Coronavirus: wanneer de huidige gezondheidssituatie de voedselnoodtoestand voedt

Caritas International België Coronavirus: wanneer de huidige gezondheidssituatie de voedselnoodtoestand voedt

CRS - Met de recente prijsstijging is de behoefte aan basisbenodigdheden toegenomen. Caritas past zich aan aan de gezondheidssituatie om de meest kwetsbaren te blijven helpen. Hier, een bedeling in Tanganyika.

CRS - Met de recente prijsstijging is de behoefte aan basisbenodigdheden toegenomen. Caritas past zich aan aan de gezondheidssituatie om de meest kwetsbaren te blijven helpen. Hier, een bedeling in Tanganyika.

06/05/2020

Grenzen zijn vergrendeld, bars en scholen zijn gesloten, bijeenkomsten zijn verboden, en afstand houden van elkaar is de norm. Dit klinkt je vast bekend? Toch hebben we het vandaag niet over België, maar over de DR Congo. De situatie gaat er achteruit, vooral wat betreft voedselzekerheid. Hoe? Wat zijn de gevolgen? Wat kunnen we doen?

Sinds de eerste besmetting op 10 maart 2020 zijn er volgens de officiële cijfers 797 bevestigde gevallen en 35 sterfgevallen.[1] Deze cijfers zijn relatief laag in vergelijking met die van België, maar de tragische gevolgen van de virusuitbraak in DR Congo zijn beangstigend.

De confrontatie met het virus: hygiëne en voedselveiligheid

“Bepaalde bevolkingsgroepen relativeren het gevaar van Covid aangezien ze al eerder geconfronteerd werden met de verspreiding van andere gevaarlijke ziektes als malaria of mazelen”, vertelt Emmanuelle Henderyckx, vertegenwoordiger van Caritas International België in DR Congo. “Of door het gevaar, een groter gevaar voor sommigen, om onvoldoende inkomsten te verschaffen om in voedsel te voorzien.” Omwille van deze situatie zijn de bewustmakingscampagnes van onze lokale partner Caritas Congo van vitaal belang. De hygiënemaatregelen zijn namelijk nog steeds de beste manier om de verspreiding van dit kwaadaardige virus te voorkomen.

We focussen voornamelijk op de hoofdstad van het land. Hier zijn ongeveer 95% van de gevallen geïdentificeerd en hebben de lockdown en de grenssluitingen al een invloed op de voedselzekerheid. “We zien nu al een daling van het voedselaanbod en een stijging van de voedselprijzen. Hoewel we nog geen echte tekorten zien, moeten we op de situatie anticiperen”, merkt Emmanuelle op. Daarom voert de lokale Caritas haar voedselvoorzieningsprojecten op.

>>LEES OOK: Coronavirus: ook in Centraal Afrika nemen besmettingen toe.

Caritas International België Coronavirus: wanneer de huidige gezondheidssituatie de voedselnoodtoestand voedt©Junior D. Kannah – Met de nodige bescherming verdeelt Caritas voeding bij opvangcentra in Kinshasa.

Tegelijkertijd zijn er ten westen van Kinshasa, in Kongo Central, 29 gevallen van besmetting gemeld.[2] “Om te anticiperen op de grote uitbraak van het virus in deze provincie hebben we strategieën opgesteld om de continuïteit van onze voedselbedeling te waarborgen, rekening houdend met de beschermingsmaatregelen voor de gezondheid. We voorkomen bijvoorbeeld dat er veel mensen samenkomen.” Onze vertegenwoordiger in DRC slaat alarm: “Onze voedselvoorzieningsprojecten zijn belangrijker dan ooit, met het oog op de vrees voor een toekomstige voedselcrisis. Het kan zelfs nog dodelijker zijn dan de coronacrisis.”

>>IK DOE EEN GIFT VOOR HET CORONA HULPFONDS VAN CARITAS

Humanitaire hulp en DR Congo: de aanpassingen…

In Zuid-Kivu, in het oosten van het land, zijn vijf officiële gevallen gemeld.[3] Ter plaatse legt Jean-Pierre Kamaté, vertegenwoordiger van Caritas International België in Bukavu, uit: “We waren van plan om geld en essentiële huishoudelijke artikelen te verdelen voor kwetsbare ontheemde huishoudens. Vanwege de bevoorradingsproblemen als gevolg van de sluiting van de provinciale grenzen zullen we ons beperken tot het verdelen van geld”. Bovendien verandert de manier om kwetsbare gezinnen te helpen. “Op de dag van de verdeling worden verschillende maatregelen genomen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Bijvoorbeeld het spreiden van de dagen waarop we bedelen, meer ruimte voorzien om fysieke afstand te kunnen behouden, enz…” Met de steun van het wereldwijde netwerk passen lokale Caritassen zich aan het coronavirus aan, altijd met hetzelfde doel voor ogen: de meest kwetsbaren blijven helpen.

…aan de analyse van de essentiële behoeften

In een land dat 80 keer zo groot is als België, vertrouwt Caritas op haar lokale inbedding om de behoeften te evalueren. Bijvoorbeeld, in Bukavu, heeft onze lokale partner een missie georganiseerd om de behoeften en de perceptie van de gemeenschap in Zuid-Kivu te evalueren. “Daar waar de bevolking in Noord-Kivu zich bewust lijkt te zijn van de situatie en zich houdt aan de maatregelen, zijn ze in Zuid-Kivu sceptischer. De Ebolacrisis, die het Noorden veel meer heeft getroffen dan het Zuiden, verklaart waarschijnlijk deze verschillen in gedrag, maar ook in de beschikbaarheid van medische apparatuur”, suggereert Jean-Pierre. Effectief, de gezondheidssituatie verschilt in de twee provincies met beter medisch materiaal en betere beschermingsmaatregelen in de gezondheidsinstellingen van Noord-Kivu.

Caritas International België Coronavirus: wanneer de huidige gezondheidssituatie de voedselnoodtoestand voedt

Op basis van deze behoefteanalyse heeft Caritas een interventieplan ontwikkeld in de regio Bunyakiri in Zuid-Kivu, bestaande uit vier componenten – bewustmaking, bescherming, opleiding en cartografie. Om op deze manier de verspreiding van het virus tegen te gaan en de bevolking te ondersteunen. Jean-Pierre voegt eraan toe: “Met meer middelen zouden we naar meer afgelegen gebieden van Bunyakiri kunnen gaan en eventueel in andere regio’s kunnen ingrijpen. Het gezondheidssysteem in Zuid-Kivu is zwak. Hoe meer de stad Bukavu wordt getroffen, hoe hoger het sterftecijfer in afgelegen gebieden zal zijn. Preventie in de hele provincie is daarom essentieel.”

Caritas helpt slachtoffers van de pandemie

Buiten de DR Congo is het Caritasnetwerk eveneens actief in de strijd tegen het virus in meer dan 100 landen. In Burundi, Syrië, Haïti, Venezuela bijvoorbeeld, of dichter bij huis in Italië, waar mobiele teams helpen bij het opsporen van zieken, noodopvang organiseren, voedsel uitdelen, enz. …

In België doet Caritas International er momenteel alles aan om de sociale begeleiding en de bescherming van de mensen binnen haar opvangstructuren te verzekeren. We blijven hulp bieden waar nodig, vooral dan aan de meest kwetsbaren.

Als antwoord op deze wereldwijde noodsituatie hebben Caritas International en de zes andere leden van het 12-12 Consortium een gezamenlijke oproep tot solidariteit gelanceerd onder de naam COVID 12-12. Deze oproep zal ons hopelijk in staat stellen de nodige middelen te verzamelen om de meest kwetsbare mensen te helpen.

Elke minuut telt om levens te redden! Je hoeft het huis niet te verlaten, steun het Coronavirus Hulpfonds via ons online platform of op het rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 met de mededeling “Coronavirus 005”.Caritas International België Coronavirus: wanneer de huidige gezondheidssituatie de voedselnoodtoestand voedt

1

Deze cijfers moeten we nuanceren gezien de lage testcapaciteit van het land. Technisch secretariaat. Epidemiologische situatie van 5 mei 2020.

2

Epidemiologische situatie van 2 mei 2020.

3

Epidemiologische situatie van 2 mei 2020.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten