Evalueren om nog beter te doen

Caritas International België Evalueren om nog beter te doen

In Haïti is er een politieke, sanitaire, sociale, economische en ecologische crisis. Toch realiseerde het programma EMMo zijn doelstellingen wanneer het gaat om een vermindering van de voedselonzekerheid © Caritas Haïti

In Haïti is er een politieke, sanitaire, sociale, economische en ecologische crisis. Toch realiseerde het programma EMMo zijn doelstellingen wanneer het gaat om een vermindering van de voedselonzekerheid © Caritas Haïti

11/08/2022

Het programma ‘EMMo’ van Caritas en de ‘Commission Justice et Paix’ ging begin 2017 van start en werd eind 2021 afgesloten. Wat was de impact van het programma bij de doelgroepen? Welke van de beoogde veranderingen werden gerealiseerd? Zijn de beschikbare middelen zo goed mogelijk benut? Wat kan er worden verbeterd in de toekomst? Allemaal vragen die aan bod komen in de eindevaluatie die werd gemaakt door een onafhankelijk organisme. Vijf jaar lang mikten we op ‘empowerment’ in een wereld in beweging… Nu is het tijd om even stil te staan, en dan nog beter te doen.

EMMo (Empowerment in een wereld in beweging) werd al een eerste keer extern geëvalueerd in mei 2020. Het ging om een verplichting die werd opgelegd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, die het programma financierde. “Voor Caritas was dit vooral een kans om, in alle transparantie, uitleg te geven over de gerealiseerde acties”, zegt coördinator Mark Breusers. “Op zo’n moment nemen alle betrokken partijen de tijd om samen te analyseren wat wel of niet werkte.”

Goed programma dat vruchten afwierp

Heuglijk nieuws: de eindevaluatie van EMMo is positief, zowel voor de partnerlanden als voor België. Ondanks erg moeilijke omstandigheden – conflicten, de corona-epidemie… – speelde Caritas het klaar om haar doelstellingen op het vlak van voedselzekerheid te realiseren voor kwetsbare rurale gemeenschappen in Burundi, Haïti, Niger, de DR Congo en Rwanda. In België droeg Caritas op een betekenisvolle manier bij tot de debatten en de politieke ontwikkelingen in de domeinen die het goed kent. Onze gesprekspartners erkennen het professionalisme van onze teams. En de mensen die evalueerden, waren erg te spreken over ons goed financieel beheer.

Caritas International België Evalueren om nog beter te doen

© Johanna de Tessieres

Ik wil dank u zeggen voor het programma EMMo dat me heeft geholpen om op een rationele manier mijn akkers te bewerken. Ik leerde veel over technieken die me in staat stelden om op dezelfde oppervlakte meer te produceren dan in voorbije jaren. Nu beheers ik deze technieken perfect. Ik leer ze ook aan bij buren die daarom vragen. Ik ben zelfs aangesproken door boeren uit een ander dorp.

Idrissa Sani, een landbouwer uit Lallachi, in Niger

Holistische aanpak en wederzijds leren

In het evaluatierapport staat een reeks aanbevelingen voor de toekomst. In zijn managementrespons verwoordt Caritas hoe het met deze aanbevelingen rekening zal houden bij de uitwerking en realisatie van toekomstige acties, in het bijzonder in het kader van het nieuwe vijfjarenprogramma COHERENCE (sociale cohesie en weerbaarheid) dat mikt op zeven landen, in de periode van 2022 tot 2026.

Hoe verbeter je op een duurzame manier de leefomstandigheden van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen? Eén van de essentiële antwoorden is een globale aanpak van de problemen die deze bevolkingsgroepen ervaren. Mark: “De aanbevelingen uit de evaluatie sterken ons in de overtuiging dat je moet kiezen voor een combinatie van vermindering van catastroferisico’s, ontwikkelingsacties en het versterken van sociale cohesie. Wij noemen dat de ‘triple nexus’-aanpak. Als we duurzame verandering willen bereiken, moeten we samenwerken met alle betrokken spelers, op humanitair, economisch en sociaal vlak. We moeten praktijken doen evolueren maar ook impact hebben op de gevoerde politiek en de mentaliteit, via werk op het vlak van ‘advocacy’. Bij onze doelgroepen moeten we de capaciteit versterken om uiting te geven aan hun verzuchtingen en hun rechten op te eisen.”

En Mark gaat voort : « Het is ook essentieel om financiering te hebben voor 5 jaar of nog langer. Zo beschikken we over de financiële stabiliteit die noodzakelijk is om de uitdagingen ten gronde aan te gaan, onze strategie op een samenhangende manier toe te passen in de diverse landen… en de impact van onze acties te meten.”

Mark besluit: « Wederzijds bijleren en elkaar versterken, dat staat centraal in onze strategie voor de komende jaren: teams, spelers, landen, organisaties moeten allemaal van elkaar leren. Wij werken aan een aanpak die het zal mogelijk maken om te profiteren van de knowhow van alle partijen die meedoen. Zo kunnen we onze acties nog verbeteren.”

Wil je nog meer weten? Download dan hier


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten