Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in DR Congo

Caritas International België Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in DR Congo
18/09/2020

Plaats:

Kalehe, Kabare en Walungu Territories - Provincie Zuid-Kivu

Budget:

€ 1.150.000

Duur:

18 maanden, van 01/06/2020 tot 30/11/2021

Partners:

Caritas Bukavu (DR Congo)

Financiering:

Belgische ontwikkelingssamenwerking

Caritas International België Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in DR Congo

ACHTERGROND: INSTABILITEIT EN HERHAALDELIJKE VERPLAATSINGEN

Zuid-Kivu wordt geconfronteerd met voortdurende verplaatsingsgolven. Mensen gaan op de vlucht voor het geweld van gewapende groeperingen dat in 2020 sterk is toegenomen. De Verenigde Naties schatten dat tegen 2021 1,7 miljoen mensen in nood zullen zijn in Zuid-Kivu, de op twee na grootste provincie van het land. De meerderheid, ongeveer 1 miljoen mensen, is intern ontheemd. In een jaar tijd keerden 1,2 miljoen mensen terug naar DR Congo, waarvan 21% in Zuid-Kivu, een van de drie provincies waar die beweging het sterkst is.

Deze combinatie van gedwongen volksverhuizingen en groeiende kwetsbaarheden heeft gevolgen voor zowel gast-, ontheemde als teruggekeerde gemeenschappen. In Zuid-Kivu gebruikt meer dan de helft van de gezinnen crisisoverlevingsstrategieën om aan voedsel te geraken. Het gebrek aan landbouwactiviteiten verergert deze voedselonzekerheid. Vooral voor vrouwen, kinderen en zorgbehoevenden.

DOELSTELLINGEN: NOODHULP, WEERBAARHEID EN SOCIALE COHESIE

Onze steun aan de meest kwetsbaren, zowel in de gastgemeenschappen als de ontheemden, is gebaseerd op drie pijlers:

  • Humanitaire hulp om in basisbehoeften te voorzien: voedselhulp, contant geld om basisproducten te kopen, distributie van waskits en huishoudelijke artikelen.
  • Steun bij het verwerven van inkomsten: steun bij de oprichting van kleine bedrijven, opleiding, toegang tot microkredieten, alternatieven voor vrouwen- en jongerengroepen die hun inkomen verdienen met de verkoop van brandhout, bevordering van duurzame agro-ecologie.
  • Sociale cohesie en bescherming: ontwikkeling van klachtenprocedures in samenwerking met de betrokken gemeenschappen, opleiding van personeel voor het oprichten van projecten rond integriteit en het opstellen van ethische richtlijnen in geval van problemen, bewustmaking van terugkeerders om de sociale cohesie te bevorderen, bescherming van mensen met speciale behoeften (kinderen, alleenstaande vrouwen, mindervaliden, niet-begeleide minderjarigen, enz.) door middel van dialoog.

DOELGROEP

We willen 16.800 ontheemden voorzien in hun basisbehoeften (verdeling van cash, waskits, huishoudelijke producten, enz.). De belangrijkste begunstigden van de landbouwherstelactiviteiten zijn 7.200 teruggekeerde personen. Ze zijn bijzonder kwetsbaar na hun terugkeer naar hun dorpen van herkomst.

Alle 24.000 ontheemden en teruggekeerden worden gesensibiliseerd rond sociale cohesie en de strijd tegen gendergeweld. Daarvoor wordt een theatergezelschap opgericht met meisjes en jongens uit de verschillende gemeenschappen.

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in DR Congo

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws