Hoe lokale gemeenschappen zich wapenen tegen rampen

Caritas International België Hoe lokale gemeenschappen zich wapenen tegen rampen

Luc Van Hoef

Luc Van Hoef

12/10/2018

Overstromingen, droogte, erosie… het zijn bedreigingen die worden veroorzaakt door complexe factoren waar de getroffen bevolking nauwelijks vat op heeft. Dergelijke natuurrampen kun je niet zomaar vermijden, maar wel anticiperen. Met de steun van DGD werken we sinds eind 2016 aan meer weerbaarheid bij rampen in Burundi, Niger en DR Congo.

We hebben gekozen voor zones die geregeld getroffen worden door verschillende crisissen. Met onze lokale Caritaspartners en de bevolking hebben we beslist om ons vooral te concentreren op de paraatheid van de gemeenschappen en niet zozeer van de individuele gezinnen.

Burundi – provincie Rutana

De gezinnen in Rutana leven vooral van de landbouw en de veeteelt. Klimaatwijziging en verminderde kwaliteit van de grond zorgen voor een daling van de opbrengst. Prioriteiten: de risico’s beperken in verband met overstromingen, voedselonzekerheid en het verlies van vruchtbare grond.

Lees hier meer over rampenparaatheid in Burundi.

Niger – departementen Diffa en Mainé Soro

De oogsten in Diffa zijn vaak slecht als gevolg van te weinig regen en de aanvallen van Boko Haram in de grensstreek met Nigeria. Eind december 2017 zijn meer dan 400.000 mensen niet zeker van voldoende eten. Prioriteiten: risico’s beperken in verband met drinkwatertekort, de achteruitgang van de socio-economische context en het geweld.

Lees hier meer over rampenparaatheid in Niger.

DR Congo – provincie Mongala

Lisala en Lolo hebben vaak te maken met overstromingen en erosie. Vooral de plattelandsbevolking wordt hierdoor getroffen. Prioriteiten: risico’s beperken in verband met overstromingen, erosie, dalende landbouwopbrengst.

Lees hier meer over rampenparaatheid in DR Congo.

Rampenplannen

Caritas International integreert reeds geruime tijd binnen haar noodhulp en ontwikkelingsprogramma’s het reduceren van risico’s bij eventuele nieuwe rampen. Uitwisseling, vorming en het aanleren van vaardigheden zijn zeer belangrijk. Alleen dan kan de hele bevolking met overtuiging werken aan preventie, van cruciaal belang voor het welslagen van rampenplannen.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten