Sociale cohesie en weerbaarheid in Niger

Caritas International België Sociale cohesie en weerbaarheid in Niger

Johanna de Tessières

Johanna de Tessières

01/09/2022

PLAATS:

Maradi (gemeenten Bader Goula en Korahane) en Zinder (gemeente Gafati).

BUDGET:

€ 2.071.864

Duur:

5 jaar van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026

LOKALE PARTNER:

CADEV Maradi

FINANCIERING:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

OFFICIËLE NAAM:

COHERENCE (COHesion & REsilieNCE)

Caritas International België Sociale cohesie en weerbaarheid in Niger

CONTEXT: EEN PROGRAMMA OVER 7 LANDEN 

COHERENCE, de samentrekking van sociale COHEsie en RésiliENCE (veerkracht), is de naam van het vijfjarenprogramma van Caritas International en de Commission Justice & Paix. Dit programma dekt zeven landen: Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Niger, de DR Congo, Palestina en België. Het programma heeft als doel om rurale gemeenschappen in de partnerlanden beter te wapenen zodat ze meer veerkracht ontwikkelen en beter kunnen omgaan met crisissituaties. We willen vooral dat de meest kwetsbare personen, in het bijzonder vrouwen en jongeren, meer kansen krijgen op een beter leven.

Het programma werd uitgewerkt op basis van de voornaamste bekommernissen van de bevolking uit de betrokken regio’s, rekening houdend met de specificiteit van Niger. Samenwerken met lokale spelers is van kapitaal belang.

In Niger kampt 11 tot 25% van de bevolking ieder jaar met chronische voedselonzekerheid. De regio’s Maradi en Zinder behoren tot de kwetsbaarste regio’s waar één jaar op twee gepaard gaat met een tekort.

DOELSTELLING: crisissen het hoofd bieden 

De gemeenschappen van Korahane, Goula en Gafati veerkrachtiger maken zodat ze beter opgewassen zijn tegen economische, politieke, ecologische, veiligheids- en humanitaire crisissen. En zo de kwetsbaarste personen, in het bijzonder jongeren, vrouwen en personen met een beperking, de mogelijkheid geven om kansen te grijpen, hun welzijn te verbeteren en ambities waar te maken.

Dit zijn de resultaten die in vijf jaar tijd moeten worden geboekt:

 • Jongeren, vrouwen en personen met een beperking uit de drie gemeenten worden actieve en verantwoordelijke burgers die de gemeenschap op een aantal vlakken sterker maken; ze hebben een betere toegang tot sociale basisdiensten.
 • Economische projecten van jongeren, vrouwen en personen met een beperking worden duurzaam en leefbaar gemaakt; ze zorgen voor fatsoenlijke en stabiele jobs.
 • De drie gemeenten ontwikkelen een inclusief, participatief en functioneel systeem waardoor de gemeenschap beter kan omgaan met crisissen en catastrofes.
 • De gemeenten en andere deelnemende partijen versterken hun capaciteit om analyses te maken en gemeenschappelijke acties te ondernemen.

ACTIVITEITEN 

Om deze doelstellingen te realiseren, zetten we de volgende activiteiten op:

 • Uitbouw van burgercomités die waken over investeringen van gemeenschappelijk belang
 • Gemeenten helpen om ‘participatieve begrotingen’ uit te werken
 • Uitbouw van waterbevoorradingspunten
 • Vorming over onderhandelingstechnieken, vrouwelijk leiderschap en conflictbeheersing
 • Ondersteuning bij het opzetten van activiteiten die inkomsten genereren
 • Ondersteuning van KMO’s en coöperatieven
 • Ondersteuning van gemeenten bij het uitwerken van rampenplannen en de financiering hiervan
 • Verspreiding van technologie die gebaseerd is op agro-ecologie
 • Ondersteuning van duurzaam waterbeheer (groententeelt)
 • Bevordering van technieken die helpen om het milieu te beschermen en de klimaatverandering op te vangen
 • Uitbouw van een intergemeentelijk platform (analyse, coördinatie, leren)

VOOR WIE? 

Het project mikt op de rurare bevolking die zich vooral bezighoudt met landbouw en veeteelt. Meer bepaald 2.000 families (1.000 families geleid door vrouwen, 300 met jongeren, 100 met personen met een beperking, 600 met een mannelijk gezinshoofd); het gaat om families met heel bescheiden inkomsten die voortdurend met voedselonzekerheid te kampen hebben.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Sociale cohesie en weerbaarheid in Niger

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws