Natuurrampen: mitigatie en preventie

Caritas International België Natuurrampen: mitigatie en preventie
Caritas International België Natuurrampen: mitigatie en preventie

© Caritas (Tyfoon Haiyan, Filipijnen, 2013)

© Caritas (Tyfoon Haiyan, Filipijnen, 2013)

12/10/2017

In totaal werden 750 extreme klimatologische of geologische voorvallen geregistreerd in 2016. Aanzienlijk meer dan het gemiddelde van 590 over de laatste tien jaar. Toch waren er het afgelopen jaar ‘slechts’ 8.700 dodelijke slachtoffers bij natuurrampen, aanzienlijk minder dan de 25.400 doden1 in 2015. Een verklaring voor deze tegenstelling?

Een aanpak: risicobeperking bij rampen (RBR)

Risicobeperking bij rampen wil zeggen dat de kwetsbaarheid van de bevolking gereduceerd wordt door de mensen goed voor te bereiden op eventuele bedreigingen. Er worden onder meer maatregelen genomen die de impact van de rampen kleiner maken en er wordt aan preventie gedaan. Er worden hierbij acties ondernomen die op lange termijn effect hebben, waarbij vooral de levensomstandigheden van de bevolking verbeterd worden.

“Het gaat er dus om dat er bij een ramp meer gebeurt dan de distributie van voedsel, water of tijdelijk onderdak.”, verklaart Marisol Martinez, referente RBR voor Caritas International.
“RBR brengt de mensen van een gemeenschap samen om eventuele bedreigingen te analyseren en oplossingen uit te werken. De ervaring die de lokale bevolking in de loop der jaren heeft opgedaan in het kader van rampen speelt hierbij een grote rol.”

 

Strategie van Caritas International

Caritas International baseert zijn strategie voor RBR op prioriteit 1 en 3 van het Kader van Sendai.

  • Prioriteit 1: de risico’s bij rampen begrijpen (rekening houden met evaluatie, kwetsbaarheid en capaciteitsversterking).
  • Prioriteit 3: investeren in het beperken van de risico’s om zo de weerbaarheid te verhogen. Belangrijk hierbij zijn de bescherming van de broodwinning en de productiemogelijkheden, voornamelijk het vee, de lastdieren, de werktuigen en de zaden.

Meerlandenprogramma

Dankzij de steun van het Belgische ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (DGD) implementeert Caritas International dergelijke programma’s in Burundi, DR Congo en Niger. De bedoeling is steeds dezelfde: de veerkracht van de gemeenschappen vergroten en hen minder kwetsbaar maken.

Voetnoot :

1

VRT, “2016 was een duur jaar voor natuurrampen“, 4 januari 2017.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten