Walk in my shoes: ideeën van collega’s voor je les of project

Caritas International België Walk in my shoes: ideeën van collega’s voor je les of project
12/03/2024

Onze tool Walk in my shoes bestaat intussen ruim twee jaar.  Zo’n 32.000 leerlingen stapten via deze serious game mee in de voetsporen van een vluchteling. Maar wat vinden leerkrachten van Walk in my shoes? Ontdek hoe zij aan de slag gingen en doe nieuwe inspiratie op om Walk in my shoes in te zetten in je klas of op je school.

EEN LESSENREEKS MET WALK IN MY SHOES

Alle leerlingen van het 4e leerjaar van de Henri Durez-school in Lille werkten met ‘Walk in my shoes’ in de lessen aardrijkskunde en filosofie & burgerschap. Stap voor stap, gedurende zes lesuren, ontdekten de leerlingen een parcours. Elke stap in het traject riep een nieuwe vraag op waarover ze moesten nadenken: “Waarom verlaten migranten hun thuisland? Waar komen ze vandaan en waar gaan ze naartoe? Welke moeilijkheden komen ze onderweg tegen? Hoe reageren de landen die ze doorkruisen en de landen waar ze aankomen?”

Bij elk dilemma verdiepten de leerlingen zich in één van deze onderwerpen en verbreedden ze het perspectief met behulp van documenten die door de leerkrachten werden aangereikt. Ze noteerden hun inzichten. Daarna volgden ze de reis van Senait, Sifa of Hassan naar een nieuwe fase, die op haar beurt een nieuwe vraag opriep, enzovoort.

Als hoogtepunt aan het einde van dit ‘migratiehoofdstuk’, organiseerde de school een debat met vertegenwoordigers  van verenigingen die asielzoekers opvangen en reddingsdiensten op zee. Zij beantwoordden vragen die de leerlingen hadden voorbereid.

Leraar aardrijkskunde, Henri Durez-school (Lille) vertelt: “Walk in my shoes is goed ontworpen, want de leerlingen gaan helemaal in het onderwerp op en haken niet af. We zouden dit thema ook abstract kunnen benaderen zoals eender welk thema in een leerboek, maar dat zou jammer zijn. Migratie is niet zomaar een thema zoals elk ander aardrijkskundig thema. Het is belangrijk dat je het menselijk maakt. En dan laat het je niet meer los.” 

TIP: Als jij Walk in my shoes ook wil linken aan diverse thema’s uit je leerplan en over meerdere lessen wil spreiden, kan je gebruik van de thematische toegangspoorten die je kan terugvinden in de schematische overzichten van de parcours. In de handleiding vind je tools, video’s en ook achtergrondinfo rond elk van deze thema’s. Ontdek het hier.

EEN PROJECTDAG MET WALK IN MY SHOES

Het Sint-Albertuscollege in Haasrode wil leerlingen uit de reguliere klassen en OKAN-klassen dichter bij elkaar brengen. Zo wil de school onder meer niet-OKAN leerlingen laten ervaren wat het betekent om je thuisland te (moeten) verlaten. Daarom gingen zes klassen van het derde middelbaar, elk onder begeleiding van een leerkracht, in kleine groepjes aan de slag met Walk in my shoes. Vervolgens bespraken de leerlingen klassikaal hun indrukken.

De meeste leerlingen reageerden met veel inleving en betrokkenheid. Sommige leerlingen konden nog niet helemaal vatten dat mensen dit écht hebben meegemaakt, wat wellicht verband hield met hun jonge leeftijd. De school bekijkt daarom of ze het volgend jaar ook in het vierde jaar kunnen aanbieden.

Leraar MEAV, Sint-Albertuscollege (Haasrode) vertelt: “Het format van de serious game is bijzonder interessant, de leerlingen krijgen het thema ‘migratie’ heel concreet voorgesteld, op basis van waargebeurde verhalen en op een interactieve manier. De impact van ‘Walk in my shoes’ valt niet te onderschatten en in andere lessen (Nederlands, beeld, MEAV) werken we nu verder rond het thema.”

TIP: Ter voorbereiding op deze themadag volgden de leerkrachten de online train-the-trainer sessie Walk in my shoes en gebruikten ze het audiomateriaal en het draaiboek dat door Caritas werden verstrekt. Ook jij kan gebruik maken van deze ondersteuning voor je project met Walk in my shoes.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten