Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare Nigerese bevolking die risico loopt op rampen

Caritas International België Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare Nigerese bevolking die risico loopt op rampen

© Sam Phelps/Caritas

© Sam Phelps/Caritas

09/04/2018

Plaats:

Régio Diffa, Niger

Duur:

1 oktober 2016 - 31 januari 2019

Budget:

€ 2.101.332

Lokale partner:

CADEV Maradi

Context: moeilijke humanitaire situatie

Voor bepaalde bevolkingsgroepen in Burundi, Niger en DR Congo is de humanitaire situatie momenteel erg moeilijk. Dit is grotendeels het resultaat van een context die wordt gekenmerkt door wijdverspreide armoede, chronische instabiliteit, terugkerende natuurrampen, een gebrek aan toegang tot sociale basisvoorzieningen, een zwakke economie, schendingen van de mensenrechten en langdurige gewapende conflicten.

In de context van deze drie landen die het hoofd moeten zien te bieden aan het risico op terugkerende catastrofes en complexe crisissen, verhoogt Caritas International de weerbaarheid van de kwetsbare bevolking en steunen we hen via capaciteitsversterking om hun kwetsbaarheid te verminderen voor, tijdens en na een crisis.

Door haar jarenlange aanwezigheid met noodhulp, heropbouw en ontwikkeling in deze landen heeft Caritas International expertise en kwaliteitsvolle partnerrelaties opgebouwd.

De geselecteerde zones in elk land zijn gebieden die met meerdere rampenrisico’s worden geconfronteerd. Twee aandachtspunten werden geselecteerd in samenwerking met lokale partners en bevolking. Deze zijn:

 • Het gemeenschappelijke luik van de risicobeperking bij rampen (RBR) en het opvolgen van de plannen omtrent RBR;
 • De voorbereiding en capaciteitsversterking tegenover twee of drie specifieke risico’s die de bevolking in het bijzonder treft.

Om dit te doen, vormt en organiseert Caritas op het terrein bewonerscomités voor risicobeperking bij rampen. Deze comités identificeren de meest voorkomende catastrofes en werken plannen uit om hierop een antwoord te bieden, de negatieve impact te beperken en acties op te zetten om rampen te verhelpen.

Doelstelling: kwetsbare bevolking versterken

In Niger is de centrale doelstelling van dit project de capaciteitsversterking van de kwetsbare bevolking om zo de negatieve impact te beperken van de droogte en de volksverplaatsingen door Boko Haram.

De indicatoren voor het slagen van dit project zijn dubbel. We streven naar:

 • Ten minste 50% van de betrokken kwetsbare gezinnen produceren ten minste 25% meer voedsel in vergelijking met hun beginsituatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door groenteteelt op kleine geïrrigeerde percelen tijdens het droogseizoen. Dit brengt meer op en helpt om meer divers te eten.
 • Ten minste 30% van de betrokken kwetsbare gezinnen vergroten hun koopkracht met minsten 25% ten opzichte van hun beginsituatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door inkomsten genererende activiteiten, ook buiten de landbouw. Deze activiteiten richten zich vooral op vrouwen, wat ook hun rol in het gezin opwaardeert.

Naast de activiteiten die te maken hebben met rampen, zijn er ook andere aspecten die de weerbaarheid verhogen. Het programma voorziet levensmiddelen tijdens de jaarlijkse periodes van schaarste, maar wil ook economische dynamieken op gang brengen die de koopkracht verhogen en dus het aantal crisissituaties verminderen. In deze zin worden inkomsten genererende activiteiten opgezet met jongeren, die ook een vakopleiding kunnen krijgen. Er werd ook geïnvesteerd in infrastructuur voor waterafvoer om aan twee noden te beantwoorden: enerzijds irrigatie voor de groenteteelt in het droogseizoen en anderzijds het winnen van diep drinkwater om de gezondheid van kwetsbare mensen te verbeteren.

Doelpubliek

Er werd een schatting gemaakt van het aantal personen dat dit project bereikt. We tellen:

 • 6.000 gezinnen uit de 5 dorpen die waterbronnen krijgen
 • 2.00 gezinnen krijgen levensmiddelen in het seizoen van schaarste (wanneer de vorige oogst opgebruikt is en de volgende oogst nog niet klaar is)
 • 1.000 jongeren worden bewust gemaakt over vredesopbouw en gemeenschapsinvesteringen
 • 400 directe begunstigden van irrigatie
 • 150 vrouwen uit 10 vrouwengroepen die inkomsten genererende activiteiten kunnen opzetten
 • 100 jongeren kunnen inkomsten genererende activiteiten opzetten
 • 50 jonge ondernemers (vormingen timmerwerk, mechanica, smeedwerk…)
 • 20 herstellers (onderhoud van de landbouwtuigen voor irrigatie)

Dit project werd ook opgezet met het doel een directe positieve impact te hebben op de naburige dorpen en de veehouders, vooral dankzij de infrastructuur voor drinkwater.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op