COHERENCE: sociale cohesie en veerkracht versterken, in een wereld in volle verandering

Caritas International België COHERENCE: sociale cohesie en veerkracht versterken, in een wereld in volle verandering

Sensibiliseringsacties rond de naleving van de mensenrechten, georganiseerd voor en door de gemeenschap, maken integraal deel uit van de inspanningen om de sociale cohesie te versterken. Een beeld van de markt in Irega (DR Congo) - © Guerchom Ndebo

Sensibiliseringsacties rond de naleving van de mensenrechten, georganiseerd voor en door de gemeenschap, maken integraal deel uit van de inspanningen om de sociale cohesie te versterken. Een beeld van de markt in Irega (DR Congo) - © Guerchom Ndebo

21/04/2023

COHERENCE, de samentrekking van sociale COHEsie en RésiliENCE (veerkracht), is de naam van het vijfjarenprogramma van Caritas International en de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede. Dit programma dekt zeven landen: Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Niger, de DR Congo, Palestina en België. Het programma heeft als doel om rurale gemeenschappen in de partnerlanden beter te wapenen zodat ze meer veerkracht ontwikkelen en beter kunnen omgaan met crisissituaties. We willen vooral dat de meest kwetsbare personen, in het bijzonder vrouwen en jongeren, meer kansen krijgen op een beter leven.

Het programma loopt van 2022 tot 2026 en wordt gesteund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD). Voor de uitvoering ervan werkt Caritas International samen met de Commission Justice et Paix (CJP). Net zoals bij het vorige programma, EMMo, zullen Caritas International en CJP samen een aantal activiteiten opzetten om scholen, de politieke beslissingnemers en de media te sensibiliseren en mobiliseren. CJP en haar partners worden ook betrokken bij de inspanningen in de partnerlanden; door mee te werken aan ‘advocacy’-werk, door de capaciteit ter plaatse te helpen versterken en door inspanningen op het vlak van vorming en sociale cohesie.

COHERENCE bouwt voort op onze ervaringen met het programma EMMo. Het is het resultaat van een heleboel workshops, vergaderingen en analyses in samenwerking met onze partners en de diverse doelgroepen. We hielden hierbij ook rekening met recente ontwikkelingen in de sector van de internationale samenwerking.

Rurale gemeenschappen

In het kader van COHERENCE willen we de sociale cohesie in de gekozen rurale gemeenschappen vergroten en ertoe bijdragen dat mensen hun rechten beter kennen en kunnen uitoefenen. We mikken op economische ontwikkeling en moedigen mensen aan om hun inkomsten uit diverse bronnen te halen. Verder werken we aan de capaciteit van de gemeenschappen om de risico’s op rampen te beperken. In de partnerlanden richten we ons tot kleinschalige landbouwers, mensen zonder grond, coöperatieven, vrouwen, jongeren, personen met een  beperking.

De landbouwers en veetelers proberen zich wel aan te passen, maar zijn beperkt door de enorme uitdagingen

Chetima Mai Moussa, vertegenwoordiger van Caritas International België in Niger

Caritas International België COHERENCE: sociale cohesie en veerkracht versterken, in een wereld in volle verandering

Les pratiques agroécologiques, telles que promues par Caritas, sont particulièrement efficaces dans des contextes où l’accès à l’eau et la désertification représentent des défis de taille. Comme par exemple ici au Niger. - ©Johanna de Tessières/Caritas International

Voedselsoevereiniteit

Het werk van Caritas International legde lang de nadruk op de verbetering van de voedselzekerheid en acties waardoor mensen beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In het geval van COHERENCE wordt de klemtoon gelegd op voedselsoevereiniteit. En dus zijn er ook nieuwe prioriteiten: ijveren voor een zo groot mogelijke autonomie op het vlak van voedselvoorziening (bijvoorbeeld via agro-ecologie), aandacht voor jongeren die geen job of lapje grond hebben en het verband tussen sociale cohesie, economische ontwikkeling en de vermindering van catastroferisico’s. Met het oog op ‘dekolonisatie’ en met respect voor het ‘Leave No One Behind’-principe willen we zoveel mogelijk acties en campagnes opzetten in samenwerking met de organisaties in de partnerlanden en onze kwetsbare doelgroepen. We mikken op een grotere inclusiviteit, duurzaamheid en wederzijdse uitwisseling om zo tot meer gelijke verhoudingen tussen partners te komen.

Wil je meer weten?

Hoe geven we COHERENCE nu precies vorm in de zeven landen? Hier kan je alle informatie vinden: Burkina Faso – Burundi – Ethiopië – NigerDR Congo – PalestinaBelgië.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGDMeer info over Commission Justice et Paix op hun website.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten