Empowerment in een wereld in beweging in Ethiopië

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Ethiopië

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

29/08/2018

PLAATS:

Tigray, districten Irob et Enderta

BUDGET:

€ 1.602.762 (80% DGD)

DUUR:

5 jaar van 1 januari 2017 tot 31 december 2021

LOKALE PARTNERS:

Ethiopian Catholic Church - Social and Development Coordinating Office of Adigrat (ECC-SDCOAd)

EIGEN FONDSEN:

€ 320.552,40

Context: een programma over 7 landen

Voor het vijfjarenprogramma dat wordt gesubsidieerd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), streeft Caritas International naar solidariteit, waardigheid en weerbaarheid. Het programma strekt zich uit over 7 landen, waaronder Ethiopië. Sleutelthema’s zijn voedsel- en voedingszekerheid en migratie en ontwikkeling. Het programma werd geformuleerd op basis van de voornaamste bezorgdheden van de bevolking van de betreffende landen en door mogelijke samenwerkingen met andere actoren te identificeren.

Doelstelling: voedsel- en voedingszekerheid

Versterking van de voedsel- en voedingszekerheid van gezinnen en gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, marginalisering en distress migration[1] door het promoten van klimaat-intelligente landbouw en gediversifieerde bestaansmiddelen in de districten Irob en Enderta (Oost- en Zuidoost-Tigray).

Activiteiten: beheer van natuurlijke hulpbronnen

  • Opzetten van Early Warning Committees en comités voor het participatief beheer van natuurlijke hulpbronnen;
  • Rehabilitatie en bescherming van bodems en waterbronnen;
  • Aanmoedigen van klimaat-intelligente en innovatieve gewassen, praktijken en technologieën (irrigatie, moestuintjes…) ter verbetering van gewas- en veeproductie en inkomen;
  • Bevorderen van inkomsten generende activiteiten (vb. bijenteelt) en het organiseren van beroepsopleidingen voor landloze en/of werkloze jonge mannen en vrouwen;
  • Aanleggen, herstellen en beschermen van waterpunten en organiseren van hygiëne- en voedingseducatie om het gebruik van voedsel te verbeteren.

Voor wie?

3.734 gezinnen


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Voetnoot :

1

Distress migration vindt plaats wanneer een persoon of familie geen opties meer ziet om waardig te overleven en beslist te migreren in onveilige omstandigheden. Oorzaken van deze beslissing zijn bijvoorbeeld extreme economische achterstand, natuurrampen of sociale onderdrukking.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op