Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare bevolking die risico loopt op rampen

Caritas International België Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare bevolking die risico loopt op rampen

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

09/04/2018

Paats:

Provincie Rutana, Burundi

Duur:

1 oktober 2016 - 31 december 2018

Budget:

€ 1.215.000

Lokale partner:

ODECO

CONTEXT: moeilijke humanitaire situatie

De humanitaire situatie is momenteel heel moeilijk in Burundi, Niger en DR Congo. Dit is grotendeels het resultaat van armoede, instabiliteit, natuurrampen, gebrek aan basisdiensten, zwakke economie, schendingen van mensenrechten en voortdurende gewapende conflicten.

In deze context wil Caritas de weerbaarheid versterken van de kwetsbare bevolking, zodat ze beter voorbereid is op rampen en minder kwetsbaar is voor, tijdens en na een ramp.

Caritas is in deze drie landen al jarenlang actief met noodhulp, heropbouw en ontwikkeling.  We hebben er expertise en kwaliteitsvolle partnerrelaties opgebouwd.

De geselecteerde interventiezones in elk van de landen zijn zones die met meerdere rampenrisico’s worden geconfronteerd. Twee aandachtspunten werden geselecteerd in samenwerking met lokale partners en bevolking. Deze zijn:

  • Het gemeenschappelijke luik van de risicobeperking bij rampen (RBR) en het opvolgen van de plannen omtrent RBR;
  • De voorbereiding en capaciteitsversterking tegenover twee of drie specifieke risico’s die de bevolking in het bijzonder treft.

Om dit te doen, vormt en organiseert Caritas op het terrein bewonerscomités voor risicobeperking bij rampen. Deze comités identificeren de meest voorkomende catastrofes en werken plannen uit om hierop een antwoord te bieden, de negatieve impact te beperken en acties op te zetten om rampen te verhelpen.

Doelstelling: de capaciteiten van de gemeenschappen versterken

Capaciteitsversterking in de gemeenschappen van Bukemba en Gitanga om beter voorbereid te zijn op rampen en hun risico’s te verminderen.

Meer specifiek willen we met het project bereiken dat:

  • minstens 80% van de betrokken gezinnen 2 keer per dag eten
  • minstens 60% van de 1.500 gezinnen betrokken bij de benadering van geïntegreerde gezinslandbouw beschikken over een functionerende moestuin
  • twee gemeenschapscomités voor risicobeperking bij rampen (één per gemeenschap) worden opgezet en komen minstens 1 keer om de drie maanden samen om de situatie te evalueren
  • 150 hectare kaal openbaar land worden herbebost

Doelgroep

Er werd een schatting gemaakt van het aantal personen dat door dit project bereikt wordt:

  • 2.000 gezinnen hebben betere toegang tot krediet (grotendeels gezinnen die betrokken zijn in het project voor geïntegreerde gezinslandbouw)
  • 1.500 gezinnen voor de geïntegreerde gezinslandbouw
  • 1.500 gezinnen gebruiken tuingrond
  • 1.411 gezinnen worden direct begunstigd door het herstel van infrastructuur

Door het herstel van de wegen, zullen de bewoners van de heuvels ook minder geïsoleerd zijn. In totaal zal dit project ten minste 7.000 gezinnen -of 38.500 personen- ten goede komen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op