Toolkit voor advocacywerk met jongeren over kwesties gerelateerd aan wereldwijde migratie en ontwikkeling

Caritas International België Toolkit voor advocacywerk met jongeren over kwesties gerelateerd aan wereldwijde migratie en ontwikkeling
30/03/2021

Migratie is een feit. Het heeft altijd bestaan en het zal blijven bestaan, nu en ook in de toekomst. De manier waarop we kijken en omgaan met migratie heeft een grote invloed op de mate waarin migratie succesvol zal zijn. Helaas is het publieke discours over migratie in Europa meestal probleemgericht. Het beleid is gericht op grenscontrole en gedwongen terugkeer, de media worstelen om een constructief beeld over te brengen, en de publieke opinie is voornamelijk gebaseerd op angsten in plaats van feiten.

Hoewel internationaal wordt erkend dat migranten niet alleen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun land van herkomst maar ook in hun land van bestemming, wordt migratie nog te vaak gezien als een bedreiging in plaats van een kans.

Deze obstakels belemmeren de volledige bijdrage van migranten aan ontwikkeling. Bovendien leidt het tot uitsluiting en armoede. In heel Europa worden migranten geconfronteerd met discriminatie op de huisvestings- en arbeidsmarkt, evenals met xenofobie in het dagelijks leven, waardoor ze tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving behoren.

Naar een andere perceptie en een betere toekomst

Caritas gelooft in een toekomst waarin migratie een keuze is en geen noodzaak, waardoor mensen waardig kunnen leven en een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Een toekomst met beleid dat solidariteit bevordert en mensenrechten beschermt, integratie mogelijk maakt en ervoor zorgt dat niemand achterblijft. Een toekomst waarin media, journalisten en politici migratie in de juiste context plaatsen en de bevolking zich bewust is van de waardevolle bijdragen die migranten leveren aan hun land van herkomst en bestemming.

Cruciale rol weggelegd voor jongeren

Het betrekken van jongeren is van het grootste belang om deze visie te realiseren.

De afgelopen jaren hebben duidelijk aangetoond dat de jonge generatie een krachtige ‘change agent’ en multiplier is en dat zij een cruciale rol speelt bij het creëren van een betere toekomst. In het werken met jongeren ziet Caritas het als haar kernmissie om jongeren aan te moedigen actief betrokken te raken bij sociale activiteiten. Door middel van een ruime keuze aan workshops en activiteiten wil Caritas de betrokkenheid van jongeren versterken en jongeren in staat stellen om eigenaar te worden van hun engagement, wat een perfect startpunt biedt voor belangenbehartiging.

Deze toolkit is ontworpen ter ondersteuning van mensen die met jongeren werken om hun bestaande aanbod aan te vullen en om geïnteresseerde jongeren in het algemeen aan te spreken. Het splitst alle essentiële zaken op over belangenbehartiging met betrekking tot wereldwijde migratie en ontwikkeling, en creëert zo de perfecte basis voor succesvolle belangenbehartiging om onze toekomstige wereld te veranderen.

 

 


Dit artikel kwam tot stand in het kader van het MIND-project, dat financiële ondersteuning krijgt van de Europese Unie (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme). De inhoud van dit artikel valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Caritas International en geeft niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weer.

Caritas International België Toolkit voor advocacywerk met jongeren over kwesties gerelateerd aan wereldwijde migratie en ontwikkeling

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten