IFAS: een globale begeleiding van personen met allerlei kwetsbare kanten

Caritas International België IFAS: een globale begeleiding van personen met allerlei kwetsbare kanten
27/11/2023

Caritas International biedt in Luik een brede begeleiding aan kwetsbare vluchtelingen en migranten. Deze mensen kunnen rekenen op begeleiding op het vlak van huisvesting, sociaaljuridisch advies, lessen lezen en schrijven, lessen Frans en maatschappelijke oriëntatie. Drie teams zijn elke dag aan de slag om dit vernieuwende, multidisciplinaire project, « IFAS », vorm te geven.

“IFAS staat voor Interculturalité, Formation, Autonomie et Sociojuridique »1, vertelt Christel Vanderavero, die het project coördineert. « Wij ondersteunen personen van buitenlandse afkomst die, in de meeste gevallen, op diverse vlakken kwetsbaar zijn. Soms praten en/of lezen ze nog geen Frans. Anderen zijn nog niet lang in België, weten nog niet hoe ons land in elkaar zit en hebben hier nog geen netwerk uitgebouwd. Velen leven in ongezonde of onaangepaste woningen en hebben te kampen met administratieve beslommeringen. Onder ons publiek vind je alleenstaande mama’s met kinderen, vrouwen die te maken kregen met echtelijk geweld… Wij bieden een globale begeleiding aan, ongeacht de reden waarom iemand met ons in contact is gekomen. Zo kunnen ze geleidelijk weer hun leven in de greep krijgen.”

Auton’home: begeleiding in private woningen

Eén van de luiken van IFAS is de begeleiding in private woningen: wie dat wenst, krijgt gedurende een periode tussen drie maanden en drie jaar wekelijks bezoek van een psychosociaal begeleid(st)er van Caritas. Zo worden, beetje bij beetje, de problemen en vragen van de betrokken personen behandeld en aangepakt. Vragen kunnen te maken hebben met administratieve, sociale, medische of familiale kwesties. Het kan ook gaan over integratie of het vinden van een opleiding.

Caritas International België IFAS: een globale begeleiding van personen met allerlei kwetsbare kanten

Gaandeweg groeit er een vertrouwensband. Zo kunnen we beter de geschiedenis van de mensen en hun noden begrijpen.

Christel Vanderavero, coördinatrice

“De personen die wij bij hen thuis opzoeken, zetten letterlijk de deur naar hun leven voor ons open”, zegt Christel. “Gaandeweg groeit er een vertrouwensband. Zo kunnen we beter de geschiedenis van de mensen en hun noden begrijpen. Zodra wij een beter zicht hebben op de situatie, kunnen wij helpen om doelstellingen te bepalen. We denken samen na over de vraag hoe die doelstellingen te bereiken zijn en hoe snel dat kan. Sommigen zullen een andere woning moeten vinden, anderen moeten de bus nemen om hun taallessen te kunnen volgen… We willen erover waken dat deze mensen zelfstandig genoeg worden zodat ze zelf hulp kunnen vinden wanneer ze die later nodig hebben.”

Sinds de start in 2019 heeft het luik Auton’home al elk jaar 45 huishoudens kunnen begeleiden. Auton’home is sinds 2021 door de Waalse overheid erkend als ‘APL’, association pour la promotion du logement (vereniging voor het bevorderen van huisvesting)  en krijgt subsidies van het Huisvestingsfonds.

Auton’Home start in april 2024 met wekelijkse spreekuren. Elke donderdagnamiddag staat iemand van het psychosociale team klaar om te antwoorden op vragen rond huisvesting.

  • Gas en elektriciteit: facturen, contract, sociaal tarief, stand van de meter, enz.
  • Rechten en plichten als huurder
  • Begrijpen van huur, boedelbeschrijving, opzeg geven, huurwaarborg, enz.
  • Betere huisvesting: besparen op energie, meubilair voorzien, onderhoud, enz.
  • ‘Tool’ om een woning te zoeken: budget berekenen, zoekcriteria, enz. Opgelet! Auton’Home is er niet om mee naar een woning te zoeken maar biedt wel bepaalde tools aan

Wil je naar het spreekuur komen? Dan moet je een afspraak maken door te bellen naar het nummer 0498/52.32.68, op dinsdagen tussen 9.30u en 12.30u.

Een jurist en een maatschappelijk assistent

Binnen IFAS zijn er ook sociaal-juridische permanenties: een juriste, gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, en een maatschappelijk assistente antwoorden op juridische en sociale vragen van de gebruikers bij Caritas International. Wat voor vragen dat zijn? Bijvoorbeeld: ik denk dat mijn woning ongezond is, tot wie kan ik me richten om daar iets aan te doen? Hoe kan ik een sociale woning vragen? Mijn man en ik willen scheiden, wat zijn dan de gevolgen voor mij? Ik wil graag vrijwilligerswerk doen, maar is dat mogelijk zonder dat ik mijn sociale uitkering kwijtspeel? Ik wil graag gezinshereniging vragen zodat mijn kinderen naar België kunnen komen, hoe moet ik dat aanpakken?

Het sociaaljuridische luik wordt deels gesubsidieerd door de Waalse overheid, in het kader van de mogelijkheden voor lokale integratie-initiatieven (ILI).

Leren in een veilige omgeving

Binnen IFAS organiseren de teams van Caritas International in Luik ook opleidingen om te leren lezen en schrijven, Frans te studeren en cursussen maatschappelijke oriëntatie. “We letten er goed op om onze vormingen aan te passen aan ons publiek en de noden”, aldus Marie Léonard, die cursussen geeft. “We nemen onze tijd om de leerlingen niet te overweldigen. Als je succes wil boeken, is het belangrijk dat er een klimaat van vertrouwen ontstaat. Wanneer mensen zich veilig voelen, nemen ze veel sneller het woord en gaan ze vlugger vooruit.”

Het vormingsluik wordt gesubsidieerd omdat het gaat om een lokaal integratie-initiatief (ILI). Een deel van de middelen komt van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) van de Europese Unie.

Een piekerend brein leert niet goed

Frans kunnen begrijpen en lezen is essentieel om je in (Franstalig) België te kunnen integreren. Maar hoe kan je geconcentreerd zijn in de les wanneer je zit te piekeren over allerlei bekommernissen? “Als je iedere dag moet knokken om te overleven, is je brein minder goed in staat om te leren”, beseft Marie. “En ook op dit vlak bewijst IFAS zeker zijn nut”, voegt Christel eraan toe. “Als onze lesgevers merken dat er problemen zijn bij leerlingen, praten ze daarover met hun collega’s van de sociaaljuridische permanenties of die van Auton’home. Ze werken samen om de algemene situatie van de persoon in haar diverse facetten te verbeteren. En soms zijn de resultaten werkelijk indrukwekkend! We hebben het geluk dat we zaadjes kunnen zaaien en die zien groeien. We zien de resultaten van onze gemeenschappelijke inspanningen. Dat maakt ons erg fier en geeft voldoening.”


Met de steun van:1

IFAS : Intercultureel werken, vorming, zelfstandigheid en sociaaljuridisch advies.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten