klassieke methode. Als het klimaat mild blijft, mag ik een flinke oogst verwachten. Ik hoop zelfs om mijn oogst te verdubbelen.”

Caritas International België Lokale initiatieven om lokale gemeenschappen te maken

Ik mag een flinke oogst verwachten. Ik hoop zelfs om mijn oogst te verdubbelen.

Odile, die meedoet aan COHERENCE in Burundi

Odile maakt zich nu op voor het volgende teeltseizoen. Ze is mest aan het composteren om die later te gebruiken en zo nog meer bonen te produceren.

Betere leefomstandigheden in Niger

Abdou is de chef van het dorp Kangna Kamayé in de gemeente Gafati in Niger. Hij is 65 jaar oud. Het dorp van Abou doet ook mee met COHERENCE.

“Wij hadden horen vertellen over EMMo, de voorloper van COHERENCE”, legt de dorpschef uit. “EMMo behaalde mooie resultaten in Gafati. Nu zijn we opgenomen in het nieuwe programma, gerund door CADEV Niger. De ploeg van CADEV kwam al langs om met ons te praten over de problemen van jongeren, vrouwen, mannen en personen met een beperking. Wij willen zoveel mogelijk profiteren van de mogelijkheden van COHERENCE om onze leefomstandigheden op te krikken.”

Caritas International België Lokale initiatieven om lokale gemeenschappen te maken

Voedselzekerheid is één van de prioriteiten voor COHERENCE. © Caritas International

Burkina Faso: Yolande hoort slecht, maar wil vooruit

Yolande (18) is een jonge vrouw uit het dorp Loropéni die een fysieke beperking heeft: ze hoort slecht. “Dat is niet gemakkelijk, zeker niet voor iemand van mijn leeftijd”, zegt ze. “Ik ben erg tevreden nu ik weet dat er organisaties en mensen zijn die begaan zijn met ons welzijn en met de inclusie van personen met een beperking. COHERENCE kan een springplank zijn voor mensen in mijn situatie. Hoe dikwijls worden wij niet uitgesloten door de gemeenschap en vergeten door onze overheid? Ik ben uitgekozen om mee te doen aan COHERENCE. Zo kan ik kennis opdoen en me daarna nuttig maken voor mijn ouders en mijn gemeenschap.”

Haneen ziet zichzelf als rolmodel

Haneen (23) woont in het dorp Faqqu’a in de streek van Marj Bin Amer, ten noordoosten van de stad Jenin in Palestina. Ze was vrijwilligster bij het gemeentebestuur van Marj Bin Amer en hoorde op een bepaald ogenblik dat COHERENCE in de streek actief zou worden. Ze kijkt ernaar uit om een actieve rol te spelen bij de uitvoering van het programma.

“Mijn ervaring als vrijwilligster zal zeker van pas komen”, denkt Haneen. “Ik reken ook op positieve effecten voor heel onze gemeenschap.”

Als het van Haneen afhangt, wordt ze een soort rolmodel voor andere vrouwen. “Ook vrouwen moeten hun stem laten horen”, vindt ze. “Ze moeten worden betrokken bij het nemen van beslissingen, iets wat traditioneel eerder aan de mannen wordt overgelaten.”

Meer weten?

Hoe krijgt COHERENCE precies vorm in de zeven landen? Lees er meer over in onze projectfiches: Burkina FasoBurundi – Ethiopië (nog op komst) – Niger – DR Congo – PalestinaBelgië.



1

Meer info over de Commission Justice et Paix op haar website.




Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

 

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten