Humanitaire hulp en opbouw weerbaarheid ontheemden in Niger

Caritas International België Humanitaire hulp en opbouw weerbaarheid ontheemden in Niger

Luc Van Hoef

Luc Van Hoef

25/02/2021

Plaats:

Diffa-regio

Duur:

01/06/2020 – 30/11/2021

LOKALE PARTNER:

CADEV Niger

Doelgroep:

30.920 ontheemden

Budget:

€ 1.000.000

Financiering:

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

Caritas International België Humanitaire hulp en opbouw weerbaarheid ontheemden in Niger

CONTEXT: Geweld, armoede en honger

De islamitische terreurgroep Boko Haram is al sinds 2009 actief in de noordelijke staten van Nigeria. Na verloop van tijd worden de gevolgen van hun geweld ook meer en meer voelbaar in de grenslanden rond het Tsjaadmeer. Eerst is er de confrontatie met een toestroom van vluchtelingen uit Nigeria, vervolgens worden de bewoners in de grensregio’s ook zelf slachtoffer van geweld, ontvoeringen, zelfmoordaanslagen. In Niger komt de eerste vluchtelingenstroom op gang in 2014. Eind 2020 telt het UNHCR in de grensstreek Diffa 126.543 vluchtelingen, 102.726 Nigerezen op de vlucht in eigen streek en 34.324 Nigerezen die teruggekeerd zijn uit Nigeria.

De onveilige situatie bemoeilijkt het werkt of maakt het onmogelijk. Boeren, handelaars, dagloners zien hierdoor hun inkomsten dalen en ontheemden kunnen niet aan de slag. Bovenop deze veiligheidscrisis, wordt de streek in oktober 2019, na een periode van droogte, geconfronteerd met zware overstromingen als de rivier Komadougou uit zijn oevers treedt. 8.000 huishoudens (ongeveer 45.000 personen) in Diffa lijden schade aan hun woning en/of zien hun oogst verloren gaan (vooral rijst en pepers).

Het sluiten van de grens met Nigeria bemoeilijkt de situatie nog meer: de markten zijn hierdoor verstoord en voor de veeteelt valt dit extra zwaar. Veehouders hebben onvoldoende voeder voor hun dieren en voelen zich genoodzaakt te verkopen maar omwille van het grote aanbod in eigen streek krijgen ze daar maar weinig geld voor. Kortom velen, zowel onder de plaatselijke bevolking als onder de inwijkelingen, leveren een dagelijks gevecht tegen armoede en honger.

DOELSTELLING: Noodhulp en weerbaarheid

De ondersteuning die we bieden aan de meest kwetsbaren, onder de gastgemeenschappen en de ontheemden, heeft drie pijlers:

  • Humanitaire hulp om aan basisbehoeften te voldoen: voedselhulp, cash waarmee het hoogstnoodzakelijke kan aangekocht worden, verdeling van WASH-kits en huishoudgerief.
  • Steun bij inkomstenverwerving: begeleiding bij opzetten van kleinschalige ondernemingen, vorming, toegang tot microkredieten; alternatieven voor vrouwengroeperingen en jongeren die inkomsten halen uit de verkoop van brandhout; promotie van landbouw met accent op duurzame agro-ecologie.
  • Sociale cohesie en bescherming van de meest kwetsbare personen: uitwerking van procedures voor het indienen van klachten samen met de betrokken gemeenschappen; vorming voor projectmedewerkers rond integriteit en redactie van ethische richtlijnen in geval van problemen; sensibilisatie van terugkeerders met het oog op sociale cohesie; bescherming van personen met specifieke noden (kinderen, alleenstaande vrouwen, mensen met een beperking, niet-begeleide minderjarigen, enz.) via dialoog, een vergoeding voor voogden, inkomstenverwerving.

DOELPUBLIEK: gezinnen, vrouwen en jongeren

We willen 2.800 gezinnen ondersteunen bij het vervullen van hun basisbehoeften (verdeling van cash, waskits, huishoudproducten, enz.), alsook 900 gezinnen die bijzonder kwetsbaar zijn in de periode tussen twee oogsten in.

De mensen die betrokken worden bij economische herstelactiviteiten (ondernemerschap, vorming agro-ecologie) zijn het kwetsbaarst. Vooral de vrouwen, want zij beheren vaak het huishouden.

500 jongeren zullen worden opgeleid en gesensibiliseerd over thema’s als sociale cohesie en vrede, zodat ze deze boodschappen naar hun eigen gemeenschappen kunnen overbrengen.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Humanitaire hulp en opbouw weerbaarheid ontheemden in Niger

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws