Water voor 60 families op het platteland

Caritas International België Water voor 60 families op het platteland

Caritas International

Caritas International

09/12/2020

PLAATS:

District Irob, Tigray

DOELGROEP:

60 huishoudens

BUDGET:

44.000 euro

DUUR:

01/08/2020 – 31/07/2021

PARTNER:

Ethiopian Catholic Church – Social and Development Coordinating office of Adigrat

FINANCIERING:

Koning Boudewijnstichting – fonds Elisabeth en Amélie: 40.000 euro

Caritas International: 4.000 euro

Caritas International België Water voor 60 families op het platteland

Watertekort

De schrale regio Irob (Tigray) wordt meer en meer met grote droogte geconfronteerd als gevolg van de klimaatverandering. Volgens officiële cijfers zouden maar 49 % van de mensen toegang hebben tot drinkbaar water. Slechts een beperkt aantal waterpunten geeft het hele jaar door water. Voor mensen die hogerop in de bergen wonen is de situatie nog moeilijker.

Huishoudelijk labeur, weinig inkomsten

De beperkte toegang tot water maakt huishoudelijk werk (koken,schoonmaken, wassen) en persoonlijke hygiëne tot een erg lastige karwei. Waterhalen vraag veel tijd en energie, vooral dan voor de vrouwen. Ook kinderen worden soms uitgestuurd met schoolverzuim tot gevolg. Mensen worden ziek door te weinig of onzuiver water te drinken. Waterschaarste is er bovendien de oorzaak van dat de opbrengst van landbouw- en veeteeltactiviteiten heel laag is. Gezinnen kunnen onvoldoende voor zichzelf produceren, laat staan er geld mee verdienen voor noodzakelijke basisgoederen en -diensten.

Watertanks, zaaigoed en sensibilisatie

60 citernes voor regenwater, gemaakt door plaatselijke metsers met lokaal beschikbaar materiaal en het nodige zaaigoed moeten ervoor zorgen dat evenveel families een groetentuintje kunnen opstarten vlakbij huis. Het water zou voldoende moeten zijn om groenten en kruiden water te geven gedurende 3 maanden. Ook voor huishoudelijke taken kan het gebruikt worden. Sensibilisatie rond het telen van groenten en teelwijzen dragen bij tot meer en gezondere voeding. Op een duurzame manier leren omgaan met water en het onderhoud van de watertanks staan eveneens op de agenda.

60 extra-kwetsbare huishoudens

De 60 geselecteerde huishoudens uit de dorpen Alitena en Endalgeda – vooral alleenstaande vrouwen met kinderen – leven geïsoleerd in de bergen en zijn zeer kwetsbaar. Irob maakt weliswaar deel uit van het gebied waar we ons structureel vijfjarenprogramma uitvoeren (Empowerment in een wereld in beweging), maar op voorstel van de plaatselijke gemeenschappen willen we deze extra aanvullende ondersteuning bieden.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws