Steun aan ontheemden in DR Congo, Niger en Oeganda: PAHRVID scoort goede punten  

Caritas International België Steun aan ontheemden in DR Congo, Niger en Oeganda: PAHRVID scoort goede punten  

Ook in Zuid-Kivu (DR Congo) bleken de landbouwactiviteiten beter te renderen dankzij de inspanningen in het kader van PAHRVID - © Ismael Maisha / Caritas International

Ook in Zuid-Kivu (DR Congo) bleken de landbouwactiviteiten beter te renderen dankzij de inspanningen in het kader van PAHRVID - © Ismael Maisha / Caritas International

16/05/2023

PAHRVID is de naam van een programma van Caritas International dat mikte op vluchtelingen, ontheemden en kwetsbare gastfamilies in de DR Congo, Niger en Oeganda. Het programma, dat liep van juni 2020 tot juni 2022, werd uitgevoerd via de lokale partners Caritas Développement Bukavu (DR Congo), Caritas Développement Niger (Niger) en Caritas Hoima en Caritas Fort Portal (Oeganda). De bedoeling was om de personen en families in nood humanitair te ondersteunen en veerkrachtiger te maken.

Deze inspanningen werden gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (3 miljoen euro). In totaal werden meer dan 75.000 mensen bereikt, met speciale aandacht voor de noden van alleenstaande vrouwen met kinderen, ouderen en families met een persoon met beperking of ernstig ziek familielid.

Na de uitvoering en interne rapportering liet Caritas International een externe eindevaluatie maken. De auteurs van de evaluatie hanteerden criteria als pertinentie, efficiëntie, doelgerichtheid, duurzaamheid en impact. “Globaal bekeken bleek de balans positief uit te vallen, in het bijzonder voor de inspanningen om de doelgroepen in de diverse gebieden minder kwetsbaar te maken”, vertelt Mai Moussa Chetima, die Caritas International in Niger vertegenwoordigt.

Lees hier het evaluatierapport (alleen beschikbaar in het Frans).

Caritas International België Steun aan ontheemden in DR Congo, Niger en Oeganda: PAHRVID scoort goede punten  

Een verdeling van fietsen in Oeganda in het kader van het PAHRVID-programma - © Caritas International

Grotere sociale cohesie

Volgens het rapport ging de sociale cohesie erop vooruit. De landbouwactiviteiten rendeerden beter. En de inkomens van de personen uit de doelgroepen stegen. Resultaat: minder voedselproblemen, meer gebruik van gezondheidszorg, meer mogelijkheid om kinderen naar school te laten gaan.

Door de overheden, het middenveld, ngo’s en andere spelers te betrekken bij het bepalen van noden en het uitwerken van acties creëer je een groter draagvlak voor de inspanningen. Het is ook belangrijk om de link te kunnen leggen tussen snelle noodhulp en het creëren van kansen om de bestaansmiddelen te vergroten.

Vooruitgang in streek van Diffa

Laten we bij wijze van voorbeeld kijken naar de aanpak in Niger, waar PAHRVID zich richtte op de streek van Diffa. De bevolking daar werd geconfronteerd met aanvallen van strijders van Boko Haram, overstromingen en moeilijke leefomstandigheden.

Via de partnerorganisatie CADEV Niger werd werk gemaakt van humanitaire bijstand, de verdeling van levensmiddelen en non-foodartikelen, steun in de vorm van cash, promotie van ondernemerschap. Er werd ook ingezet op een vergroting van de sociale cohesie en de ontwikkeling van een cultuur van vrede. Sociale werkers, mensen uit de lokale gemeenschappen, werden opgeleid om voorlichting te geven over onder meer hygiëne.

Fatma uit Chouari vertelt hoe haar dorp werd voorzien van propere douches: “De families uit ons dorp zijn hier erg blij mee. Vroeger moesten de meisjes en de vrouwen de brousse in trekken, wat hun veiligheid in gevaar bracht.”

Sommige jongeren werden opgeleid om schrijnwerker, metaalbewerker, automecanicien, autowasser, kleermaker of kapper te worden. Na hun opleiding kregen deze cursisten gereedschap en startten ze hun eigen zaakje.

Andere jongeren en vrouwen kregen cash om een eigen activiteit te creëren. Ze gingen bijvoorbeeld telefoonkaarten verkopen of gsm’s heropladen. Zo moesten ze niet langer in de natuur hout verzamelen om aan wat centen te geraken.

Caritas International België Steun aan ontheemden in DR Congo, Niger en Oeganda: PAHRVID scoort goede punten  

Participatief theater wordt ingezet om een cultuur van vrede te bevorderen en de sociale cohesie te versterken - © Ismael Maisha / Caritas International

Comités voor klachtenbehandeling

Er gingen ook middelen naar het kweken van gevogelte en de irrigatie van gronden. Bovendien werden fruitbomen en andere bomen aangeplant om extra voedsel te voorzien en schaduw te creëren.

Speciale comités werden samengesteld om klachten van burgers – met name vrouwen, ouderen en kinderen – te behandelen en aan te pakken. Jongeren kregen voorlichting over het streven naar een cultuur van vrede, sociale cohesie, interreligieuze dialoog en burgerschap. Zij hielpen om die kennis nadien te verspreiden via dans en participatief theater.

 

 

Wat waren nu de factoren die het succes van PAHRVID in de hand werkten?   

 • de betrokkenheid van plaatselijke leiders
 • de betrokkenheid van de doelgroepen bij het proces
 • de veiligheidssituatie viel betrekkelijk goed mee tijdens de uitvoering
 • de technische kennis van de betrokken spelers
 • de sociale cohesie
 • de middelen die werden vrijgemaakt voor het programma

Hoe kunnen de resultaten een bestendiger karakter krijgen?  

 • blijven sensibiliseren rond sociale cohesie, hygiëne en sanitair
 • zorgen dat iedereen participeert
 • het onderhoud van infrastructuur moet voort worden begeleid
 • de hulpmiddelen voor landbouw moeten beschikbaar zijn
 • er moet geregeld opvolging zijn

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

 

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten