Dringend tijd voor arbeidsmigratie

Caritas International België Dringend tijd voor arbeidsmigratie
04/07/2018

Terwijl België kampt met een tekort aan arbeidskrachten, riskeren mensen dagelijks hun leven om Europa te bereiken. Er bestaan reguliere en veilige kanalen om toegelaten te worden tot Europa en tot ons land, maar die worden nauwelijks geopend. Niemand wint hierbij. Een constructief beleid rond arbeidsmigratie is broodnodig.

11.11.11 publiceerde samen met vakbonden en sociale organisaties waaronder Caritas International een rapport waaruit blijkt dat de tijd rijp is voor een echt beleid rond arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie is een positief verhaal voor ons land, de migrant én de herkomstlanden. Een Triple-Win, zeg maar.

Tekort aan arbeidskrachten in België

Volgens cijfers van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) geraken 130.000 vacatures niet ingevuld in België. In bepaalde sectoren is het tekort ronduit dramatisch: de bouwsector gaat de komende jaren op zoek naar 20.000 arbeidskrachten. Ook in de zorgsector blijft het personeelstekort groeien. Die krapte aan arbeidskrachten zal door de vergrijzing van de bevolking de komende vijf à tien jaar enkel nog vergroten. Er zijn gewoon te weinig jongeren die instromen op de arbeidsmarkt om de uitstroom van ouderen te compenseren.

“Wij stellen vanuit VOKA vast dat wij het zonder een slimme, intelligente, gerichte migratie niet meer gaan halen de komende vijf tot vijftien jaar,” verduidelijkte gedelegeerd bestuurder Hans Maertens in Terzake. “Het is misschien wat  contradictorisch met wat we in de media zien. Maar als we onze welvaart in Vlaanderen willen behouden moeten we dit debat nu opstarten.”

Arbeidsmigratie als motor van ontwikkeling

Willen we onze welvaart behouden, dan is het hoog tijd voor een constructief beleid rond arbeidsmigratie. Knelpuntposities kunnen worden ingevuld door buitenlandse arbeidskrachten. Want waar in België de vraag hoog is, is het aanbod aan arbeidskrachten in bepaalde ontwikkelingslanden wel aanwezig. Deze landen worden geconfronteerd met een zwakke economische vooruitgang en een sterke demografische groei.

Arbeidsmigranten kunnen hun inkomen aanzienlijk verhogen en dragen bij aan de ontwikkeling van hun herkomstland, bijvoorbeeld via remittances en investeringen. Meer zelfs: een intelligent gemanaged migratiebeleid is een belangrijk instrument om ongelijkheid en armoede te bestrijden. Dat zeggen niet alleen ngo’s, maar ook de Wereldbank en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door alle VN-lidstaten werden ondertekend.

Een voorbeeld uit Duitsland

Sinds 2013 verwelkomt Duitsland verplegend personeel uit Tunesië, de Filipijnen en Bosnië-Herzegovina – drie landen met een overschot aan verplegers op de arbeidsmarkt.  Al een duizendtal verplegers zijn via dit project in Duitsland verwelkomd. Triple-Win is een project van het Duitse Ontwikkelingsagentschap en het Duitse Agentschap voor Tewerkstelling, in samenwerking met de Duitse ziekenhuisfederatie en onze collega’s van Caritas Duitsland. Caritas begeleidt vanaf dag één de nieuw aangekomen verplegers en verpleegsters in hun nieuwe omgeving.

Tijd voor een soepeler beleid

Zowel België, de herkomstlanden en de migranten zelf winnen dus bij een soepeler systeem van arbeidsmigratie. Maar vandaag staat zo’n beleid (sinds de zesde staathervorming een bevoegdheid van de gewesten) nog in zijn kinderschoenen.

“We vragen daarom federale en regionale overheden om dringend werk te maken van een constructief arbeidsmigratiebeleid, onder andere door de regelgeving te versoepelen en pilootprojecten – zoals het Duitse voorbeeld – op te zetten,” verduidelijkt Tom Devriendt, beleidsmedewerker van Caritas International.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten