Opvangstructuur voor niet-begeleide minderjarigen (NBMV) in Luik

Caritas International België Opvangstructuur voor niet-begeleide minderjarigen (NBMV) in Luik

Isabel Corthier - Dit wooncentrum dat 24u/24u open is, is van groot belang voor de jongeren en de opbouw van hun levensproject.

Isabel Corthier - Dit wooncentrum dat 24u/24u open is, is van groot belang voor de jongeren en de opbouw van hun levensproject.

01/09/2020

Titel:

Youth in Shelter: Residentiële opvang voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).

Doelgroep:

18 jongeren van 12 tot 18 jaar met een bijzonder kwetsbaar profiel.

Doel:

Een thuis bieden voor jongeren waar ze zich veilig kunnen voelen en kunnen werken aan hun levensproject.

Plaats:

Luik, België

Duur:

Opening van de opvangstructuur in augustus 2020.

Partners:

Caritas Wallonië en Aide à la jeunesse Federatie Wallonie-Bruxelles (subsidiërend orgaan).

Met een lang en moeilijk migratieparcours achter de rug, kunnen jongeren die alleen in België aankomen in dit centrum rekenen op opvang en begeleiding op maat. Vanwege hun bijzonder kwetsbaar profiel worden ze doorverwezen naar deze structuur, in plaats van grotere opvangcentra. Ons doel? Hen de kans geven zich eindelijk te settelen in een zorgzame en veilige omgeving om een zelfstandig leven te kunnen opbouwen.

“Het is een groot huis, dat plaats biedt aan maximaal 18 jongeren tussen 12 en 18 jaar”, legt Marjolaine Herbeto uit, verantwoordelijke van de structuur in Luik. “Het is meer dan alleen een plek om te wonen. We willen dat iedereen zijn bagage kan neerzetten, zowel letterlijk als figuurlijk. Hiervoor kunnen de jongeren 24u/24u rekenen op ondersteuning, die zo dicht mogelijk bij hun individuele realiteit aansluit.”

Ondersteuning in elke fase van de opvang voor NBMV

Door deze nieuwe structuur – met steun van Jeugdhulp, zal Caritas aan de zijde van de NBMV staan vanaf het moment dat ze in België aankomen tot ze meerderjarig zijn.

“We willen deze jongeren van verschillende nationaliteiten een echte thuis geven. Dit is essentieel om zichzelf te kunnen ontplooien en verder te ontwikkelen. En ze kunnen rekenen op het Caritasteam voor een continue en duurzame begeleiding”, zegt Marjolaine Herbeto.

De lokale vestiging van Caritas in Luik beperkt zich immers niet tot deze opvangstructuur. Het biedt nu al ondersteuning bij de overgang naar autonomie van jongeren die een statuut hebben verworven en nog niet in staat zijn om alleen in de maatschappij te functioneren. Het team organiseert ook sociale en juridische begeleiding, ondersteuning bij het zoeken naar accommodatie en interculturele projecten. Deze steun is er ook voor de jongeren in de structuur en biedt hun de stabiliteit die ze nodig hebben om hun toekomst op te bouwen.

Een begeleiding op maat voor elke jongere

In dit huis leren de jongeren heel concrete aspecten van het zelfstandig wonen: een eigen bed opmaken, schoonmaken, op tijd komen, leren koken, een budget beheren, … Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ze krijgen ook ondersteuning bij het schoolleven en de opbouw van een levensproject.

Er wordt eveneens aandacht besteed aan het trauma dat de vlucht met zich meebrengt. “We hebben 18 jonge mensen die zich in een verschillende fase van aanvaarding van hun situatie of wederopbouw bevinden,” vertelt Marjolaine Herbeto over de uitdagingen die hen te wachten staan. “Daarom is het belangrijk om banden tussen de jongeren te bevorderen, voor wederzijdse steun. Deze hechtingsactiviteiten kunnen vele vormen aannemen, zoals een gezamenlijk tuinproject, een barbecue of een tv-avond samen.

“We willen een veilige en stabiele omgeving te creëren die elke tiener nodig heeft om volwassen te worden. Het is een beetje zoals het gezinsleven hier, behalve dan dat we met 25 zijn”, zegt Marjolaine Herbeto.

Meer informatie

Met de hulp van Federatie Wallonie-Bruxelles.

Caritas International België Opvangstructuur voor niet-begeleide minderjarigen (NBMV) in Luik

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op