Christenen en moslims samen aan het werk

Caritas International België Christenen en moslims samen aan het werk
Caritas International België Christenen en moslims samen aan het werk
04/06/2016

Jaren van geweld zijn de oorzaak van grote armoede in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De helft van de bevolking heeft hulp nodig. Mensen samen brengen en zo een weg banen naar vrede en een menswaardig bestaan. Daar geloven we in. U ook?

Het geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt door velen gezien als een conflict tussen christenen en moslims. Volgens aartsbisschop Dieudonné  Nzapalainga – voorzitter van Caritas CAR – zijn de motieven vooral politiek en draaien ze rond de controle van de bodemrijkdommen van het land. “De fundamentele waarden van onze godsdienst, of het nu gaat om een christelijk of een islamitisch geloof, zijn waarden van verdraagzaamheid en mensenrechten. Een echte christen of moslim doodt niet. Wie dood en haat zaait misbruikt godsdienst om politieke redenen.”

Caritas International België Christenen en moslims samen aan het werk

Mgr. Dieudonné is al jaren vredesactivist. Door zijn inzet in de Centraal-Afrikaanse gemeenschappen is veel bloedvergieten voorkomen. Samen met islamitische en evangelische collega’s krijgt hij internationale erkenning voor zijn inspanningen op het vlak van interreligieuze dialoog en verzoening. Tegelijkertijd probeert hij ook invloed uit te oefenen op het politieke beleid dat een context moet scheppen waarin vreedzame co-existentie mogelijk is.

Samenleven en zelfredzaamheid bevorderen

In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben christenen en moslims in het verleden zonder al te grote problemen samengeleefd. Traditioneel zijn de moslims herders, de christenen bewerken het veld: zij vullen elkaar dus aan. Ook nu zijn er talloze verhalen van moslims die christenen op de vlucht opvangen, christenen die hun deuren openzetten voor hopeloze moslimfamilies. Die verbondenheid moeten we cultiveren, stoppen met de nadruk te leggen op wat ons verdeelt.

In de CAR leeft 8 op de 10 mensen van de landbouw. Zo ook in Bozoum in het noordwesten van het land. De onveiligheid heeft er de afgelopen jaren het werk op het veld heel erg bemoeilijkt met een zeer povere oogst tot gevolg. Plunderaars hebben de veestapels vernield. De economie doet het slecht. De helft van de bevolking heeft momenteel hulp nodig. Vele gezinnen hebben niet genoeg te eten. De FAO (Voedsel en Landbouw organisatie van de Verenigde Naties) heeft de voorbije jaren voedsel verdeeld onder de noodlijdenden. Ook Caritas heeft vluchtelingen onderdak gegeven, eten en medische zorg. Maar dat is slechts een tijdelijke oplossing. Deze mensen willen hun leven zelf in handen nemen en niet langer afhankelijk zijn van hulp.

Waar armoede heerst, verhoogt de kans op conflict, waar conflicten zijn groeit de armoede. Daarom moeten ze ook samen aangepakt worden. Dat hebben het afgelopen jaar gedaan, met Caritas Nederland en onze lokale Caritaspartner in de regio Bozoum. We willen dit werk verder zetten, zeker nu er na de verkiezingen van dit jaar een relatieve rust teruggekeerd is in het land.

Samen het land bewerken

De boerengroeperingen hebben een sleutelrol in ons actieplan.  Lokale boeren, vluchtelingen, of mensen die teruggekeerd zijn naar hun geboortedorp – buren – werken samen: ze zorgen voor de watervoorziening van de respectieve percelen, zij spreken met elkaar af wat ze zullen telen en wanneer om niet te veel van hetzelfde te moeten oogsten op het zelfde moment. Bij de samenstelling van de groeperingen is afkomst of godsdienstige overtuiging van geen belang. Het samenbundelen van de middelen en het overleg resulteren in een betere oogst en een betere verkoop. Zo kan langzaam een basisvertrouwen groeien.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten