Systeem voor humanitaire monitoring en crisismanagement in de Evenaarsprovincie

Caritas International België Systeem voor humanitaire monitoring en crisismanagement in de Evenaarsprovincie

© Caroline Thirion

© Caroline Thirion

30/06/2017

Plaats:

De 5 provincies van de noord-westelijke regio: Equateur, Tshuapa, Mongala, Nord en Sud-Ubangi

BUDGET:

€ 77.000

Duur:

Van juni 2018 tot maart 2020

LOKALE PARTNERS:

De bisdommen Molegbe, Lisala, Lolo, Budjala, Mbandaka-Bikoro, Basankusu en Bokungu-Ikela.

EIGEN FONDSEN:

€ 2.500

Doelstellingen

De doelstellingen van dit humanitaire monitoring- en waarschuwingssysteem zijn tweeledig:

  • De lokale bevolking, via onze lokale partners, toelaten om in geval van crisis hun humanitaire noden snel aan te geven;
  • Deze informatie gebruiken om de humanitaire hulp te richten op de meest getroffen zones.

De gegevens –over geweld, confrontatie, vernieling van goederen of infrastructuur, klimatologische gevaren, ontheemde personen… – worden verzameld door het Caritasnetwerk in de zeven bisdommen die deel uitmaken van de kerkprovincie (Molegbe, Lisala, Lolo, Budjala, Mbandaka-Bikoro, Basankusu en Bokungu-Ikela). Ze worden meteen doorgestuurd naar Caritas Congo en CI.be die de informatie bundelen voordat deze wordt doorgegeven aan OCHA, het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties.

Het voordeel? Het systeem laat toe om in een vaak zeer precaire veiligheidscontext over een situatie te informeren in minder dan 24 uur en de humanitaire antwoorden te richten op de meest dringende noden.

Context

De 5 provincies van de Equateur  kregen de laatste jaren meerdere crisissen over zich heen: een ebola-epidemie, de massale aankomst van meer dan 100.000 vluchtelingen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2014, terugkerende crisissen van ondervoeding, overstromingen… Vooral de provincie Mongala lijdt regelmatig onder rampen die met het klimaat te maken hebben. Overstromingen, bosbranden, erosie of grondverschuivingen, hevige wind… veroorzaken er materiële verliezen, beschadiging van de gemeenschapsinfrastructuur (scholen, gezondheidscentra, kerken…) en hebben vernietigende gevolgen voor de gezondheids- en voedingssituatie van de bewoners.

Het humanitair antwoord of zelfs gewoon de kennisname van dergelijke crisissen wordt vaak verstoord door de beperkte toegankelijkheid en het gebrek aan snelle communicatiekanalen. Via haar netwerk besloot Caritas in november 2015 in de voormalige Evenaarsprovincie een humanitair alarmsysteem op te zetten dat betrouwbare informatie doorgeeft aan de humanitaire gemeenschap en overheid. Het huidige project bouwt hierop verder en focust vooral op het beter gebruik van deze informatie door humanitaire actoren in Congo

Begunstigden

Tot op vandaag stuurde het Caritasnetwerk meer dan 300 waarschuwingen naar OCHA. Ze werden verzameld door de lokale partners: de bisdommen van Molegbe, Lisala, Lolo, Budjala, Mbandaka-Bikoro, Basankusu en Bokungu-Ikela. Samen beslaan zijn een oppervlakte die groter is dan Duitsland en meer dan 8 miljoen inwoners telt.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws