Begeleiding naar zelfstandig wonen in Luik

Caritas International België Begeleiding naar zelfstandig wonen in Luik

Er is grote nood aan begeleiding bij huisvesting in particuliere woningen. - Isabel Corthier / Caritas International

Er is grote nood aan begeleiding bij huisvesting in particuliere woningen. - Isabel Corthier / Caritas International

26/01/2023

Doelpubliek:

Kwetsbare personen die in particuliere woningen wonen en die door het team van Caritas International in Luik werden of worden begeleid in onze opvangstructuren, tijdens sociaal-juridische consultaties of opleidingen.

Doelstelling :

Begeleiding naar zelfstandig wonen in particuliere woningen

Plaats :

Luik, Belgïe

Duur :

Sinds januari 2021

Officiële titel :

Auton'Home

Partners:

Caritas Wallonië (partner) en het Fonds du Logement en Wallonie (subsidiërende instantie)

Het dagelijks leven in particuliere woningen

Huisvesting is zonder twijfel een belangrijk element van algemeen welzijn en een essentiële stap naar integratie. Helaas houden de moeilijkheden niet op zodra je een dak boven je hoofd hebt gevonden, want de pijnlijke ervaringen van vluchtelingen laten hun sporen na.

Het team van Caritas International in Luik, met zijn sociaal-juridische diensten, opvangstructuren en alfabetiserings- en burgerschapsopleidingen, stelt het ook vast: er is een dringende behoefte aan begeleiding bij particuliere huisvesting.

Wie al verhuisd of aan het verhuizen is, kan rekenen op de steun van het Auton’Home-team in Luik. Het biedt intensieve en uitgebreide begeleiding bij de verschillende aspecten van zelfstandig wonen in particuliere woningen.

Zelfstandigheid in een nieuw leven

De begeleiding wordt alleen op vraag georganiseerd. De kwetsbare persoon en de psychosociale hulpverlener stellen samen de prioriteiten voor een rustiger leven vast. “In het begin is het onze taak om door de bomen het bos te zien. We moeten een goed beeld krijgen van de situatie van de persoon in kwestie. Dan begeleiden we hem of haar zoals hij of zij dat wil”, legt Gaétane Barthelemi, psychosociaal hulpverlener bij Caritas International in Luik, uit.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat deze vluchtelingen  een moeilijk leven achter de rug hebben, en dat overheidsdiensten worden overstelpt door het aantal aanvragen. “Vluchtelingen moeten urenlang wachten in overheidskantoren, om dan nog eens weken of zelfs maanden te wachten op een antwoord. Ze staan machteloos. Wij komen tussen om dit soort ingewikkelde situaties te helpen deblokkeren”.

Intensieve en uitgebreide opvolging

Het kwetsbare publiek dat een beroep doet op Auton’Home is al bekend met het werk van Caritas International in Luik. Dat maakt het mogelijk om sneller een vertrouwensrelatie op te bouwen.

Caritas International in Luik, gesubsidieerd als Association de Promotion du Logement (APL) door het Fonds du Logement en Wallonie, treedt op in verschillende particuliere en professionele domeinen.

Concreet duurt de begeleiding maximaal drie jaar, de  frequentie van de bijeenkomsten met de begeleider wordt in onderling overleg bepaald. De bedoeling is dat de bijeenkomsten minder frequent worden naarmate  de begeleide persoon zijn of haar problemen steeds vaker zelfstandig aanpakt.

In een eerste stadium is het belangrijk dat de begeleide persoon financiële en administratieve stabiliteit krijgt. De volgende stap is zelfstandigheid in het dagelijks leven, daarna ook in zijn of haar sociale leven. De laatste stap is ervoor zorgen dat hij of zij over voldoende middelen beschikt om uit de sociale onzekerheid te geraken.

Omdat dit een begeleiding op vraag is, neemt het aantal verzoeken na een tijdje spontaan af. Wie nog specifieke hulpvragen heeft, kan terecht bij de permanentiedienst.

Psychosociale begeleiding

Psychosociale hulpverleners begeleiden zoal bij:

  • Financiële en administratieve zaken: ze zorgen ervoor dat financiële middelen en toelagen kunnen worden verkregen en  het budget goed wordt beheerd zodat er financiële stabiliteit komt. Onze teams beginnen vaak hiermee, omdat dit vaak de dringendste problemen zijn.
  • De sociaal-relationele sfeer: bekijken hoe het zit met de verstandhouding tussen de begeleide persoon en zijn of haar nieuwe woonomgeving of familieleden. En mee in de gaten houden hoe zijn of haar ervaringen een weerslag hebben op zijn of haar relaties met anderen.
  • De sociaal-professionele sfeer: zoeken naar een baan of opleiding, of begeleiden bij de inschrijving hiervoor.
  • Geestelijke en lichamelijke gezondheid: toezien of er nood is aan begeleiding, in de gaten houden of er gezondheidsproblemen zijn, de begeleiding mee opvolgen.
  • Huisvesting: inrichten van een persoonlijke plek, coördineren van een eventuele verhuizing.

In 2022 begeleidde het Auton’Home-team zo’n 115 mensen, ofwel 45 dossiers.


Met de steun van het Waalse Gewest

Caritas International België Begeleiding naar zelfstandig wonen in Luik

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws