Caritas International België Aan de zijde van vluchtelingen en migranten in Luik
scroll to

Focus

Tak Luik :
Aan de zijde van vluchtelingen en migranten in Luik

Caritas International BelgiëAan de zijde van vluchtelingen en migranten in Luik
Caritas International BelgiëAan de zijde van vluchtelingen en migranten in Luik
Caritas International BelgiëAan de zijde van vluchtelingen en migranten in Luik
Caritas International BelgiëAan de zijde van vluchtelingen en migranten in Luik
april 2021

De stad Luik heeft veel meer te bieden dan haar restaurants, haar jumping of haar prachtige station Luik-Guillemins. Bekend om hun warme karakter, blijven de Luikenaars niet achter als het de opvang van vluchtelingen of migranten betreft. Caritas voegt zich bij de Luikse bevolking en versterkt haar aanwezigheid in de provincie. Sociaal-juridisch advies, vormingen, interculturele activiteiten, opvang en begeleiding naar autonomie: essentiële duwtjes in de rug voor een menswaardig en zelfstandig leven in België!

Een vraag? Neem contact met ons op

Alfabetiseringslessen, socio-juridische permanentie, interculturele projecten, ondersteuning bij het zoeken naar een woonst en begeleiding bij de overgang naar meer autonomie: duwtjes in de rug die onontbeerlijk zijn voor een menswaardig en zelfstandig leven in België.

VOOR WIE? – WELKE ONDERSTEUNING? – CONTACTEER DE TAK LUIK

VOOR WIE? Migranten & kwetsbare vluchtelingen

Of ze nu internationale bescherming (asiel) hebben gekregen of hun aanvraag in behandeling is, de mensen die door Caritas worden begeleid, proberen zich in België te integreren. Maar goede wil alleen volstaat niet: elke stap wordt bemoeilijkt door hun kwetsbaarheid [1] (jonge minderjarigen, personen met een handicap, alleenstaande aanstaande moeders, enz.) Daarom begeleidt Caritas hen op een globale, individuele en menselijke manier.  

 

WELKE ONDERSTEUNING? Begeleiding naar meer autonomie

  • Socio-juridische dienst, vormingen en interculturaliteit

Met een socio-juridische dienst, vormingen (alfabetisering, Frans, burgerschap) en interculturele projecten, nodigt de ploeg in Luik iedere migrant met een statuut om kennis te komen maken.

Bij de socio-juridische dienst kunnen ze rekenen op een sociale, juridische en administratieve opvolging. De dienst is bereikbaar iedere maandag van 13u tot 16u, op afspraak op donderdag van 16u tot 19u en vrijdagochtend tussen 9u en 13u. Er wordt zowel informatie verstrekt over de rechten en plichten van individuen als over het vreemdelingenrecht. Deze dienst vormt tevens een aanspreekpunt voor andere ondersteunende organisaties.

Bij de alfabetiseringslessen wordt het programma om de Franse taal te leren telkens weer herdacht om de autonomie van de deelnemers te versterken. In kleine groepjes, gedurende 12u per week, leren ze snel om te communiceren in alledaagse situaties (de bus nemen, zich voorstellen, naar de dokter gaan, …). Bovenop dit programma, worden er tijdens de schoolvakanties praatgroepen georganiseerd.

Het interculturele aspect omvat alle activiteiten die erop gericht zijn om de Luikse bevolking en de migranten en vluchtelingen te verenigen. Dit gebeurt door samenwerkingen met sportclubs, buurtfeesten en nog veel meer! Iqbal, die wordt begeleid door Caritas, getuigt tijdens een voetbaltoernooi waar jonge vluchtelingen en Belgen de sportteams van Caritas vormen: “We spelen allemaal samen en leren jongeren van verschillende nationaliteiten kennen. Zo kunnen we vooroordelen overstijgen.” Om op de hoogte te blijven van de komende activiteiten, kan jij je aansluiten bij de Facebook-groep “Caritas International à Liège”.

>>IK BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE KOMENDE ACTIVITEITEN VIA FACEBOOK

 

  • Overgang naar meer autonomie

Stel je voor dat je je als minderjarige alleen in België zou bevinden. Of dat je ernstige kwetsbaarheden had, zoals zware gezondheidsproblemen. Wat te doen? Fedasil verwijst een aantal van deze personen door naar Caritas in Luik.

<p>“Samen met Caritas heb ik mijn actieplan voor de toekomst opgesteld. We gaan stap voor stap vooruit”, zegt Jadallah (37), een inwoner van een van de Caritas-overgangshuizen.</p>

“Samen met Caritas heb ik mijn actieplan voor de toekomst opgesteld. We gaan stap voor stap vooruit”, zegt Jadallah (37), een inwoner van een van de Caritas-overgangshuizen.

Concreet betekent dit een ondersteuning op maat van de individuele realiteit van de jongere. Of dit nu onze residentiële dienst voor Niet-Begeleide Minderjarigen (NBMV) betreft, of een globale psychosociale ondersteuning en huisvesting. Het doel blijft hetzelfde: hen in staat stellen om hun persoonlijke ontwikkeling voort te zetten en voldoende autonomie te bereiken wanneer ze meerderjarig zijn.

>> LEES OOK: Opvangstructuur voor niet-begeleide minderjarigen (NBMV) in Luik
>> LEES OOK: Kwetsbare minderjarigen in Luik: overgang naar autonomie

(Opnieuw) zelfstandig leren leven is de weg naar waardigheid voor kwetsbare vluchtelingen. Daar is het Caritas-team in Luik van overtuigd. Na het verlaten van de opvangstructuur, bieden ze hen een tijdelijke huisvesting aan, vooraleer ze zich in een eigen woning vestigen. De aangeboden hulp bestaat uit een dagelijkse en volledige ondersteuning (zowel op administratief, juridisch, educatief en/of sociaal-professioneel vlak, als op medisch vlak).

>> LEES OOK: kwetsbare vluchtelingen: overgang naar autonomie

  • Huisvesting

Het lijdt geen twijfel dat de toegang tot menswaardige huisvesting een essentiële stap vormt op weg naar integratie. In Luik gaat deze vaststelling gepaard met acties gericht op twee doelgroepen: de personen die Caritas ondersteunt en vastgoedeigenaars.

De eerste doelgroep – of ze nu via Fedasil of via een procedure voor gezinshereniging bij Caritas zijn aangekomen – krijgt ondersteuning bij de zoektocht naar een woning. Een onmisbare hulp voor Ramzy[2], een Afghaanse jongen van 17 jaar die alleen in België aankwam. “Ik had reeds contact opgenomen met huiseigenaars, maar mijn Frans maakte het moeilijk, zo niet onmogelijk, dit gesprek te voeren. We konden niet verder. We slaagden er niet in elkaar te begrijpen.” Het team van Caritas-medewerkers en -vrijwilligers staat paraat en zorgt voor de nodige aanmoediging tijdens de verschillende procedures (huisbezoek, administratie, …). Het team faciliteert het contact met de eigenaars, positioneert zich als bemiddelaar en biedt sociale ondersteuning bij huisvesting.

Aan de andere kant van de zoektocht: solidaire eigenaars. Caritas sloot zich aan bij de campagne “solidaire eigenaars”[3], die werd geïnitieerd door de stad Luik in samenwerking met andere lokale organisaties. Dit initiatief is de eerste grootschalige publiek-private samenwerking omtrent huisvesting in Luik. “De laatste jaren is de privémarkt de enige hoop geworden voor veel kwetsbare huurders. Sociale huisvesting schiet te kort en kan helaas niet voldoen aan de hoge vraag,” verklaart Catherine Henrotte, coördinatrice van het Caritas-team in Luik.

>> LEES OOK: Luik zkt. solidaire eigenaars

VRIJWILLIGERS

Een team van vrijwilligers onfermt zich over onder andere: peterschap, schoolbegeleiding, organisatie van en deelname aan interculturele activiteiten… “Wat een diversiteit aan afkomst, religies, huidskleuren! En toch geen spatje spanning of afwijzing van de ander. Liefde trekt zich niets aan van religies, talen of grenzen”, aldus een vrijwilliger.

Ons team van ervaren maatschappelijk werkers organiseert een dagelijkse permanentie in Brussel. Het ondersteunt je op het gebied van gezinshereniging, vrijwillige terugkeer, het vinden van onderdak of medische ondersteuning. Als je als buitenlandse student of als niet-begeleide minderjarige in een precaire situatie verkeert, kun je daar ook terecht voor hulp. Aarzel niet om een telefonische afspraak te maken op 02 229 36 11 tussen 8.30 en 15.30 uur. Je kan ook om zonder afspraak naar de permanentie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

VOETNOTEN:

[1] Iemand wordt als kwetsbaar beschouwd als hij of zij bijvoorbeeld een fysieke, psychologische of sociale beperking heeft. We begeleiden ook Niet-Begeleide Minderjarigen (NBMV), zwangere vrouwen of vrouwen met een pasgeboren kind, ouderen en grote gezinnen. Onze aandacht gaat ook uit naar alleenstaande ouders, mensen die zich in België hervestigen en personen die lijden aan sociaal isolement of analfabetisme.

[2] Alias om anonimiteit te garanderen.

[3] Meer informatie over deze campagne hier: www.proprietairesolidaire.be.


Met de steun van onze partners : 

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten

Gelijkaardige projecten

Alle projecten

Ontdek alle andere campagnes

Alle campagnes