Coronavirus: blijven helpen, ondanks de epidemie

Caritas International België Coronavirus: blijven helpen, ondanks de epidemie
Caritas International België Coronavirus: blijven helpen, ondanks de epidemie

© Caritas Italiana(1) & Isabel Corthier(2) - In België, Italië en elders wordt de bevolking hard getroffen door de coronapandemie. Caritas blijft aan hun zijde met een aangepaste dienstverlening.

© Caritas Italiana(1) & Isabel Corthier(2) - In België, Italië en elders wordt de bevolking hard getroffen door de coronapandemie. Caritas blijft aan hun zijde met een aangepaste dienstverlening.

26/03/2020

Omwille van de heersende coronapandemie en de beschermende maatregelen die momenteel van kracht zijn, ziet Caritas International zich verplicht haar activiteiten aan te passen. Onze doelstelling is dubbel: we willen een menswaardige begeleiding verzekeren en de bescherming van alle betrokkenen garanderen, vooral dan de meest kwetsbaren.

François Cornet, algemeen directeur van Caritas International: “De uitdaging voor de komende weken bestaat erin er te zijn voor kwetsbare personen die op de ondersteuning van onze teams rekenen, zowel voor wie in een opvangstructuur verblijft als voor bezoekers van onze sociaaljuridische permanenties, uiteraard zonder daarbij de epidemie in de hand te werken. Onze essentiële diensten blijven dus open, maar we waken erover geen onnodige risico’s te nemen.”

Aanwezig zijn en toch afstand houden omwille van het virus

De huidige epidemie, zonder voorgaande in België, doet heel wat vragen rijzen. Niet in het minst bij ons doelgroepen. Onze teams zijn er om hen een antwoord te bieden maar waken erover hun verplaatsingen en contacten zoveel mogelijk te beperken en alle gezondheidsadviezen strikt op te volgen.

In onze collectieve, semi-collectieve of individuele opvangstructuren voor personen met een zwakke gezondheid blijven de mensen in hun eigen private ruimte. Alle maatschappelijke, pedagogische of recreatieve groepsactiviteiten, en de sociaaljuridische permanenties in Luik zijn geannuleerd. Sociale en medische consultaties gebeuren telefonisch of na afspraak. De aanwezigheid van externe personen, met inbegrip van vrijwilligers, is vanaf nu uitgesloten in onze verschillende vestigingen.

Permanentie verzekeren ondanks COVID-19

De sociale dienst in Sint-Joost kan je pas op 20/04/2020 terug ontvangen maar blijft wel bereikbaar per telefoon (0470 22 39 37 of 0474 69 04 16) of via e-mail (servicesocial@caritasint.be). Lopende dossiers zullen telefonisch behandeld worden. Alle collectieve informatiesessies zijn tot nader order opgeschorst.

Het gratis sociaal noodnummer voor de regio Brussel is elke dag bereikbaar voor jou dringende hulpvragen tijdens deze lockdown, of voor een luisterend oor. Contacteer hen op het nummer 0800 35 243. (van maandag tot vrijdag tussen 8u en 20u, en in het weekend van 10u tot 18u)

Voor onze integratie en re-integratieprojecten, blijven de maatschappelijke werkers bereikbaar per telefoon en op afspraak.Voor elke nieuwe aanvraag voor vrijwillige terugkeer zet de sociale dienst zijn opdrachten voort, maar een vertrek in de nabije toekomst kan niet worden verzekerd vanwege de huidige omstandigheden. De dienst voogdij voor niet-begeleide minderjarigen blijft essentiële verplaatsingen doen en haar helpdesk 0472 72 03 58 blijft beschikbaar.

Er is een permanente aanwezigheid op de zetel om de continuïteit van onze diensten te verzekeren maar de verplaatsingen beperken zich tot gevallen van overmacht en de meeste personeelsleden werken van huis uit sinds maandag 16 maart. Ook de vergaderingen worden vanaf nu vanop afstand telefonisch of digitaal georganiseerd.

De pandemie indijken: een internationale en individuele opdracht

Heel wat Caritasorganisaties wereldwijd hebben gelijkaardige maatregelen genomen om bij te dragen tot het inperken van de epidemie. Organisatie die een eerstelijnsrol hebben in de strijd tegen het virus of in de hulpverlening aan geïsoleerde personen, bejaarden, zieken of armen zoals Caritas Italiana bijvoorbeeld, blijven ondanks de drastische inperkende maatregelen voedselpakketten uitdelen, soep bedelen en noodopvang verstrekken terwijl ze alle maatregelen op het vlak van hygiëne en afstand houden zorgvuldig in acht nemen.

Verantwoordelijkheid, solidariteit en de rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen zijn de eerste vereisten om aan deze uitdaging op wereldgezondheidsvlak het hoofd te bieden en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen. Onze gedachten en gebeden gaan in het bijzonder naar de slachtoffers en hun familie en naar alle hulpverleners in de ziekenhuizen en elders die de strijd tegen het Virus Covid-19 voeren.

Ook je kan samen met Caritas helpen zonder daarvoor de deur uit te moeten. Steun het Coronavirus Hulpfonds via ons platform online of op ons rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 met de mededeling “Coronavirus 005”. 

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten