Kwetsbare vluchtelingen: overgang naar autonomie

Caritas International België Kwetsbare vluchtelingen: overgang naar autonomie

© Pauline Willot

© Pauline Willot

29/08/2016

Titel:

Overgang naar autonomie van erkende vluchtelingen met een kwetsbaar profiel

Plaats:

In Mechelen, Brussel en Luik

Duur:

Project opgestart in maart 2016

Voor wie ?:

160 mensen (ongeveer 50 gezinnen) zullen op het einde van hun asielprocedure een overgangswoning kunnen betrekken en gebruik kunnen maken van onze ondersteuning naar meer autonomie. Het project focust op asielzoekers die een verblijfstitel verkregen en die de opvangstructuren moeten verlaten maar daarbij problemen ervaren omwille van hun kwetsbaarheid (handicap, medisch probleem, psychosociaal probleem, analfabetisme…).

Doel:

De overgang naar een autonoom leven faciliteren voor kwetsbare vluchtelingen die een verblijfstitel verkregen dankzij huisvesting in individuele woningen en een aangepaste ondersteuning voor maximum 6 maanden.

Snel een woning vinden

Vluchtelingen die een positieve beslissing ontvangen op hun asielaanvraag, krijgen maar twee maanden de tijd om de opvangstructuur te verlaten, een woning te vinden en de nodige administratieve taken te volbrengen die toegang verlenen tot sociale rechten.
Vaak botsen ze daarbij op tal van hindernissen: de taalbarrière, het gebrek aan kennis over de sector of de nodige administraties, het gebrek aan een ondersteunend netwerk of discriminaties op de huurmarkt. De overgang van materiele hulpverlening, in de opvangstructuur, naar financiële ondersteuning door het OCMW, is bovendien nog moeilijker voor mensen met een kwetsbaar profiel (personen met een handicap, met een belangrijk medisch probleem, psychosociale problemen, analfabetisme…).

Dit pilootproject wordt ondersteund door Fedasil, het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers, in het kader van haar overgangsprogramma voor bewoners die geen recht meer hebben op opvang. En sluit aan bij de werking van de Cel Integratie die al 7 jaar expertise opbouwde rond integratie van kwetsbare vluchtelingen. De mensen die recht hebben op deze ondersteuning worden geselecteerd op basis van kwetsbaarheidscriteria.

Concreet :

Dit project biedt:

  • Huisvesting in individuele woningen zodat de bewoners hun woning, budget en dagelijks leven autonoom kunnen beheren en organiseren. We bieden woningen in drie grote steden: Brussel, Antwerpen en Luik. Deze overgangshuisvesting mag maximaal 6 maanden duren.
  • Een aangepaste sociale begeleiding met als doel het vervullen van specifieke noden, het versterken van de eigen capaciteiten en kennis en het opbouwen van een professioneel of associatief netwerk rond de ondersteunde persoon.
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een definitieve woning op de private huurmarkt en bij de administratieve taken die toegang geven tot sociale rechten.

 

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 60% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op