Programma voor humanitaire bescherming: overlevenden van seksueel geweld ondersteunen, mensen integreren, veerkracht vergroten

Caritas International België Programma voor humanitaire bescherming: overlevenden van seksueel geweld ondersteunen, mensen integreren, veerkracht vergroten

In DR Congo slagen plaatselijke comités erin om conflicten vreedzaam oplossen. – © Caritas International

In DR Congo slagen plaatselijke comités erin om conflicten vreedzaam oplossen. – © Caritas International

08/01/2024

Stel dat je moet vluchten als gevolg van oorlogsomstandigheden of een natuurramp. Dan verkeer je in een heel kwetsbare situatie en heb je een grote nood aan humanitaire bescherming. Caritas International en haar plaatselijke partnerorganisaties doen in diverse landen al het mogelijke om vluchtelingen en ontheemden te beschermen en gastgemeenschappen te ondersteunen.

In nauwe samenwerking met lokale partners en met financiële steun van de DGD doen wij inspanningen om vluchtelingen en ontheemden beter te beschermen en gastgemeenschappen te ondersteunen. Die inspanningen worden in de komende twee jaar voortgezet: in Niger, Burundi, Oeganda en DR Congo.1

Catherine Courbe, humanitair coördinatrice bij Caritas International: “De vier landen hebben met elkaar gemeen dat er telkens sprake is van aanzienlijke volksverplaatsingen. In Niger slaan heel wat mensen op de vlucht door confrontaties tussen het leger en gewapende groepen. Burundi krijgt veel terugkeerders te verwerken. In Oeganda worden erg veel vluchtelingen opgevangen. En in de Congolese provincie Zuid-Kivu verlaten velen hun huizen als gevolg van natuurgeweld of de acties van rebellen en milities.”

Inspelen op directe noden 

“Op korte termijn willen we aan mensen de kans bieden om hun waardigheid terug te vinden. Humanitaire bescherming wil dan zeggen dat we steun geven aan overlevenden van seksueel geweld, cash of basisartikelen verdelen of voor onderkomens zorgen voor slachtoffers van conflicten of natuurrampen. We willen de situatie van deze mensen ook stabieler maken door een beroepsopleiding te geven, te sensibiliseren en in dialoog te gaan met gemeenschappen.”

Caritas International België Programma voor humanitaire bescherming: overlevenden van seksueel geweld ondersteunen, mensen integreren, veerkracht vergroten

We willen ze helpen om overlevenden nog beter te begeleiden en zullen ‘waardigheidskits’ verdelen.

Catherine Courbe, humanitair coördinatrice bij Caritas International

“In Congo bijvoorbeeld hebben we sinds een aantal jaar de CLOC’s, plaatselijke comités in Zuid-Kivu die er in heel wat dorpen in slagen om gewapend geweld te vermijden en conflicten vreedzaam te beslechten. Deze comités doen ook heel wat voor vrouwen die seksueel geweld meemaakten”, aldus Catherine. “We willen ze helpen om overlevenden nog beter te begeleiden en zullen ‘waardigheidskits’ verdelen; dat zijn kits met ondergoed, zeep, maandverband, een tandenborstel en andere verzorgingsartikelen. Wanneer een vrouw in Zuid-Kivu een behandeling in het ziekenhuis nodig heeft, doen we een beroep op het Panzi-ziekenhuis van gynaecoloog Denis Mukwege, die wereldberoemd is door zijn engagement voor vrouwen die seksueel geweld meemaakten. We helpen de vrouwen om hun plaats in de maatschappij terug te vinden. Ze nemen ook deel aan groepen om te leren lezen, schrijven en rekenen. Die groepen kan je zien als ‘safe spaces’, veilige plekken waar de vrouwen met elkaar praten en hun zelfvertrouwen opkrikken.”

Caritas International België Programma voor humanitaire bescherming: overlevenden van seksueel geweld ondersteunen, mensen integreren, veerkracht vergroten

In Niger maken we ook werk van veilige plekken voor kinderen.

Catherine Courbe, humanitair coördinatrice bij Caritas International

Met de lokale partners in de diverse landen wordt ook geïnvesteerd in nuttige infrastructuur. “In Niger maken we werk van veilige plekken voor kinderen. In een aantal zones wordt de bevolking er geconfronteerd met heel wat geweld. De veilige plekken geven aan kinderen de kans om te spelen en gewoon weer kind te zijn. Zo zijn we in vluchtelingenkampen in Niger latrines aan het aanleggen. Dat is niet alleen belangrijk voor de volksgezondheid maar ook voor de veiligheid, want vrouwen en kinderen moeten zo minder ver lopen wanneer ze naar het toilet willen gaan.”

Eigen inkomsten creëren

Nadat we iets hebben gedaan rond de directe noden van vluchtelingen, ontheemden en gastgemeenschappen, proberen we hen beter te beschermen door mensen te integreren in de maatschappij. Vluchtelingen of ontheemden hebben alles achtergelaten en moeten dus iets bedenken om een bestaan op te bouwen op de plek waar ze worden opgevangen. “Daarom organiseren we beroepsopleidingen waarmee deelnemers bijvoorbeeld schoenmaker, mecanicien of kleermaakster kunnen worden”, legt Catherine uit.

“In het algemeen steunen we ook de gastgemeenschappen. Zo verdelen we bijvoorbeeld cash in dorpen die op die manier spaar- en kredietgroepen kunnen uitbouwen. Wanneer één van de leden van zo’n groep een initiatief wil nemen, kan hij of zij geld lenen bij het collectief. Dat systeem werkt erg goed.”

Aanpassen aan de klimaatopwarming

“In de Sahel of het Grotemerengebied is de impact van de klimaatcrisis niet te onderschatten. In Niger verliezen boeren vruchtbare grond omdat de woestijn er oprukt. In Congo en Burundi zijn er vaak enorme stortregens die leiden tot grote overstromingen, met verwoestende gevolgen voor de bevolking. Het is dus belangrijk om de betrokken gemeenschappen te ondersteunen.”

Caritas International België Programma voor humanitaire bescherming: overlevenden van seksueel geweld ondersteunen, mensen integreren, veerkracht vergroten

In Oeganda is er heel wat ontbossing omdat de bevolking op zoek gaat naar brandhout om te koken en zich te verwarmen.

Catherine Courbe, humanitair coördinatrice bij Caritas International

In Oeganda is er heel wat ontbossing omdat de bevolking op zoek gaat naar brandhout om te koken en zich te verwarmen. “Die ontbossing leidt tot bodemerosie. Met onze partners planten we de nodige fruitbomen op percelen. Die bomen leveren niet alleen fruit op maar ook snoeiafval, dat kan dienen als brandhout. En zo wordt ontbossing tegengegaan. Wanneer je bomen plant, maakt dat de bodem stabieler en gaat het erosie tegen. Een toename van het aantal bomen is ook gunstig voor de vegetatie en allerlei dieren.”


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD1

ProHuma 2 is het vervolg op ProHuma 1. Dit programma, dat loopt van 6 november 2023 tot 5 november 2025, speelt zich af in Burundi (de provincies Ruyigi, Cankuzo, Kirundo), Niger (de zones Diffa en Tahoua), Oeganda (de zones Kyegegwa en Kikube) en de DR Congo (de territoria Kalehe, Kabare, Walungu en Shabunda, allemaal in de provincie Zuid-Kivu).

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten