Kwetsbare minderjarigen in Luik: overgang naar autonomie

Caritas International België Kwetsbare minderjarigen in Luik: overgang naar autonomie

Isabel Corthier – Mohamad Shah, een 17-jarige Afghaanse jongen, woont in een van onze collectieve appartementen in Luik. Daar is hij zijn leven aan het heropbouwen en leert hij zelfstandig wonen in België (2018).

Isabel Corthier – Mohamad Shah, een 17-jarige Afghaanse jongen, woont in een van onze collectieve appartementen in Luik. Daar is hij zijn leven aan het heropbouwen en leert hij zelfstandig wonen in België (2018).

07/07/2020

TITEL:

Youth in transit Luik

PLAATS:

Luik (ook in Mechelen en Brussel)

DUUR:

Sinds 1 juli 2016

Voor wie?:

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die een statuut hebben (van vluchteling of subsidiaire bescherming), of van wie de procedure nog loopt

DOEL:

Begeleiding naar zelfstandig wonen

Eenzame en kwetsbare jongeren

Achter het officiële label van NBMV (niet-begeleide minderjarigen) zitten jongeren, minderjarigen. Ver van hun land van herkomst en zonder ouders zijn ze alleen in België aangekomen. De meesten van hen hebben een lange en moeilijke migratietocht achter de rug. “Het zijn jonge, vaak lijdende, mensen die dingen hebben meegemaakt die je je niet kunt voorstellen. Het leven terug heropbouwen is dus verre van eenvoudig”, zegt Marjolaine Herbeto, verantwoordelijke van de opvangstructuur Youth In Shelter in Luik.

Deze jongeren, tussen 16 en 18 jaar oud, zijn door Fedasil doorverwezen en hebben een statuut gekregen of hun procedure is nog aan de gang. Ze komen uit landen als Syrië, Afghanistan, Somalië of Eritrea en hebben steun nodig bij de heropbouw van hun leven in België.

Psychosociale ondersteuning op maat

Ons doel is om jongeren in staat te stellen een zekere mate van autonomie binnen de samenleving te bereiken. Autonomie verwijst naar het vermogen van de jongere om in zijn levensonderhoud te voorzien[1] en om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen van de gastmaatschappij.

>>LEES OOK: Onze begeleidingen naar zelfstandig leven voor vluchtelingen en migranten in Luik

Om dit te bereiken bieden we elke jongere uitgebreide psychosociale ondersteuning. “Concreet betekent dit ondersteuning die is afgestemd op de individuele realiteit van de jongeren. We gaan uit van de manier waarop de jongere de dingen ziet. Dit uitgangspunt staat centraal in onze begeleiding en is zeker de bron van ons succes”, legt Marjolaine uit.

Huisvesting en dagelijks leven

De eerste stap naar onafhankelijkheid is huisvesting. Caritas beheert 40 plaatsen in verschillende gebouwen in de wijk Saint-Walburge. Elk appartement heeft twee slaapkamers, dus de jongeren wonen in gedeelde appartementen. Er is ook een collectieve ruimte die ze kunnen gebruiken. Het dient als een ontmoetingsplaats tussen het Caritas-team en de jongeren. “We koken, eten, discussiëren, spelen… Deze momenten stellen ons in staat om onze jongeren beter te leren kennen en hen aan het woord te laten in een ontspannen omgeving.”

Naast de huisvesting is ons team op verschillende manier betrokken bij alle aspecten van het dagelijks leven van een jongere.

  • Dagelijkse intensieve ondersteuning: een team van vier opvoeders is voortdurend aanwezig in ons “collectieve appartement”. Zij organiseren gezamenlijk eetmomenten, maken de jongeren wakker, begeleiden hen bij verschillende praktische aspecten van het dagelijkse leven, zoals boodschappen doen, de was doen, schoonmaken, enz.
  • Ondersteuning bij het mentale welzijn: NBMV maakten vaak traumatische ervaringen mee die zwaar wegen op hun mentale gezondheid. Medische en psychologische ondersteuning zijn vaak onmisbaar.
  • Onderwijsbijstand en sociaal-professionele integratie: in de opbouw naar hun toekomst is het belangrijk om op zoek te gaan naar oplossingen voor jongeren met leerproblemen, of voor wie het schoolsysteem niet toereikend is.
  • Administratieve en juridische begeleiding: twee “life coaches” zorgen voor een globaal en uitgebreid beeld van het levensdoel van de jongeren. Bovendien krijgen de jongeren van wie de internationale beschermingsprocedure nog loopt juridische ondersteuning bij de voorbereiding van hun gesprek bij het CGVS. Deze opvolging is niet enkel administratief: de jongeren kunnen ventileren, praten over hun zorgen en stress. Deze ondersteuning is onmisbaar voor sommige jongeren.

“Het hoofddoel blijft, naast al deze ondersteuning, de jongeren te begeleiden in hun leven en hun integratie. En dit met respect voor de verschillen en om het voor hen mogelijk te maken een connectie te zoeken tussen de eigen cultuur en onze samenleving”, concludeert Marjolaine.

1

Zowel primaire behoeften – zelfzorg – als secundaire behoeften – positieve sociale positionering, gevoel van eigenwaarde, persoonlijke voldoening, vermogen om zich met anderen te verbinden.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op