Versterking van de toegang tot drinkbaar water en sanitaire praktijken

Caritas International België Versterking van de toegang tot drinkbaar water en sanitaire praktijken

Isabel Corthier

Isabel Corthier

22/02/2019

DUUR:

3 jaar (01/01/2019 – 31/12/2021)

Plaats:

District Gimbo, zone Kaffa, in Ethiopië

Lokale partner:

Diocesane Caritas van Jimma

BUDGET :

€ 106.258 (€ 72.922,58 van Vivaqua & € 33.335 van Lokumo)

Caritas International België Versterking van de toegang tot drinkbaar water en sanitaire praktijken

Context: beperkte toegang tot water en sanitaire voozieningen

In vergelijking met andere zones in Ethiopië is de toegang tot water en sanitaire voorzieningen in Kaffa eerder laag. Slechts 29% van de gezinnen hebben toegang tot drinkbaar water en 45% tot sanitaire voorzieningen (vaak nog van beperkte kwaliteit). De meerderheid van de bevolking is afhankelijk van onbeschermde waterpunten die vaak vervuild zijn. De meeste bestaande systemen zijn modderig en vuil door slechte bescherming (onder andere tegen wilde dieren en huisdieren) en een gebrek aan afvoer. De besmette waterpunten zijn een belangrijke drager van ziektes zoals diarree, parasieten of infecties. Andere grote gezondheidsproblemen zijn oog- en huidinfecties, die ook kunnen worden veroorzaakt door ongezond water te drinken en/of slechte sanitatie en hygiëne.

Een belangrijk deel van de bevolking klaagt over de moeilijke toegang tot waterpunten, die in ravijnen of andere moeilijk bereikbare plaatsen liggen. Meestal ligt de verantwoordelijkheid om water te halen bij vrouwen en kinderen onder de 15 jaar. Deze situatie veroorzaakt problemen zoals schooluitval of vrouwen en meisjes die onderweg worden lastiggevallen. Nochtans heeft de zone een reëel waterpotentieel, met talrijke bronnen die niet beschermd zijn bij gebrek aan middelen.

Het sub-district van Keyi-Kello werd geselecteerd omwille van de bestaande uitdagingen op het vlak van water en sanitaire voorzieningen, maar ook door de aanwezigheid van een ethnische minderheid, de Menja. De personen van deze minderheid zijn vaak kwetsbaar, worden verwaarloosd en gediscrimineerd door de meerderheid (de Gomero). Een van de redenen voor deze discriminatie zijn de slechte hygiënische omstandigheden onder deze minderheid. Ze waren vroeger nomaden en vestigden zich hier een tiental jaar geleden maar hadden niet de gewoontes/ werden niet geleerd om te leven in een omgeving met aangepaste (of simpelweg bestaande) sanitaire voorzieningen.

Doelstelling: gezondheid en voedselzekerheid

De algemene doelstelling is om bij te dragen aan betere gezondheidsomstandigheden en voedselzekerheid van de lokale bevolking. Specifiek betekent dit het verbeteren van de toegang tot drinkbaar water in de interventiezones; en het verbeteren van de toegang tot sanitaire voorzieningen en gewoontes van de lokale bevolking op vlak van hygiëne, sanitaire voorzieningen en beheer van de waterbronnen.

Activiteiten: constructie en vorming

Om ervoor te zorgen dat een groter aantal waterpunten functioneert en de bevolking zo een duurzame toegang heeft tot drinkbaar water worden in dit project 5 waterbronnen ontwikkeld.

Om ervoor te zorgen dat een groter aantal sanitaire infrastructuren functioneel zijn en tegemoet te komen aan de noden inzake hygiëne en sanitaire voorzieningen, worden in dit project:

  • 1 latrines (van 6 eenheden) gebouwd
  • 4 wasbekkens gebouwd

Om de capaciteiten te versterken van de verschillende betrokkenen (overheid, scholen, beheerscomités etc.) en de gemeenschapsprogramma’s rond hygiëne te promoten zullen in dit project:

  • 25 personen gevormd worden om de waterpunten te onderhouden
  • Verschillende gemeenschappelijke sessies georganiseerd worden om de thematieken van hygiëne, sanitatie, waterbeheer, gender en kwesties gerelateerd aan de kindertijd te bespreken.
  • 50 gezondheidswerkers en lokale leiders worden gevormd rond de thematieken
  • De capaciteiten van 50 leden van het beheerstcomité “Water en Sanitatie” worden versterkt
  • De creatie en verspreiding van communicatietools zoals de “clubs” van leerlingen die activiteiten organiseren die te maken hebben met water en sanitatie

Doelpubliek: vrouwen, kinderen, Menja

Het project beoogt 1.500 gezinnen (dus 7.500 personen) als directe begunstigden en 20.000 indirecte begunstigden. Het blijft natuurlijk de bedoeling om de hele bevolking in deze zone te bereiken, maar de focus zal liggen bij groepen vrouwen, kinderen en personen van de lokale etnische minderheid. Deze keuze werd ingegeven door het feit dat deze bevolkingsgroepen het meest getroffen worden door de problemen die verband houden met water en sanitatie (werklast, gezondheid, discriminatie, schooluitval etc.)

Door met verbindingspersonen of -groepen te werken (schoolclubs, groepen van leiders, vrouwengroepen), hopen we een multiplicatoreffect te zien en zo een groot deel van de bevolking te bereiken.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws