Achter de schermen van Other Talk en Onderwijs! 

Caritas International België Achter de schermen van Other Talk en Onderwijs! 

Op de bijeenkomsten van het Lerend Netwerk nodigen we een gastspreker uit. Leden kunnen er ook hun eigen projecten voorstellen.

Op de bijeenkomsten van het Lerend Netwerk nodigen we een gastspreker uit. Leden kunnen er ook hun eigen projecten voorstellen.

20/10/2022

De lancering van onze gratis digitale leeromgeving komt eraan! Zet alvast 23/11/2022 in je agenda. We hebben al een hele weg afgelegd sinds januari 2021 en dat deden we natuurlijk niet alleen. We konden rekenen op veel leerkrachten die hun tijd, mening en expertise met ons deelden maar ook op ons Lerend Netwerk. In afwachting geven we jullie graag een blik achter de schermen!

Lerend Netwerk Other Talk Onderwijs?

Other Talk Onderwijs bestaat uit 2 projecten:

  • Other Talk – Teaching Migration van Caritas International en IOM[1].
  • Other Talk – School Project van School zonder Racisme[2].

Deze projecten kwamen tot stand in nauwe samenwerking met een lerend netwerk van organisaties die werkzaam zijn rond de thema’s migratie, vluchtelingen, diversiteit, mediawijsheid en onderwijs.

Caritas International België Achter de schermen van Other Talk en Onderwijs! 

Wat en wie?

Een dynamische groep met een cultuur van open dialoog en verschillende niveaus van participatie. De focus ligt op capaciteitsontwikkeling, input in de Other Talk onderwijsprojecten en kennisdeling tussen leden.

Het gaat over voornamelijk educatieve organisaties, onder andere: Atlas Antwerpen, Axcent, Beyond the Horizon VZW, Divers +, Europahuis, Hannah Arendt Instituut, JRS Europe, Kazerne Dossin, KeKi, KRUIT, Mediawijs, StampMedia, Studio Globo, Red Star Line Museum, Tumult, de onderwijskoepels, de Vlaamse Scholierenkoepel, VIA Don Bosco, VIVES, UNHCR, en anderen.

Het delen van goede praktijken tijdens het Lerend Netwerk werkte zowel motiverend als inspirerend: Het motiveerde om door te gaan met onze activiteiten, en zorgde voor inhoudelijke inspiratie.

Babken

Hoe werkt het?

We komen ongeveer elke 3 maanden samen. Er wordt telkens een gastspreker uitgenodigd en de leden kunnen ook eigen projecten voorstellen. Leden die er niet bij kunnen zijn krijgen een uitgebreid verslag en de presentaties opgestuurd. Ons voorlopig laatste Lerend Netwerk staat ingepland voor december 2022.
Bekijk je graag ons eindresultaat? Je kan hier inschrijven voor de digitale leeromgeving!

Wat hebben we bijgeleerd?

We kregen o.a. uitleg over DemoKlap[3] van Atlas Antwerpen, over de expo Vluchtverhalen[4] van Red Star Line Museum, over de tool Educ8[5] van Beyond the horizon en nog veel meer!

Wist je dat?

  • We al 6 keer samengekomen zijn?
  • Van die 6 keer slechts 1 keer “live”!
  • We een netwerklijst hebben gemaakt zodat de leden elkaar onderling kunnen contacteren om samenwerking te bevorderen.
  • We elke keer starten met een “check-in” waarmee we elkaar écht leerden kennen? Vragen zoals “wat zijn jouw goede voornemens voor volgend jaar”, “wat was je 1e job”, “wat wil jij dit schooljaar anders aanpakken?” hebben daartoe bijgedragen
  • We in totaal met 45 leden zijn?

Een paar indrukken

  • Arne: “Op de bijeenkomsten van het Lerend Netwerk merk je dat je er als organisatie niet alleen voor staat: het uitwisselen van ervaringen, tips, feedback, en elkaar versterkende projecten zorgen versterkt zowel de eigen werking als de band tussen organisaties onderling.”
  • Babken:Het delen van goede praktijken tijdens het Lerend Netwerk werkte zowel motiverend als inspirerend: Het motiveerde om door te gaan met onze activiteiten, en zorgde voor inhoudelijke inspiratie.”
  • Victoria: “Om de kwaliteit van de Other Talk onderwijsprojecten naar een hoger niveau te tillen en de voeling met het Vlaamse onderwijslandschap te houden, werd er vanaf de start een Lerend Netwerk opgezet.”

Naast een forum waar de laatste updates van de onderwijsprojecten besproken werden, groeide het Lerend Netwerk ook uit tot een uitwisselingsplatform waar deelnemers werden uitgenodigd om actief te brainstormen over projectactiviteiten, en waar deelnemende organisaties eigen materiaal en expertise in de kijker konden zetten met synergieën en nieuwe samenwerkingen als gevolg.1

Meer info over het IOM luik van Other Talk – Teaching Migration.

2

Meer info over het project van School zonder Racisme.

3

Meer info over het DemoKlap-traject voor secundaire scholen vind je hier.

4

Meer info op de website van Red Star Line MUSEUM.

5

Meer info over EDUC8 vind je HIER.


Other Talk – Teaching Migration wordt ontwikkeld in samenwerking met IOM. Dit project kadert binnen het Other Talk-programma. Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, en wil nuance brengen in het gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen. Om dat te doen zet Other Talk zich in op 3 belangrijke domeinen: het onderwijs, het middenveld en de media. Meer info over wat wij met Caritas International doen binnen Other Talk kan je hier lezen. 

 

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten