Empowerment van de Menja minderheid in Jimma

Caritas International België Empowerment van de Menja minderheid in Jimma

Isabel Corthier

Isabel Corthier

25/02/2019

Duur:

5 jaar (2017 – 2021)

Plaats:

District Gimbo in de zone Kaffa

Lokale partner:

Diocesane Caritas van Jimma

Budget :

€ 170.650

Eigen fondsen:

€ 170.650

Caritas International België Empowerment van de Menja minderheid in Jimma

Context

Sinds lange tijd worden de Menja economisch, sociaal en cultureel gediscrimineerd, wat leidde tot structurele armoede en de kansarme positie die ze nog steeds hebben. Er zijn echter tal van mogelijkheden om dit scenario te veranderen. De omstandigheden (weer, grondkwaliteit) om gewassen te kweken zijn goed, er is infrastructuur, vraag op de markt, motivatie etc.

Voordat dit project werd opgesteld, onderzochten we -samen met de Menja- de uitdagingen waar ze mee te maken krijgen. Deze vijf waren de belangrijkste:

 • Gebrek aan landbouwinput en technieken (vooral voor fruit, groenten, koffie, kruiden, thee en materiële input)
 • Beperkte veestapel en gebrek aan een verbeterde soort
 • Gebrek aan verbeterde vaardigheden en hulp voor bijenkweek
 • Discriminatie (zwakke integratie bij de meerderheidsgroep)
 • Gebrek aan werkkapitaal

Doelstelling

Een beter leven voor de Menja minderheid in Gimbo:

 • Kwetsbare gezinnen produceren betere en meer gediversifieerde gewassen.
 • Ze kunnen beter in hun levensonderhoud voorzien doordat het inkomen gediversifieerder is en ze sociaal beter geïntegreerd zijn

Activiteiten

Verbetering van de koffieproductie

 • Opzetten, voorbereiden en beheren van kwekerijen
 • Voorzien van materiaal en technische training voor modelboeren/Menja
 • Productie en distributie van koffiezaadlingen
 • Mobilisatie en bewustmaking van de boeren om eerst te zorgen voor schaduw voordat ze koffiezaadlingen planten
 • Compost maken met lokaal beschikbaar materiaal

Moestuintjes promoten

 • Voorzien van zaadjes
 • Voorzien van landbouwgereedschap
 • Vorming in groenten kweken
 • Vorming in beheer na de oogst
 • Uitwisselen van ervaringen met andere boeren
 • Vorming in voedselbereiding, -verwerking en -behoud
 • Vorming in voedingsgewoonten en schadelijke traditionele praktijken
 • Vorming in betere hygiënische praktijken
 • Bijenkweek promoten en versterken door verbeterde kennis en vaardigheden over beheer van bijenkorven

Technische vorming voor boeren

 • Moderne bijenkorven + accesoires
 • Voortdurende follow-up
 • Veeproductie verbeteren

Kleinvee voor vrouwengroepen

 • Verbeterde soort ram (Modiyo Sheep Breed)
 • Thematische vormingen over beheer van vee en ontwikkeling van veevoeder

Vrouwengroepen voor sparen, krediet en inkomstengenererende activiteiten opzetten

 • Opzetten van de groepen
 • Vorming in ondernemerschap, sparen en bedrijfsbeheer

Doelgroep

750 gezinnen zijn directe begunstigden. Onder hen zijn 60% van de Menja en 40% van andere arme gemeenschappen, om segregatie te vermijden en een betere interactie tussen de Menja en arme gemeenschappen van meerderheidsgroepen toe te laten. 50% zijn vrouwen. Daarnaast worden 550 gezinnen indirect begunstigd door dit project. Dit betekent dat in totaal 1.300 gezinnen bereikt zullen worden in de 5 jaar dat dit project loopt.

 

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws