Tigray, Ethiopië: Caritas doet een noodoproep

Caritas International België Tigray, Ethiopië: Caritas doet een noodoproep

Caritas Ethiopië - Tienduizenden binnenlandse ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in kerken, scholen of gezondheidscentra, waar hun toegang tot voedsel, water en basisbehoeften een probleem blijft.

Caritas Ethiopië - Tienduizenden binnenlandse ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in kerken, scholen of gezondheidscentra, waar hun toegang tot voedsel, water en basisbehoeften een probleem blijft.

18/12/2020

Het conflict in de noordelijke Ethiopische provincie Tigray heeft nu ook de dichtbevolkte delen in het oosten van de provincie bereikt. De samenloop aan gevolgen van oorlog, chronische voedselonzekerheid, de Covidpandemie en de ergste sprinkhanenplaag in 70 jaar zijn dramatisch. Het Caritasnetwerk doet een noodoproep om tegemoet te komen aan de groeiende humanitaire noden.

Op 4 november 2020 brak er een gewapend conflict uit tussen de Ethiopische federale overheid en de regionale regering van Tigray, de noordelijke provincie die grenst aan Soedan en Eritrea.

>> IK DOE EEN GIFT

Volgens de Verenigde Naties hebben minstens 2 miljoen mensen in Tigray humanitaire hulp nodig. “Deze mensen hadden de laatste weken geen toegang tot essentiële goederen, eten, water of onderdak, noch tot telefoon, internet of bankdiensten”, bericht een Caritaspartner ter plaatse. “Mensen zijn hun levensmiddelen kwijtgespeeld en delen van de infrastructuur zijn vernietigd.”

Ongeveer 50.000 Ethiopiërs hebben hun toevlucht gevonden in het naburige Soedan en een zeer groot aantal Tigrayers is vandaag op de dool in de regio en in de naburige regio’s Amhara en Afar.

Samenloop van verschillende crisissen 

De inwoners van de provincie bevonden zich al in een moeilijke voedselsituatie als gevolg van de chronische voedselonzekerheid en de pandemie. Velden stonden op het punt geoogst te worden net toen de gevechten uitbraken en de financiële, handels- en voedselhulpstromen ernstig werden verstoord.

>> LEES OOK: Ethiopië: door rampen geplaagd

Bovendien er is nog een bijkomende en grote reden tot bezorgdheid: 4 op de 5 mensen in Tigray leven van de landbouw, voornamelijk graanteelt – voedsel waar ook sprinkhanen zich mee voeden. Sinds het begin van dit jaar zijn sprinkhanenplagen verantwoordelijk voor de ergste verwoesting in 70 jaar van landbouw- en veegronden in Oost-Afrika, en met name in Tigray. De samenloop en combinatie van deze crisissen bedreigt de hele subregio en doet vrezen voor een herhaling van een grote voedselcrisis.

Caritas: humanitaire respons 

Caritas International België is al vele jaren aanwezig in de provincie Tigray, waar het samen met haar partners voedselzekerheidsprojecten organiseert.

Met de steun van haar lokale en internationale partners, lanceert Caritas Ethiopië een noodoproep om kwetsbare bevolkingsgroepen in Tigray en de aangrenzende provincies te helpen. Een eerste analyse van de humanitaire noden, uitgevoerd door Caritas, benadrukt de noodzaak aan toegang tot voedsel als eerste prioriteit. Daarnaast ook de volgende, even dringende aspecten: nood aan gezondheidszorg, water, hygiëne en sanitaire voorzieningen, basisbehoeften zoals dekens, zeep, kookpotten, enz.

De door Caritas geplande hulp zal onder andere bestaan uit vitaminerijk voedsel voor kinderen jonger dan vijf jaar, drinkwatervoorziening, de bouw van latrines en de verdeling van cash geld aan de meest kwetsbare huishoudens. In een tweede fase zal de bijstand aangevuld worden met zaaddistributie, met name voor de sorghumteelt, en steun aan de veeteelt.

Met deze humanitaire operatie wil Caritas in totaal 187.000 mensen bereiken, waarvan het merendeel kinderen. Er zal ook hulp worden verleend aan Eritrese vluchtelingen die verblijven in kampen in Tigray, en aan Tigrayers die gevlucht zijn naar de aangrenzende provincies. Tot slot zal er ook speciale aandacht worden besteed aan de bevordering van vreedzame coëxistentie en sociale cohesie.

Om de Caritasrespons te ondersteunen, doe een gift via ons online platform of op het rekeningnummer BE88 0000 0000 4141, met de mededeling “3944 Ethiopië”.  

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten