Humanitaire hulp voor kwetsbare personen in Kasaï

Caritas International België Humanitaire hulp voor kwetsbare personen in Kasaï
16/09/2020

Plaats:

Provincie Centraal-Kasaï

Doelgroep:

10.800 zeer kwetsbare personen

Budget:

1.140.000 euro

Duur:

Van 1/08/2020 tot 31/12/2021

Partners:

Caritas Duitsland en Caritas-Luiza (Kasaï)

Financiering:

Duitse regering: 1.102.000 euro; Caritas International: 38.000 euro

Caritas International België Humanitaire hulp voor kwetsbare personen in Kasaï

Moeilijke levensomstandigheden en ondervoeding

Het gewelddadig conflict dat in 2016 uitbrak in de provincie Kasaï is grotendeels voorbij maar er blijven haarden van onrust en de vernielingen zijn nog duidelijk zichtbaar. De levensomstandigheden in Kasaï zijn bijzonder moeilijk momenteel: heel wat Congolezen die naar Angola waren gevlucht, keren terug naar hun thuisregio en moeten een nieuw leven opbouwen, er zijn etnische spanningen en ook spanningen tussen de traditionele chefs en de overheid. Het aantal kinderen met acute en chronische ondervoeding blijft stijgen. De toegang tot basisbenodigdheden, water en basisgezondheidszorg is een groot probleem. De Verenigde Naties schat dat bijna 4 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben.

Meer en betere voeding, meer financiële mogelijkheden

Caritas International geeft 1.300 zeer kwetsbare families (10.800 personen) de nodige ondersteuning opdat ze voldoende en gezonder kunnen eten en aan hun basisbehoeften kunnen voldoen (keukengerief, water, medische zorg, onderwijs…). Het gaat hier zowel om mensen die in hun eigen land op de vlucht zijn of teruggekeerd uit Angola, als om noodlijdende lokale gastgemeenschappen. De selectie gebeurt aan de hand van een onderzoek naar de graad van ondervoeding door teams die hiervoor een specifieke opleiding kregen, en dat in samenwerking met de dorpsverantwoordelijken.

Activiteiten:

  • Verdeling van voedselhulp.
  • Organisatie van ‘voedingsateliers’ in verschillende zones om te sensibiliseren rond ondervoeding en gezondheidskwesties.
  • Sensibilisatie rond genre, essentiële basisgewoontes binnen de familie.
  • Organisatie van kooksessies voor steungroepen als hefboom tot verandering naar een gezondere/voedzamere bereidingswijze van voedsel.
  • Opvolging van de gezondheidstoestand van ondervoede kinderen.
  • Oprichting van groepen die aan sparen en lenen doen om de families meer financiële draagkracht te geven en zo basisdiensten te kunnen betalen.
  • Uitwerking van een procedure waarin klachten vanuit de gemeenschap behandeld worden.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op