Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare Congolese bevolking die risico loopt op rampen

Caritas International België Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare Congolese bevolking die risico loopt op rampen

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

09/04/2018

Plaats:

provincie Mongala , DR Congo

Duur:

1 oktober 2016 - 30 september 2018

Budget:

€ 1.977.357

Lokale partner:

Caritas Lisala en Caritas Lolo

Context: moeilijke humanitaire situatie

De humanitaire situatie is momenteel heel moeilijk in BurundiNiger en DR Congo. Dit is grotendeels het resultaat van armoede, instabiliteit, natuurrampen, gebrek aan basisdiensten, zwakke economie, schendingen van mensenrechten en voortdurende gewapende conflicten.

In deze context wil Caritas de weerbaarheid versterken van de kwetsbare bevolking, zodat ze beter voorbereid is op rampen en minder kwetsbaar is voor, tijdens en na een ramp.

Caritas is in deze drie landen al jarenlang actief met noodhulp, heropbouw en ontwikkeling.  We hebben er expertise en kwaliteitsvolle partnerrelaties opgebouwd.

De geselecteerde interventiezones in elk van de landen zijn zones die met meerdere rampenrisico’s worden geconfronteerd. Twee aandachtspunten werden geselecteerd in samenwerking met lokale partners en bevolking. Deze zijn:

 • Het gemeenschappelijke luik van de risicobeperking bij rampen (RBR) en het opvolgen van de plannen omtrent RBR;
 • De voorbereiding en capaciteitsversterking tegenover twee of drie specifieke risico’s die de bevolking in het bijzonder treft.

Doelstelling: lokale gemeenschappen versterken

Dit project heeft één centraal doel: de capaciteiten van de lokale gemeenschappen versterken zodat de negatieve impact van de overstromingen en de erosie op hun leefomgeving beperkt wordt.

Het succes van dit project zal gemeten worden in functie van:

 • het aantal schokken veroorzaakt door erosie en overstromingen die in de lokale gemeenschappen geïdentificeerd worden en worden overgedragen naar het nationale niveau
 • aantal begunstigden per leeftijd en geslacht die hun voedselsituatie verbeteren
 • aantal opgeloste problemen van klimaatschokken geïdentificeerd door de lokale gemeenschappen.

Doelgroep

Er werd een schatting gemaakt van het aantal personen dat door dit project bereikt wordt:

 • 8.400 personen: slachtoffers van natuurrampen en begunstigden van voedselpakketten
 • 1.400 gezinnen:  slachtoffers van natuurrampen en begunstigden van kits met non-food items/ onderdak
 • 1.500 landbouwgezinnen
 • 1.200 personen die gemeenschapswerk uitvoeren via Cash for Work
 • 500 vissersgezinnen
 • 100 personen van de 10 RBR comités die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van rampen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op