Caritas International België #KASAINOW – De stilte doorbreken
scroll to

Focus

DR Congo :
#KASAINOW – De stilte doorbreken

Caritas International België#KASAINOW – De stilte doorbreken
december 2017

Te midden van algemene onverschilligheid zinkt Kasaï elke dag verder in de crisis. Caritas International en Justice & Paix nodigen u uit om de tijd te nemen om te luisteren naar hun lokale partners en slachtoffers van dit drama, om de oorzaken en gevolgen beter te begrijpen en samen de stilte te doorbreken. 5 video’s, 4 luiken, 1 diepgaande analyse. Ontdek en deel ze hier!

Een vraag? Neem contact met ons op

DE HUMANITAIRE NOOD OM TE HANDELEN

Luisteren, begrijpen, handelen

Beter begrijpen?

Agnès, Richard, Edouard … het zijn enkele van de gezichten achter de tragedie die zich op dit eigenste moment afspeelt in Groot Kasaï. In augustus 2016 brak in Centraal-Kasaï een brutaal conflict uit tussen tribale milities en het leger na de gewelddadige moord op een traditionele leider, de Kamwina Nsapu.

<p>De volledige infographic vind je onderaan deze pagina.</p>

De volledige infographic vind je onderaan deze pagina.

De vijf provincies van Groot Kasaï vatten vlam. In enkele maanden worden meer dan 3.000 overlijdens geregistreerd door de parochies van dit ingesloten gebied, dat tien keer zo groot is als België. Op dit netwerk van parochies werd een humanitair alarmsysteem gebaseerd, opgezet door Caritas met de financiële steun van UNICEF. Een onmisbaar systeem om de waarschuwingsberichten te verzamelen van duizenden “wakers”, die via SMS de humanitaire gemeenschap en het snelle antwoordmechanisme op volksverhuizingen (RRMP) verwittigen. Men schat dat ongeveer 1,5 miljoen mensen intern ontheemd zijn door deze uitbraak van geweld en dat rond de 30.000 Congolezen naar Angola gevlucht zijn.

<p>“We bleven ongeveer twee maanden in de wildernis. We aten wat we vonden en dronken water dat echt vuil was en microben met zich meebracht. We kunnen u niet zeggen dat we na dit alles in goede gezondheid zijn.”</p>

“We bleven ongeveer twee maanden in de wildernis. We aten wat we vonden en dronken water dat echt vuil was en microben met zich meebracht. We kunnen u niet zeggen dat we na dit alles in goede gezondheid zijn.”

Nu er een relatieve veiligheid is hersteld, vindt een enorme terugkeerbeweging plaats. Ongeveer de helft van de ontheemden zou vandaag teruggekeerd zijn naar hun dorp of wat ervan overblijft. Hun gezondheid en voedingsstatus werden zwaar op de proef gesteld door hun verblijf in de wildernis, waar de meesten hun toevlucht gevonden hadden. Velen zijn alles verloren.

Terwijl de humanitaire toegang hersteld wordt, onthult zich een desolaat beeld:

  • 400.000 kinderen jonger dan 5 jaar worden getroffen door acute ernstige ondervoeding en worden met de dood bedreigd.
  • 220 gezondheidscentra werden vernield, geplunderd of beschadigd in de onrusten, waardoor epidemieën vrij spel hebben, in het bijzonder mazelen en cholera.

En toch kreeg men nog maar een derde van de humanitaire financiering bijeen. Stilte is geen optie. Dat zou zorgen voor destabilisering en een verder verlies van mensenlevens. De spanningen die deze crisis voedden, zouden opnieuw aangewakkerd worden en dramatische proporties aannemen.

OOK U KUNT HANDELEN

Maak een einde aan de stilte, deel!

Ik deel deze pagina
Ik deel de video

DE ONTWIKKELING BESTENDIGEN…

Luisteren, begrijpen, handelen

Beter begrijpen?

De crisis in Groot Kasaï komt nog eens bovenop de structurele problemen die ook de rest van het land treffen: een op hol geslagen voedselonzekerheid, ongelijkheid tussen man en vrouw, massale werkloosheid, beheer van natuurlijke rijkdommen…

<p>“De huishoudens moeten erin slagen hun inkomen te verbeteren. Want het is door het inkomen te verbeteren dat men ook op een duurzame manier de voedselzekerheid kan verbeteren.”</p>

“De huishoudens moeten erin slagen hun inkomen te verbeteren. Want het is door het inkomen te verbeteren dat men ook op een duurzame manier de voedselzekerheid kan verbeteren.”

In DRC worden 7,7 miljoen personen getroffen door zware voedselonzekerheid, het laatste stadium voor de hongersnood. Hun aantal is met een derde toegenomen in nauwelijks een jaar. De crisissen die het land treffen zijn niet nieuw. Sinds maart 2016 nam de voedselonzekerheid met 323% toe in Centraal-Kasaï.

Gedurende twee landbouwseizoenen van 2017 was het hier voor velen onmogelijk om hun land te bewerken. Het herstel van de landbouw blijft een grote uitdaging voor 2 op 3 gezinnen.

Noodhulp moet samengaan met landbouwherstel. Niet enkel hebben de families alles verloren in hun vlucht (zaden, werktuigen…), de meest kwetsbare families staan ook nog eens voor de obstakels –misschien nog meer in Kasaï dan elders in Congo – van gebrekkige technieken en economische input, ziektes die de gewassen en het vee treffen, en het feit dat ze door land worden ingesloten.

Zowel hier als elders is het absoluut noodzakelijk om de landbouwwetgeving en de ontwikkeling van de familiale landbouw te bestendigen, door boerenorganisaties die in staat zijn om de systemen van krediet, transformatie, opslag en commercialisering te spreiden. Denken over ontwikkeling is ook een duurzame vrede bestendigen.

OOK U KUNT HANDELEN

Maak een einde aan de stilte, deel!

Ik deel deze pagina
Ik deel de video

… en gemeenschappelijke vrede

Luisteren, begrijpen, handelen

Beter begrijpen?

Vrede. Dat is waar de families die vandaag terugkeren naar hun velden het meest van al op wachten. Vrede om te oogsten, om hun huis en leven terug op te bouwen, en een betere toekomst voor hun kinderen te verzekeren.

In enkele maanden tijd werd Groot Kasaï het schouwtoneel van een bloedige confrontatie tussen de nationale en traditionele autoriteiten, van “Kasaï tegen zichzelf” en …van de ontgoochelde jeugd tegen de aftredende staat. De mystiek-militaire kruistocht van de milities tegen de symbolen van de staat sleepten in hun kielzog heel wat jongeren mee. Naar schatting maken 8-18 jarigen 40 tot 60% van de rekruten uit. Zonder twijfel in naam van de argwaan tegenover de centrale macht en de verkiezingscrisis. Maar zoals iedereen erkent: nog meer door de afwezigheid van perspectieven in educatie en werk in deze context van endemische armoede.

<p>“We kunnen werken aan verzoening. We kunnen dit volk helpen hun zelfvertrouwen terug te winnen door zich met zichzelf te verzoenen, om voor zichzelf te kunnen zorgen.”</p>

“We kunnen werken aan verzoening. We kunnen dit volk helpen hun zelfvertrouwen terug te winnen door zich met zichzelf te verzoenen, om voor zichzelf te kunnen zorgen.”

Velen waagden al hun kans in Angola, het Oosten of Kinshasa. Anderen verkozen het geweld, op gevaar van eigen leven, dat ze kunnen verliezen aan de kogels van het leger. De terugkeer van jonge gedemobiliseerde militieleden naar hun gemeenschap vraagt een werk van psycho-sociale ondersteuning, van re-integratie, verzoening en collectief geheugen.  Om deze onuitwisbare trauma’s te verwerken.

Als de cirkel van geweld niet op een duurzame manier doorbroken wordt, door zich te richten op de echte diepe oorzaken van de crisis, vrezen velen een verzieking van de situatie in Kasaï op humanitair, veiligheids- en etnisch vak. Met het risico het land en de hele regio te destabiliseren.

OOK U KUNT HANDELEN

Maak een einde aan de stilte, deel!

Ik deel deze pagina
Ik deel de video

Fundamentele rechten waarborgen

Luisteren, begrijpen, handelen

Beter begrijpen?

De ontketening van het geweld in deze afgelegen provincies van het land maakt deel uit van een nationale context van diepe politieke en electorale crisis.

<p>“Onze boodschap is een vraag aan de Europese burgers om dit volk niet te vergeten, hen te begeleiden, te steunen.”</p>

“Onze boodschap is een vraag aan de Europese burgers om dit volk niet te vergeten, hen te begeleiden, te steunen.”

De vaststelling van Clément Makiobo, Uitvoerend Secretaris van Justice & Paix Congo, is onherroepelijk: “De politieke blokkering heeft een impact op de veiligheidssituatie, op de socio-economische situatie, maar ook op de situatie van mensenrechten in dit land.” De socio-economische rechten van de bevolking bestendigen betekent hun fundamentele rechten bestendigen.

De Congolese Kerk, door het belang van haar sociale actie en door haar bemiddelende rol in de politieke transitie toegekend door het Silvesterakkoord in december vorig jaar, moet ondersteund worden door België en leden van de internationale gemeenschap. Daarom steunt Justice & Paix haar partners van de Congolese Kerk in haar acties van burgerschapseducatie en fungeert als tussenpersoon naar Belgische en Europese politieke beleidsmakers.

OOK U KUNT HANDELEN

Maak een einde aan de stilte, deel!

Ik deel deze pagina
Ik deel de video

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten

Gelijkaardige projecten

Alle projecten

Ontdek alle andere campagnes

Alle campagnes