Systeem voor humanitaire monitoring en crisismanagement

Caritas International België Systeem voor humanitaire monitoring en crisismanagement

© Caroline Thirion

© Caroline Thirion

30/06/2017

Plaats:

De 5 provincies van Groot Kasaï : Kasaï, Centraal-Kasaï, Oost-Kasaï, Lomami en Sankuru (zuidelijk deel)

BUDGET:

€ 330.000

Duur:

Van mei 2017 tot februari 2018

LOKALE PARTNERS:

De bisdommen van Kabinda, Kananga, Kole, Luebo, Luiza, Mbuji-Mayi, Mweka en Tshumbe

EIGEN FONDSEN:

€ 8.250

Doelstellingen

De doelstellingen van dit humanitaire monitoring- en waarschuwingssysteem zijn tweeledig:

  • De lokale bevolking, via onze lokale partners, toelaten om in geval van crisis hun noden snel aan te geven;
  • Deze informatie gebruiken om de humanitaire hulp te richten op de meest getroffen zones.

De gegevens –over geweld, confrontatie, vernieling van goederen of infrastructuur, ontheemde personen… – worden verzameld door het Caritasnetwerk in de acht bisdommen die deel uitmaken van de kerkprovincie (Kabinda, Kananga, Kole, Luebo, Luiza, Mbuji-Mayi, Mweka en Tshumbe). Ze worden meteen doorgestuurd naar Caritas Congo en CI.be die de informatie bundelen voordat deze wordt doorgegeven aan OCHA, het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties.

Het voordeel? Het systeem laat toe om in een vaak zeer precaire veiligheidscontext over een situatie te informeren in minder dan 24 uur en de humanitaire antwoorden te richten op de meest dringende noden.

Context

Het geweld neemt dramatische proporties aan in de provincies van Kasaï. De mensenrechten worden massaal geschonden. Brandstichting, vandalisme, verkrachting… creëren een klimaat van terreur. De confrontaties tussen het Congolese leger en de milities, tussen de milities en de burgers, hebben al 1,27 miljoen mensen de regio doen ontvluchten (mei, OCHA).

Juliette Maquart, verantwoordelijke voor de programma’s van Caritas International ter plaatse: “We kunnen niet altijd tot bij de mensen geraken omwille van de onveiligheid. Maar met onze lokale Caritaspartners en vrijwilligers verdelen we voedsel, water, medische zorg, keukengerief, kleren… aan wie dit het meest nodig heeft.”

Begunstigden

Tot op vandaag stuurde het Caritasnetwerk meer dan 500 waarschuwingen naar OCHA. Ze werden verzameld door de lokale partners: de bisdommen van Kabinda, Kananga, Kole, Luebo, Luiza, Mbuji-Mayi, Mweka en Tshumbe. Samen beslaan zijn een oppervlakte die groter is dan Italië en meer dan 10 miljoen inwoners telt.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws