Aanpak RBR en concrete acties

Caritas International België Aanpak RBR en concrete acties
Caritas International België Aanpak RBR en concrete acties
Caritas International België Aanpak RBR en concrete acties

Isabel Corthier

Isabel Corthier

12/10/2017

Stortregens, kolkende rivieren en beken die buiten hun oevers treden… De Burundezen voeren een voortdurende strijd tegen de natuurkrachten. Op enkele dagen tijd worden duizenden families geconfronteerd met onverwachte crisissituaties, en wat erger is, ze zien hun toekomst zwaar gehypothekeerd. Maar Caritas staat aan hun zij, ook ver van de camera’s.

Context

Verleden jaar is de rivier Musasa op spectaculaire wijze buiten haar oevers getreden en heeft zo aanzienlijke schade aangericht. Zes personen verloren het leven. Twee bruggen die erg belangrijk zijn voor het dagelijkse leven en de bevoorrading werden vernield. De schade aan de bonen, de maïs, de aardnoten, de zoete aardappels en de maniok op de velden was aanzienlijk. Jammer genoeg is dit maar één voorbeeld van de vele kleinschalige, maar daarom niet minder dramatische rampen die zich voordoen in Burundi.

Vergeten we bovendien niet dat er in heel Burundi een schrijnende armoede heerst. Een politieke crisis die maar blijft duren, maakt de zaken alleen maar erger. Het hoeft niet te verbazen dat die armoede vooral voelbaar is in die regio’s die vaker dan andere af te rekenen hebben met natuurrampen en ongunstige weersomstandigheden.

Hand in hand met de lokale gemeenschappen.

Caritas is actief in deze zone in het zuidwesten van het land. We werken er aan de beperking van de risico’s bij eventuele rampen (RBR). De nabijheid van lokale teams maken het mogelijk kwaliteitsvolle evaluaties uit te voeren. Hiermee kunnen we de aard en de oorzaak van de problemen in kaart brengen. In overleg met de betrokken mensen en gemeenschappen werken we zo naar oplossingen toe.

« We moeten meer bieden dan enkel humanitaire hulp », aldus Sebastien Dechamps, verantwoordelijke crisissituaties voor Caritas International. “Natuurrampen zijn niet nieuw maar de gevolgen worden steeds maar groter. De galopperende bevolkingsaangroei, de voortschrijdende schade aan het milieu, de uitputting van de aarde en de gevolgen van de klimaatverandering die steeds maar duidelijker worden (fenomeen El Niño bijvoorbeeld): dit alles maakt dat we meer dan ooit een duidelijke visie moeten ontwikkelen over hoe het nu verder moet en dat we noodhulp, ontwikkeling en preventie moeten combineren.”

De ervaring leert ons dat een aantal risico’s beter ingeschat kunnen worden en dat de gemeenschappen zich kunnen voorbereiden om zo de gevolgen te beperken.

Caritas International België Aanpak RBR en concrete acties
Groep mensen aan het werk in Gisuru, provincie Ruyigi (Burundi).

Hulp op korte en lange termijn

Het programma dat Caritas ontwikkeld heeft, bestaat uit verschillende luiken. Enerzijds willen we tegemoet komen aan de meest dringende noden op korte termijn en anderzijds op lange termijn de veerkracht van de families en de gemeenschappen vergroten.

De heropbouw van de bruggen bijvoorbeeld, noodzakelijk voor goed functionerende markten, zorgt na de ramp op korte termijn voor een inkomen voor de families die schade hebben opgelopen. De projecten van herbebossing, het aanplanten van heuvels, het uitwerken van noodplannen, het geven van vormingen en het opzetten van spaarsystemen, worden over een periode van drie jaar gespreid.

DR Congo en Niger

Gelijkaardige initiatieven werden ook ontwikkeld in DR Congo en in Niger, met de steun van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (DGD). In totaal zullen 20.000 families bij crisissituaties geholpen worden. En misschien belangrijker nog, ze zullen bij eventuele nieuwe tegenslagen beter gewapend zijn tegen de crisis.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten