11.11.11 voert campagne tegen klimaatonrecht, Caritas International doet mee

Caritas International België 11.11.11 voert campagne tegen klimaatonrecht, Caritas International doet mee

Klimaatcrisis: soms worden gemeenschappen en ecosystemen vernietigd door bosbranden. - © 11.11.11

Klimaatcrisis: soms worden gemeenschappen en ecosystemen vernietigd door bosbranden. - © 11.11.11

31/10/2023

11.11.11, de koepel van internationale solidariteit, lanceert in november haar nieuwe najaarscampagne. Deze keer staat de campagne in het teken van de klimaatcrisis en de strijd tegen klimaatonrecht. Als lid van 11.11.11 ondersteunt Caritas International de campagne van harte.

“De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk”, onderstreept 11.11.11. “Integendeel. De grootste gevolgen treffen vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. In Bangladesh verdwijnen volledige vissersdorpen in de stijgende zee. In Zambia leidt droogte tot extreme hongersnood. In Brazilië worden gemeenschappen en ecosystemen vernietigd door bosbranden.  Maar klimaatonrecht is geen ver-van-ons-bed-show: ook bij overstromingen in België delen kwetsbare mensen het hardst in de klappen. Dat is onrechtvaardig.”

Volgens 11.11.11 is het zaak om lastige vragen te stellen, hoopvolle antwoorden te geven en oplossingen te zien.

De klimaatcrisis veroorzaakt meer dan genoeg problemen. Landen die verdrinken in sociale en economische problemen. Slachtoffers die zichzelf niet kunnen beschermen, omdat de middelen en macht ongelijk verdeeld zijn. Mensen waarbij het water aan de lippen staat, vaak letterlijk. “We kunnen er niet naast kijken”, zegt 11.11.11. “Alleen kiezen we ervoor om ons niet blind te staren op deze problemen. Liever kijken we verder, naar concrete oplossingen. Zeker daar waar anderen de ogen sluiten.”

Systeemverandering 

De vraag is niet alleen hoe we droogtes, bosbranden of overstromingen aanpakken of voorkomen. “Wat we vooral in vraag moeten stellen, is het huidige systeem. Een fundamenteel oneerlijk systeem dat structurele ongelijkheid creëert en in stand houdt, in een wereld waar de winst van enkelen ten koste gaat van mens en natuur. We pakken het probleem bij de wortels aan: het enige juiste antwoord op deze klimaatcrisis, is een systeemverandering.”

Zo’n systeemverandering is alleen te bereiken door overheden en bedrijven wakker te schudden en concrete initiatieven van internationale partners te ondersteunen. Initiatieven en projecten die alternatieve oplossingen aanreiken, de gevolgen van de klimaatcrisis beperken en schade herstellen.

“De strijd tegen klimaatonrecht voeren we samen”, stelt 11.11.11. “Zij aan zij met diegenen die het hardst getroffen worden. Met klimaat- en burgeractivisten, gemeenschappen en het middenveld die actie ondernemen. Met moedige politici en geëngageerde ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen. Met organisaties van over de hele wereld. Met de kennis en invloed van wetenschappers, grote denkers en bekende mensen. Ook met jou?”

Overstromingen in 2021 

Voor het Caritas-netwerk is de strijd tegen klimaatonrecht geen theorie, en ook niet altijd een ver-van-ons-bed-show. Ook wij zoeken volop mee naar oplossingen voor de klimaatcrisis.

Herinner je wat er in de zomer van 2021 gebeurde. Honderdduizenden mensen in het zuiden van België werden toen getroffen door dramatische en ongeziene overstromingen. Het menselijke leed was gigantisch. Caritas kon toen, dankzij vele schenkers, meer dan 450 families in nood helpen door te zorgen voor verwarmingsketels, pellet- en houtkachels, huishoudapparaten en brandstof.

Ook nu nog blijft Caritas slachtoffers ondersteunen via rechtsbijstand. Veel mensen werden namelijk geconfronteerd met gewetenloze bouwbedrijven, architecten of verzekeraars. Anderen werden bedolven onder administratieve beslommeringen en hadden het moeilijk om de nodige documenten bijeen te brengen om hulp te krijgen van het rampenfonds of verzekeringsmaatschappijen. “Met de hulp van een maatschappelijk werker, juristen en advocaten willen we deze dubbel getroffen slachtoffers ondersteunen zodat ze hun waardigheid terugkrijgen”, aldus Emmeline Orban van Caritas.

Crisis aanpakken in Ethiopië 

Elders in de wereld helpt Caritas ook om de gevolgen van de klimaatcrisis aan te pakken en oplossingen te bedenkingen. Een mooi voorbeeld is wat er gebeurt in de streek van Wolaita in het zuidwesten van Ethiopië.

Caritas International België 11.11.11 voert campagne tegen klimaatonrecht, Caritas International doet mee

In Wolaita worden op grote schaal boompjes gekweekt die voor de plaatselijke bevolking een tastbaar economisch voordeel opleveren. – © Caritas Soddo

De streek van Wolaita heeft af te rekenen met chronische armoede en voedselonzekerheid en de effecten van de klimaatopwarming. Het Caritas-netwerk ontwikkelde, met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant, een formule om deze ernstige problemen aan te pakken in één van de districten van Wolaita.

85% van de bevolking in Wolaita is afhankelijk van de landbouw. Maar de klimaatopwarming eist een hoge tol: er zijn veel droogtes, en er is heel wat bodemerosie. Er heerst in de streek ook veel werkloosheid. Vooral vrouwen, kinderen, mensen met een beperking en ouderen zijn erg kwetsbaar in deze omstandigheden.

Caritas International ondersteunt een lokale partner die de grond in de uitgekozen zone beter managet en de bodemerosie tegengaat zodat mensen minder moeten migreren. Fysieke bodemconserveringsmaatregelen helpen om de erosie te verminderen. Er worden ook waterreservoirs gebouwd. “We doen aan herbebossing en planten bomen in het kader van de strijd tegen de erosie”, vertelt onze lokale partner. “En we kweken op heel grote schaal boompjes die mango’s, avocado’s of papaya’s opleveren of medicinale stoffen produceren. Het gaat altijd om bomen met een tastbaar economisch voordeel. De families hebben er direct baat bij en we vergroten de vegetatie. Alles bij elkaar willen we 295 hectare grond opwaarderen.”

Steun de klimaatstrijd 

Slachtoffers van rampen helpen en vergoeden is het minste wat we kunnen doen. Maar om rampen te vermijden in de toekomst, is de klimaatstrijd cruciaal. Jij kan je steentje bijdragen door vandaag een gift te doen. Zo steun je Caritas en andere partners van 11.11.11 en breng je oplossingen dichterbij. Bedankt.


Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten